ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Խնդրում եմ տեղադրել Գիտաժողովներ և սեմինարներ, ՇՄԶ միջոցառումներ-ում «Խնդիրների լուծումը օրթոդոնտիայում» թեմայով դասընթացի ծրագիրը (ապրիլի 13, 2018թ.)

Ապրիլի 13, 2018թ., ք. Երևան («Էլիտ Պլազա» բիզնես-կենտրոն) Հայաստանի օրթոդոնտների ասոցիացիա

Ծրագիր