«Վիճակագրություն» պիտակով գրառումներ

Նպատակն է խորությամբ ուսումնասիրել նորածինների սեռերի համամասնության (ՆՍՀ) շեղումները Հայաստանում և կանխատեսումներ կատարել մեր երկրի համար հնարավոր հետևանքների առումով: