Առողջապահության Համակարգի Գործունեության Գնահատում, 2022

"Առողջություն և առողջապահություն" վիճակագրական տարեգրքում ներկայացված են ՀՀ բնակչության առողջությունը և առողջապահության համակարգի գործունեությունը 2021թ բնութագրող առանցքային ցուցանիշները: 

Դիտել/Ներբեռնել զեկույցը