| Առողջապահության ազգային ինստիուտ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վարակային մաշկավեներաբանություն» թեմայով սեմինարի ծրագիր

«Վարակային մաշկավեներաբանություն» թեմայով սեմինարի ծրագիր

Ծրագիր