Statisticsl Yearbooks
Health performance
National health accounts

Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ • Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2016
  Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2016

  Առողջապահության ազգային հաշիվները (ԱԱՀ) ներկայացնում են ծախսերի հոսքը երկրի առողջապահության ոլորտի ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածներում: Այն նկարագրում է առողջապահության բնագավառում ֆինանսական միջոցների աղբյուրները, օգտագործումն ու հոսքը:

  Կարդալ ամբողջը
 • Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2014
  Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2014

  Առողջապահության ազգային հաշիվները (ԱԱՀ) ներկայացնում են ծախսերի հոսքը երկրի առողջապահության ոլորտի ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածներում: Այն նկարագրում է առողջապահության բնագավառում ֆինանսական միջոցների աղբյուրները, օգտագործումն ու հոսքը:

  Կարդալ ամբողջը
 • Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2013
  Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2013

  Առողջապահության ազգային հաշիվները (ԱԱՀ) ներկայացնում են ծախսերի հոսքը երկրի առողջապահության ոլորտի ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածներում: Այն նկարագրում է առողջապահության բնագավառում ֆինանսական միջոցների աղբյուրները, օգտագործումն ու հոսքը:

  Կարդալ ամբողջը
 • Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2012
  Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2012

  Առողջապահության ազգային հաշիվները (ԱԱՀ) ներկայացնում են ծախսերի հոսքը երկրի առողջապահության ոլորտի ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածներում: Այն նկարագրում է առողջապահության բնագավառում ֆինանսական միջոցների աղբյուրները, օգտագործումն ու հոսքը:

  Կարդալ ամբողջը
 • Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2011
  Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2011

  Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաշվի առնելով առողջապահական ծախսերի հաշվառման միջազգային ստանդարտացման անհրաժեշտությունը ՏԶՀԿ-ի (OECD) և Եվրոպական վիճակագրական ծառայության (Eurostat) հետ համատեղ մշակել է ԱԱՀ կազմման մեթոդական ուղեցույցը:

  Կարդալ ամբողջը
 • Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2010
  Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2010

  Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաշվի առնելով առողջապահական ծախսերի հաշվառման միջազգային ստանդարտացման անհրաժեշտությունը ՏԶՀԿ-ի (OECD) և Եվրոպական վիճակագրական ծառայության (Eurostat) հետ համատեղ մշակել է ԱԱՀ կազմման մեթոդական ուղեցույցը:

  Կարդալ ամբողջը