Statisticsl Yearbooks
Health performance
National health accounts

Երևանի առողջապահական համակարգի գործունեության վիճակագրական քարտեզ

Այս բաժնում ներկայացված են ՀՀ Երևանի բնակչության առողջության և առողջապահական ծառայությունների գործունեությանը վերաբերվող տվյալները, որոնց հիմքում ընկած են տարեկան պետական վիճակագրական հաշվետվությունների և ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրված տվյալները։

 • Երևանի առողջապահական գործունեության վիճակագրական քարտեզ, 2017
   
  Երևանի առողջապահական գործունեության վիճակագրական քարտեզ, 2017

  ՀՀ Երևանի առողջապահական համակարգի գործունեության վիճակագրական քարտեզը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ և ԱՆ բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության կողմից:

 • Երևանի առողջապահական գործունեության քարտեզ, 2016
   
  Երևանի առողջապահական գործունեության քարտեզ, 2016

  ՀՀ Երևանի առողջապահական համակարգի գործունեության վիճակագրական քարտեզը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ և ԱՆ բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության կողմից:

 • Երևանի առողջապահական գործունեության քարտեզ, 2015
   
  Երևանի առողջապահական գործունեության քարտեզ, 2015

  ՀՀ Երևանի առողջապահական համակարգի գործունեության վիճակագրական քարտեզը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ և ԱՆ բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության կողմից:

 • Երևանի առողջապահական գործունեության քարտեզ, 2014
   
  Երևանի առողջապահական գործունեության քարտեզ, 2014

  ՀՀ Երևանի առողջապահական համակարգի գործունեության վիճակագրական քարտեզը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ և ԱՆ բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության կողմից: