| Առողջապահության ազգային ինստիուտ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նորագույն մեթոդների և տեխնոլոգիաների կիրառումը ժամանակակից ստոմատոլոգիական պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր

Ծրագիր