Statisticsl Yearbooks
Health performance
National health accounts

Բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացման  նոր մոդել


18.08.2016
Վերադառնալ դեպի    

Նպատակ ունենալով բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական օգնության և սպասարկման որակը, այն համահունչ դարձնելով միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին, ՀՀ Առողջապահության նախարարությունը ներդրել է բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացման նոր մոդել:

Այսուհետ մասնագիտական գործունեության իրավունք ձեռք բերելու համար ավագ և միջին բուժաշխատողները պետք է անցնեն հավաստագրման գործընթաց:

Հավաստագրումն իրենից ներկայացնում է շարունակական մասնագիտական զարգացման (ՇՄԶ) արդյունքների գնահատման և ՇՄԶ հավաստագրի տրամադրման կամ մերժման ընթացակարգ:

Ներբեռնել ամբողջական փաստաթուղթը

Print Friendly and PDF