| Առողջապահության ազգային ինստիուտ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Արտագնա ուսուցում դասախոսությունների և պացիենտների ուսուցողական ընդունելության ձևով. Տավուշի մարզ» թեմայով սեմինարի ծրագիր

Ծրագիր