Statisticsl Yearbooks
Health performance
National health accounts

Ուղեցույցներ • Սննդային վարքագծի խանգարումներ դեռահասային տարիքում

  Սույն ուղեցույցը  նախատեսված է ՀՀ ԱՆ առողջության առաջնային պահպանման օղակի ԸԲ և մանկաբույժների համար: Ուղեցույցում զետեղված թեմաները վերաբերում են  սննդային վարքագծի խանգարումներին դեռահասային տարիքում:

  Կարդալ ամբողջը
 • Ափիոնատիպ նյութերից կախվածության մեթադոնային փոխարինող բուժման կլինիկական
  Ափիոնատիպ նյութերից կախվածության մեթադոնային փոխարինող բուժման կլինիկական

  Ափիոնատիպ նյութերից կախվածության մեթադոնային փոխարինող բուժման կլինիկական ուղեցույցը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ թմրամիջոցների և կախվածությունների մոնիթորինգի կենտրոնի կողմից՝ առաջնորդվելով ափիոնատիպ նյութերից կախվածություն ունեցող անձանց տրամադրվող փոխարինող բուժման վերաբերյալ վերջին տարիներին կուտակված համաշխարհային բժշկագիտական փորձով, և հաշվի առնելով մեր հանրապետությունում նարկոլոգիական (թմրաբանական) բժշկական օգնության և սպասարկման որակի, արդյունավետության շարունակական բարելավման և կատարելագործման անհրաժեշտությունը` դրանք Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և ՄԱԿ-ի Թմրամիջոցների ու հանցավորության գրասենյակի կողմից առաջարկվող սկզբունքներին և ստանդարտներին համահունչ դարձնելու նպատակով:

  Կարդալ ամբողջը
 • Արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերման, վարման և կանխարգելման սկզբունքները
  Արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերման, վարման և կանխարգելման սկզբունքները

  Սույն ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է առողջության առաջնային պահմանման (ԱԱՊ) օղակի բուժաշխատողների՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգների, ընտանեկան բժիշկների և մանկաբարձուհիների համար։ Ուսումնական ձեռնարկում զետեղված թեմաները վերաբերում են  արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերմանը, վարմանը և քաղցկեղի կանխարգելման սկզբունքներին, ինչպես նաև այն հիմնական գործառույթներին, որոնք պետք է իրականացվեն ԱԱՊ օղակի բուժաշխատողների կողմից։

  Կարդալ ամբողջը
 • Արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերում, վարում և քաղցկեղի կանխարգելում
  Արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերում, վարում և քաղցկեղի կանխարգելում

  Արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերման, վարման և քաղցկեղի կանխարգելման ազգային ուղեցույցը նախատեսված է առողջության առաջնային պահմանման (ԱԱՊ) օղակի բուժաշխատողների՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգների, ընտանեկան բժիշկների և մանկաբարձուհիների համար։ Ազգային ուղեցույցում զետեղված թեմաները վերաբերում են  արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերմանը, վարմանը և քաղցկեղի կանխարգելման սկզբունքներին, ինչպես նաև այն հիմնական գործառույթներին, որոնք պետք է իրականացվեն ԱԱՊ օղակի բուժաշխատողների կողմից։

  Կարդալ ամբողջը
 • Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կառավարում և բուժում
  Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կառավարում և բուժում

  Ուղեցույցում ներկայացված են առավել տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունների (ՈՎՀ)՝ զարկերակային գերճնշման, շաքարային դիաբետի և նրանց զարգացման ռիսկի գործոնների վաղ հայտնաբերման, նույնականացման, գնահատման, կառավարման և բուժման հիմնախնդիրները, ինչպես նաև 35 տարեկան և բարձր բնակչության շրջանում սքրինինգային հետազոտությունների իրականցման գործելակարգերը, որոնք մշակվել են ապացուցողական բժշկության տվյալների և միջազգային փորձի հիման վրա։

  Կարդալ ամբողջը