«Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի առանձին ոլորտների գործունեության ուսումնասիրության և բարելավման նպատակով հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին»

ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2016 թվականի հոկտեմբերի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի առանձին ոլորտների գործունեության ուսումնասիրության և բարելավման նպատակով հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին» N3024-Ա հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից մշակվել են թվով 45 բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակներին համապատասխան 300-ից ավել կլինիկական ուղեցույցներ, գործելակարգեր և ընթացակարգեր:
Բուժօգնության որակի բարելավման նպատակով օտարերկրյա առաջադեմ փորձի հիման վրա մշակված պացիենտների վարման ուղեցույցները, գործելակարգերը և ընթացակարգերը տեղայնացնելու նպատակով, ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից նախատեսվում է սույն թվականի նոյեմբերի 3-ից իրականացնել սեմինարներ ԱՆ ենթակայության և մասնավոր առողջապահական կազմակերպությունների, Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության բժիշկ-մասնագետների, ինչպես նաև ԱՆ խորհրդատուների մասնակցությամբ: Մշակված կլինիկական ուղեցույցների, գործելակարգերի վերաբերյալ զեկույցներով հանդես կգան ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ կլինիկական ուղեցույցների, գործելակարգերի և չափորոշիչների մշակման բաժնի գիտական ղեկավար Հ. Մանգոյանը, բաժնի փորձագետ-մեթոդաբանները: Սեմինարների ավարտին մասնակիցներին կշնորհվեն ՇՄԶ կրեդիտներ:

ժամ տևողությամբ սեմինարները կանցկացվեն ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ շենքում՝ ք. Երևան, Կոմիտասի փող. 49/4, փոքր դահլիճում՝ ըստ հետևյալ ժամանակացույցի:

Ժամանակացույց

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԵՐԻ, ԳՈՐԾԵԼԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ, 2018

 

Նոյեմբերի 3  ժամը  16:00

Թեմա/Կոլոռեկտալ քաղցկեղով պացիենտների վարման գործելակարգ

Թիրախային խումբ/ուռուցքաբաններ, քիմիոթերապևտներ, վիրաբույժներ, ախտաբաններ, ...

 

 

Նոյեմբերի 5   ժամը  16:00

Թեմա/Դեղորայքից առաջացած լյարդի իդիոսինկրատիկ վնասման ախտորոշման և վարման

կլինիկական ուղեցույց

Թիրախային խումբ/թերապևտներ, գաստրոէնտերոլոգներ, լյարդաբաններ, վարակաբաններ, ...

 

 

 

Նոյեմբերի 6   ժամը  16:00

Թեմա/Կլաստերային գլխացավի ախտորոշման և բուժման գործելակարգ

Թիրախային խումբ/նյարդաբաններ, թերապևտներ, ...

 

 

Նոյեմբերի 7   ժամը  16:00

Թեմա/Նեովասկուլյար գլաուկոմայով մեծահասակների վարման գործելակարգ

Թիրախային խումբ/ակնաբույժներ, թերապևտներ, ...

 

 

Նոյեմբերի 8   ժամը  16:00

Թեմա/Քրոնիկ հազով մեծահասակ պացիենտների վարման գործելակարգ

Թիրախային խումբ/թերապևտներ, թոքաբաններ, ...

 

 

 

Նոյեմբերի 9   ժամը  16:00

Թեմա/Ացետամինոֆենով  թունավորմամբ մեծահասակների վարման գործելակարգ

Թիրախային խումբ/ թունաբաններ, ռեանիմատոլոգներ, մանկաբույժներ, թերապևտներ, ...

 

 

Նոյեմբերի 12   ժամը  16:00

Թեմա/Մեծահասակների շրջանում անքնության վարման գործելակարգ

Թիրախային խումբ/նյարդաբաններ, սոմնոլոգներ, թերապևտներ, ...

 

 

Նոյեմբերի 13   ժամը  16:00

Թեմա/ Էնդոմետրիալ հիպերպլազիայի վարման կլինիկական ուղեցույց 

Թիրախային խումբ/մանկաբարձ-գինեկոլոգներ, թերապևտներ, ...

 

 

 

Նոյեմբերի 14 ժամը  16:00

Թեմա/ Ընդլայնված սիրտ-թոքային վերակենդանացման կլինիկական ուղեցույց

Թիրախային խումբ/անէսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգներ, անհետաձգելի բուժօգնության մասնագետներ, թերապևտներ, նյարդավիրաբույժներ, ֆիզիոթերապևտներ, ...

 

Նոյեմբերի 15 ժամը  16:00

Թեմա/Գոտկացավերով մեծահասակ պացիենտների վարման գործելակարգ

Թիրախային խումբ/նյարդաբաններ, թերապևտներ, նյարդավիրաբույժներ, ֆիզիոթերապևտներ, ...