«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների պլանավորումը և իրականացումը՝ գործնական հմտությունների ուսուցմամբ»

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի կողմից պարբերաբար իրականացվելու է  «Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների պլանավորումը և 
իրականացումը՝ գործնական հմտությունների ուսուցմամբ» թեմայով վերապատրաստման մեկշաբաթյա վճարովի (20.000դրամ) ՇՄԶ կրեդիտավորված դասընթաց՝ առկա ձևաչափով։

Դասընթացի ծրագիրը հաստատված է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով։
Ծրագրի հղումը՝ 

Մասնակիցներին կտրամադրվի 15 տեսական և  6 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։
 
Դասընթացը վարելու են․
  Մարգարիտա Բալասանյանը՝ ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի ասիստենտ
  Լիլիթ Մարությանը՝ ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի ասիստենտ
  Պիրիջիտա Սիմոնյանը՝ ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի ասիստենտ
  Անահիտ Ղուկասյանը՝ ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի ասիստենտ

Դասընթացը նախատեսված է
ԱԱՊ օղակի, իմուն կաբինետի և պատրոնաժ բուժքույրերի, ինչպես նաև երեխայի հսկողության և իմունականխարգելման գործընթացում ներգրավված այլ բուժքույրերի համար
Մասնակցության հայտ ներկայացնելու համար դիմել ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային իստիտուտ, Մանկաբուժության ամբիոնի ավագ լաբորանտ Մանե Մարանդյանին, հեռ.՝ 055-88-44-37: