Statisticsl Yearbooks
Health performance
National health accounts

Վիճակագրական հաշվետվության ձևերԱնվանումը Ձև, ժամկետ Ներկայացվում է Ներբեռնել
Բուժկանխարգելիչ հիմնարկների գործունեության մասին Ձև N-1 ՀՀ ԱՆ pdf download link
Հիվանդանոցի գործունեության մասին Ձև N2-ստացիոնար տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
ԱԱՊ հաստատությունների սպասարկման տարածքում բնակվող անձանց մոտ գրանցված հիվանդությունների մասին Ձև N-3 տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
ԱԱՊ հաստատություններում գրանցված արյան շրջանառության և ներզատական համակարգերի հիվանդությունների թիվն ըստ սեռի և տարիքի Ձև N-3-ա տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Արյան և արյան բաղադրամասերի պաշարման և փոխներարկման կայանների, հիվանդանոցների բաժանմունքների գործունեության մասին Ձև N-4 տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Շտապ բուժօգնության կայանի (բաժանմունքի) գործունեության մասին Ձև N-8 տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Մասնավոր ստոմատոլոգիական կաբինետների գործունեության մասին Ձև N-12 տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Բժշկական կադրերի մասին Ձև N-17 տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Երեխաներին ցույց տրված բուժօգնության մասին Ձև N-31 տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Հղիներին, ծննդաբերներին և ծննդկաններին ցույց տրված բուժօգնության մասին Ձև N-32 տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Տուբերկուլոզով հիվանդների թվաքանակի մասին Ձև N-33 տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Առավելապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով, մաշկի սնկային հիվանդություններով և քոսով հիվանդների թվաքանակի մասին Ձև N-34 տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների մասին Ձև N-35 տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող անձանց մասին Ձև N-37 տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Ալկոհոլիզմով, թմրամոլությունով, թունամոլությունով հիվանդների մասին Ձև N-38 տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Դատահոգեբուժական փորձաքննության հանձնաժողովի աշխատանքի մասին Ձև N-39 տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Դատաբժշկական փորձաքննության մասին Ձև N-51 տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Առավելապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով, մաշկի սնկային հիվանդություններով և քոսով հիվանդացության մասին Ձև N-61-ա տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող անձանց մասին (առանց ալկոհոլային փսիխոզների, ալկոհոլիզմի, թմրամոլության, թունամոլության) Ձև N-61-գ տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների սեռատարիքային բաշխվածության մասին Ձև N-61-հ տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link
Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքների մասին Ձև N-88 ամսական, եռամսյակային, տարեկան ՀՀ ԱՆ pdf download link