Statisticsl Yearbooks
Health performance
National health accounts

ԱԱԻ Գիտաբժշկական հանդես, 2016;11:3Վերադառնալ դեպի    

Բովանդակություն

  • ՄԻՋԻՆ ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆԳՈՒՑԻԿԱՎԱՀԱՆԱԿԱՅԻՆ ՊՍՈՐԻԱԶՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՑԻՏՈԿԻՆԱՅԻՆ ՍՏԱՏՈՒՍԸ - Խ.Մ. Խաչիկյան, Շ.Վ. Կարապետյան
  • ՔԹԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐ ՀՈՍՔՈՎ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 34 ՇԱԲԱԹ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԳԵՍՏԱՑԻԱՅՈՎ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՄՈՏ  - Մ.Ա. Դարակչյան
  • ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՆՀԱՍ ԾՆՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ Ք.Վ. Նիկողոսյան
  • ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԷՄԱԼԻ ՀԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՎԵՐԱՀԱՆՔԱՅՆԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  - Մ.Ա. Համազասպի, Մ.Ե. Մանրիկյան, Գ.Ե. Մանրիկյան
  • ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՕՂԱԿԻ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ ԳՐԻՊԻ ԵՎ ԱՅԼ ՍՈՒՐ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՓՈՐՁԸ  - Գ.Ա. Եգանյան, Է.Վ. Եգանյան, Ս.Կ. Հարությունյան, Ս.Ս. Գրիգորյան, Ն.Ս. Խիզանյան, Ս.Մ. Սուքիասյան, Ժ.Կ. Գևորգյան, Ն.Ա. Մաքսուդյան, Ա.Զ. Գասպարյան, Դ.Ա. Դոնբայան, Կ.Գ. Համբարձումյան, Ժ.Ռ.Պապոյան, Ա.Ս.Կարախանյան, Մ.Գ. Կարապետյան
  • ՄՌՇ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՄԻԶՈՒԿԻ ՆԵՐԷՊԻԹԵԼԱՅԻՆ ՆԵՈՊԱԶԻԱՅԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ: ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՊՔ  - Գ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Վ. Գրիգորյան, Մ.Տ. Հարությունյան
  • ՈՒՂՂԻՉ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱ-ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  - Ք.Կ. Վարդանյան
  • ՓՈԽՆԱԿՈՒԹՅԱՆ (ՍՈՒՐՈԳԱՏՈՒԹՅԱՆ) ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ  - Ա.Ա. Գևորգյան
  • ԱՆՁԻ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆՍԱԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  - Ն.Ա. Առաքելյան
ԴԻՏԵԼ ԱՄՍԱԳԻՐԸ | ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ԱՄՍԱԳԻՐԸ

Print Friendly and PDF