«Արհեստական վիժում» պիտակով գրառումներ

Գրքում ներկայացված են այնպիսի կարևոր հարցեր, ինչպիսիք են՝ արհեստական վիժումները և նման միջամտություններից հետո վտանգներն ու խնամքը, և դրանցից զերծ մնալու համար՝ Հայաստանում առավել տարածված հակաբեղմնավորման մեթոդները՝ ներարգանդային պարույր, պահպանակ և այլն։
Նպատակն է խորությամբ ուսումնասիրել նորածինների սեռերի համամասնության (ՆՍՀ) շեղումները Հայաստանում և կանխատեսումներ կատարել մեր երկրի համար հնարավոր հետևանքների առումով:
Ներկայացումը նվիրված է Հայաստանում տղա երեխաների նախընտրության և հղիության սեռով պայմանավորված արհեստական ընդհատումների հիմնախնդրին: