Statisticsl Yearbooks
Health performance
National health accounts

Կոտայքի մարզ, 2017Վերադառնալ դեպի    

ՀՀ Կոտայքի մարզի առողջապահական համակարգի գործունեության վիճակագրական քարտեզը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության կողմ

Փաստաթղթում ներկայացված են մարզային բնակչության առողջության և առողջապահական ծառայությունների գործունեությանը վերաբերվող (կադրային ներուժի առկայության, բաշխվածության, բուժհաստատությունների գործունեության և այլ առանցքային ցուցանիշներ) տվյալներ, որոնց հիմքում ընկած են տարեկան պետական վիճակագրական հաշվետվությունների և առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրված տվյալները։

ԴԻՏԵԼ ԶԵԿՈՒՅՑԸ | ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ԶԵԿՈՒՅՑԸ

Print Friendly and PDF