Statisticsl Yearbooks
Health performance
National health accounts

Թմրամիջոցների վերաբերյալ զեկույցներ • ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2016
  ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2016

  Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոցների և թմրամոլության վերաբերյալ 2015 թվականի ազգային զեկույցը թվով յոթերորդ նմանատիպ աշխատությունն է Հայաստանում թմրամիջոցների և թմրամոլության իրավիճակի վերաբերյալ: Այն պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲ ընկերության թմրամիջոցների և կախվածությունների մոնիտորինգի կենտրոնի կողմից:

  Կարդալ ամբողջը
 • ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2015
  ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2015

  Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոցների և թմրամոլության վերաբերյալ 2015 թվականի ազգային զեկույցը թվով յոթերորդ նմանատիպ աշխատությունն է Հայաստանում թմրամիջոցների և թմրամոլության իրավիճակի վերաբերյալ: Այն պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲ ընկերության թմրամիջոցների և կախվածությունների մոնիտորինգի կենտրոնի կողմից:

  Կարդալ ամբողջը
 • Թմրամիջոցների գործածման պատճառների վերաբերյալ ուսումնասիրության զեկույց
  Թմրամիջոցների գործածման պատճառների վերաբերյալ ուսումնասիրության զեկույց

  Սույն զեկույցը ներկայացնում է Հայաստանում թմրամիջոցների գործածմամբ պայմանավորված, պետական մարմինների կողմից հաշվառված դատապարտյալների շրջանում նախկինում թմրամիջոցների գործածման պատճառների վերաբերյալ անանուն հարցման միջոցով իրականացված ուսումնասիրության արդյունքները:

  Կարդալ ամբողջը
 • ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2014
  ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2014

  Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոցների և թմրամոլության վերաբերյալ 2014 թվականի ազգային զեկույցը թվով վեցերորդ նմանատիպ աշխատությունն է Հայաստանում թմրամիջոցների և թմրամոլության իրավիճակի վերաբերյալ: Այն պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲ ընկերության թմրամիջոցների և թմրամոլության դիտակայանի կողմից:

  Կարդալ ամբողջը
 • ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2013
  ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2013

  Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոցների և թմրամոլության վերաբերյալ 2014 թվականի ազգային զեկույցը թվով հինգերորդ նմանատիպ աշխատությունն է Հայաստանում թմրամիջոցների և թմրամոլության իրավիճակի վերաբերյալ: Այն պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲ ընկերության թմրամիջոցների և թմրամոլության դիտակայանի կողմից:

  Կարդալ ամբողջը
 • ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2008
  ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2008

  Թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային տարեկան զեկույցն ամփոփում է հաշվետու տարում ապօրինի թմրամիջոցների գործածման և դրա հետևանքների, օրենսդրական դաշտի, ազգային ռազմավարության և քաղաքականության, վնասի նվազեցման, թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունների և իրավախախտումների, թմրամիջոցներից կախվածության բուժման և գործածման կանխարգելման վերաբերյալ իրավիճակը Հայաստանում:

  Կարդալ ամբողջը
 • ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2005
  ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2005

  Սույն զեկույցը ստեղծվել է թմրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության ազգային մոնիտորինգի կենտրոնի, թմրամիջոցների չարաշահման դիտակայանի և թմրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության ազգային ցանցի անդամների համատեղ աշխատանքի արդյունքում:

  Կարդալ ամբողջը
 • ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2004
  ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2004

  Թմրամիջոցների վերաբերյալ սույն տարեկան զեկույցը պատրաստվել է Թմրամիջոցների
  վերաբերյալ տեղեկատվության ազգային մոնիտորինգի կենտրոնի Թմրամիջոցների
  չարաշահման դիտակայանի և Թմրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության ազգային
  ցանցի¦ անդամների սերտ համագործակցության արդյունքում:

  Կարդալ ամբողջը
 • ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2003
  ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2003

  Սույն հաշվետվությունը առաջին ազգային հաշվետվությունն է, որը ներկայացնում է թմրամիջոցների հետ կապված Հայաստանում առկա իրավիճակը:

  Ազգային առաջին հաշվետվությունը Թմրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության ազգային մոնիտորինգի կենտրոնի և Թմրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության ազգային համակարգի/ցանցի համատեղ աշխատանքի արդյունքն է: Տեղեկատվական համակարգը բաղկացած է տեղի մասնագետներից, որոնք ներկայացնում են թմրամիջոցների հիմնախնդիրների հետ առնչվող ոլորտում ներգրավված համապատասխան պետական և ոչ պետական հաստատությունները:

  Կարդալ ամբողջը