Statisticsl Yearbooks
Health performance
National health accounts

«Առողջություն և առողջապահություն» վիճակագրական տարեգիրք, 2016թ.Վերադառնալ դեպի    

«Առողջության և առողջապահության» տարեգրքում ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության բնակչության առողջության և առողջապահության համակարգի գործունեությունը բնութագրող առանցքային ցուցանիշներ:

Տարեգիրքը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ՀՀ ԱՆ Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի առողջապահության ազգային ինստիտուտի ՓԲԸ, Առողջապահության տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի կողմից հավաքագրված ՀՀ ԱՆ բուժհաստատությունների գործունեության տվյալները համաձայն ՀՀ ԱՆ վարչական տարեկան հաշվետվական ձևերի:

«Առողջության և առողջապահության» տարեգիրքը նախատեսված է առողջապահության և այլ ոլորտների մասնագետների համար ՀՀ բնակչության առողջության և առողջապահական համակարգի գործունեության գնահատման և քաղաքական որոշումներ կայացնելու նպատակով:

Ներբեռնել անգլերեն տարբերակը (Download English version)

ԴԻՏԵԼ ԶԵԿՈՒՅՑԸ | ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ԶԵԿՈՒՅՑԸ

Print Friendly and PDF