«ՁԻԱՀ» պիտակով գրառումներ

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ տեղեկատվական ֆիլմ
Սույն օրենքը սահմանում է մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման, ախտորոշման և հսկողության իրականացման կարգը, ինչպես նաև մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման կազմակերպական, իրավական, տնտեսական և ֆինանսական հիմունքները:
Սեռավարակները խիստ տարածված են ողջ աշխարհում, այդ թվում և Հայաստանում: Դրանք վարակային հիվանդությունների մի համախումբ են, որոնց հարուցիչները հիմնականում փոխանցվում են սեռական հարաբերությունների կամ ինտիմ այլ շփումների ժամանակ: Հնուց եկող այդ հիվանդություններն այսօր էլ շարունակում են մնալ բժշկական, սոցիալական և հոգեբանական լրջագույն խնդիրներ, մանավանդ որ դրանք ավելի են «երիտասարդացել», այսինքն՝ մեծ տարածում են ստացել նաև երիտասարդների շրջանում: