| Առողջապահության ազգային ինստիուտ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Համակարգային և տեղային դեղորայքային բուժումը էնդոդոնտիկ պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր

«Համակարգային և տեղային դեղորայքային բուժումը էնդոդոնտիկ պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր

Ծրագիր