Կրեդիտավորված դասընթաց ավագ և միջին բուժաշխատողների համար

Հոկտեմբերի 10-ից ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի կողմից իրականացվելու է «Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում. ընդհանուր հիմունքները և մարտահրավերները, կառավարելի մանկական վարակային հիվանդություններ, իմունիզացիան գործնականում, COVID-19 և պատվաստումները» թեմայով վերապատրաստման ՇՄԶ կրեդիտավորված դասընթաց՝ առկա ձևաչափով։ 

Դասընթացի ծրագիրը հաստատված է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով։ 
Ավագ բուժաշխատողներին կտրվի 42 կրեդիտ` 27 տեսական և 15 գործնական (2 շաբաթ)
Միջին բուժաշխատողներին կտրվի 21 կրեդիտ` 15 տեսական և 6 գործնական (1 շաբաթ)

Դասընթացը վարելու են․
 Կարինե Սարիբեկյանը՝ ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ.
 Մարգարիտա Բալասանյանը՝ ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի ասիստենտ
 ️ Լիլիթ Մարությանը՝ ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի ասիստենտ
 Պիրիջիտա Սիմոնյանը՝ ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի ասիստենտ
 Անահիտ Ղուկասյանը՝ ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի ասիստենտ
Դասընթացը նախատեսված է
մանկաբույժների
նեոնատալոգների
ընտանեկան բժիշկների
իմունոլոգների
մանկական վարակաբանների 
ԱԱՊ օղակի բուժքույրերի համար
Մասնակցության հայտ ներկայացնելու համար դիմել ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի Մանկաբուժության ամբիոնի ավագ լաբորանտ Մանե Մարանդյանին
 055-88-44-37 
ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոն