«Ճաշացանկ» պիտակով գրառումներ

Ուղեցույցում ներկայացված են նորածինների և մանուկների ճաշացանկերը, այդ թվում՝ մոտավոր օրաբաժինները, ինչպես նաև հավելյալ սննդի բաղադրատոմսերը և սննդամթերքի քաշը սննդատեսակների տարբեր ծավալներում: