Statisticsl Yearbooks
Health performance
National health accounts

Երևանի առողջապահական գործունեության քարտեզ, 2016


ՀՀ Երևանի առողջապահական համակարգի գործունեության վիճակագրական քարտեզը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ և ԱՆ բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության կողմից:

Փաստաթղթում ներկայացված են Երևանի բնակչության առողջության և առողջապահական ծառայությունների գործունեությանը վերաբերվող (կադրային ներուժի առկայության, բաշխվածության, բուժհաստատությունների գործունեության և այլ առանցքային ցուցանիշներ) տվյալներ, որոնց հիմքում ընկած են տարեկան պետական  հաշվետվությունների և ԱՆ կողմից տրամադրված տվյալները:

ԴԻՏԵԼ ԶԵԿՈՒՅՑԸ | ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ԶԵԿՈՒՅՑԸ

Print Friendly and PDF