| Առողջապահության ազգային ինստիուտ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սրտի իշեմիկ հիվանդության ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մարտավարությունը» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր

Ծրագիր