«Իրավունք» պիտակով գրառումներ

Ֆիզիկական անձեռնմխելիության իրավունքները բխում են մարդու ամենակենսական իրավունքների հիմնարար սկզբունքներից։ Սեռականության և վերարտադրողականության առումով այդ իրավունքներն ընդգրկում են երկու հիմնական սկզբունքներ` սեռական և վերարտադրողական բուժօգնության իրավունք և սեռական ու վերարտադրողական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն որոշումների կայացման իրավունք: