ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2018 | Առողջապահության ազգային ինստիուտ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ռոտացիոն գործիքների կիրառումը էնդոդոնտիկ պրակտիկայում» թեմայով վարպետության դասընթացի ծրագիր

«Ռոտացիոն գործիքների կիրառումը էնդոդոնտիկ պրակտիկայում» թեմայով վարպետության դասընթացի ծրագիրը: Նոյեմբերի 25, 2018թ.

Ծրագիր