Statisticsl Yearbooks
Health performance
National health accounts

Նախագիծ. Մոր և մանկան առողջության և ընտանիքի պլանավորման համար կատարված ծախսերի վերլուծություն, 2016


16.08.2016
Վերադառնալ դեպի    

Առողջ բնակչությունը ոչ միայն որոշիչ նախապայման է երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար, այլև կարևոր նախադրյալ, թե´ տնային տնտեսությունների, թե´ հենց անհատների բարգավաճման համար:

Մոր և մանկան առողջության ծախսերը ներառում են վերարտադրողական առողջության համար, ինչպես նաև նորածինների և 0-1 տարեկան երեխաների հիվանդացության դեպքերում բնակչության կողմից կատարված վճարումները առողջության առաջնային պահպանման օղակում և ծննդատներում ու հիվանդանոցների համապատասխան բաժանմունքներում:

Նախագծում ներկայացված են ինչպես մոր և մանկան առողջության հիմնական ցուցանիշները, այնպես էլ բնակչության կողմից կատարված ծախսերն՝ ըստ բուժհաստատությունների և մատուցված ծառայությունների տեսակների և վճարման բովանդակության:

Սույն նախագծի շրջանակում մոր և մանկան առողջության ծախսերը գնահատվել են նաև մեկ ծննդի և մեկ կենդանի ծննդի հաշվով:

Ներբեռնել զեկույցի նախագիծը։

Print Friendly and PDF