| Առողջապահության ազգային ինստիուտ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Թիմային աշխատանք մանկական ռեաբիլիտացիայում՝ հիմնված ՖՄԴ-ի վրա» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր

Ծրագիր