Կրեդիտավորված դասընթաց ավագ բուժաշխատողների համար

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ 2022 թվականի նոյեմբերի 21-26-ը ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի կողմից իրականացվելու է «Մանկական նյարդաբանության խնդիրներն առաջնային օղակում. առավել հաճախ հանդիպող վիճակների և ախտաբանությունների վարումը ԱԱՊ մասնագետների կողմից»  թեմայով վերապատրաստման 6-օրյա վճարովի (30.000 դրամ ) ՇՄԶ կրեդիտավորված դասընթաց՝ առկա ձևաչափով։ 

Դասընթացի ծրագիրը հաստատված է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով։ Ծրագրի հղումը՝ http://nih.am/assets/other_files/641b89fc50804783501f35b33afe7189.PDF

 Մասնակիցներին կտրվի 30 կրեդիտ` 19 տեսական և 11 գործնական 

Դասընթացը վարելու են
  Կարինե Սարիբեկյանը՝ ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ.
  Բիայնա Սուխուդյանը` ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի հրավիրյալ դասախոս
  Թամարա Ավետիսյանը` ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի հրավիրյալ դասախոս
  Նունե Կույումջյանը` ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի հրավիրյալ դասախոս
  Անի Գևորգյանը` ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի հրավիրյալ դասախոս

 Թիրախային լսարան
Մանկաբույժներ
Ընտանեկան բժիշկներ
Մանկական նյարդաբաններ
Զարգացման մանկաբույժներ
Նեոնատոլոգներ 

Դասընթացին մասնակցության հայտ ներկայացնելու համար դիմել Առողջապահության ազգային ինստիտուտի Մանկաբուժության ամբիոնի ավագ լաբորանտ Մանե Մարանդյանին: 
055-88-44-37 
ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոն