ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
«Որակի կառավարման համակարգը լաբորատորիայում. ԻՍՕ 15189։2012» թեմայով դասընթաց
«Նեյրոռադիոլոգիայի դերը կաթվածի ախտորոշման և բուժման մեջ» թեմայով վեբինար
«Գերձայնային ախտորոշման արդիական հիմունքները վերարտադրողական բժշկությունում» թեմայով դասընթաց
«Դպրոցական և դեռահասային առողջությունը բուժքրոջ գործելակարգում» թեմայով դասընթաց
«Կանխարգելումից մինչև բուժում՝ կարևորելով բիոէլեմենտների դերը․ մաս 1, մաս 2» թեմայով կոնֆերանս
«Զարկերակային հիպերտենզիայի դերը սիրտանոթային հիվանդությունների զարգացման մեջ, ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Բիզնես տնտեսագիտություն» Կրեդիտավորված դասընթաց
«Ֆունկցիոնալ և էսթետիկ ռինովիրաբուժություն» թեմայով դասընթաց
«Սրտի իշեմիկ հիվանդություն, ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները և բուժման նոր մոտեցումներ» թեմայով դասընթաց
«Նորածինների խնամքը և սնուցումը հատուկ վիճակներում» թեմայով սեմինար
«Անպտղության ախտորոշման և բուժման արդի մոտեցումները» թեմայով սեմինար
«Ձեռքի ցավոտ խնդիրներ» թեմայով վեբինար
«Մոլեկուլային իմունոլոգիայի և ալերգոլոգիայի տարեկան համագումար»
«Կոմպետենտությունների վրա հիմնված կառավարումը ԲԿ-ներում» թեմայով դասընթաց
«Ժամանակակից վիրաբուժական հեպատոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեությունը արտակարգ իրավաճակներում» թեմայով դասընթաց
«Սրտային անբավարարություն, ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Աղետների բժշկություն» թեմայով դասընթաց
«Պրոկտոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Կոմպետենտությունների վրա հիմնված կառավարումը ԲԿ-ներում» թեմայով դասընթաց
«Հեպատոցելուլյար կարցինոմայի ախտորոշման և բուժման նորագույն նվաճումները» թեմայով կոնֆերանս
«Հոմեոպաթիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Ռազմաբժշկական փորձաքննություն» թեմայով դասընթաց
«Նորագույն տեխնոլոգիաները ստոմատոլոգիայում» թեմայով ստոմատոլոգների հայ-ռուսական առաջին վեհաժողով
«Մանրէաբանական լաբորատորիաների լաբորանտների աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Զորակոչիկների բժշկական հետազոտության և փորձաքննության հիմնախնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Նևրոտիկ, սթրեսով պայմանավորված և սոմատոֆորմ խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Հիվանդների խնամքի կազմակերպումը» թեմայով դասընթաց
«Հոգեմետ դեղամիջոցների հիմնական խմբերը» թեմայով դասընթաց
«Աֆեկտիվ խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Հետքովիդային բազմահամակարգային ախտահարումները, թերապիա և ռեաբիլիտացիա» թեմայով կոնֆերանս
«Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցացիա»-ի կողմից կազմակերպվող «Ընտանիքի առողջություն. մաս 2» թեմայով կոնֆերանս
«Էնդոդոնտիկ պաթոլոգիաների ռենտգեն և տոմոգրաֆիկ ախտորոշումը՝ որպես արդյունավետ բուժման գրավական» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ընտանեկան բժշկության արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Վիրահատարանի և վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Անոթային վիրաբուժության արդի խնդիրներն ու ժամանակակից ուղեցույցները» թեմայով դասընթաց
«Դեռահասային բժշկություն» թեմայով դասընթաց
«Շարժական պրոթեզներով օրթոպեդիկ բուժման հիմնական սկզբունքները» թեմայով դասընթաց
«Շարժական պրոթեզներով օրթոպեդիկ բուժման հիմնական սկզբունքները» թեմայով դասընթաց
«Ռաբերդամի տեղադրման և տարբեր դասերի կարիոզ խոռոչների մեխանիկական մշակման և գեղարվեստական վերականգնման սկզբունքները ժամանակակից ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց
«Ատամների հղկման սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր տեսակի արհեստական պսակների և կամուրջների պատրաստման ժամանակ» թեմայով դասընթաց
«Անշարժ պրոթեզներով օրթոպեդիկ բուժման հիմնական դրույթները» թեմայով դասընթաց
«Վերջին նորությունները օստեոպորոզի ոլորտում» թեմայով գիտաժողով
«Տեղային անզգայացման, ատամների հեռացման, կարերի տեղադրման, ապեկէկտոմիայի, ռետենցված ատամների հեռացման, պերիօստալ թարախակույտի բացահատման, դրենավորման կատարման հիմքերը և առանձնահատկությունները վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում» թեմայով ստոմատոլոգիական գերազանցության դասընթաց
«Ներքին հիվանդությունների արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Ընտանիքի առողջություն, մաս 1» թեմայով կոնֆերանս
«Հոգեմարմնական խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Չարորակ նորագոյացությունների իմունոլոգիական և բջջաբանական պատկերը» թեմայով դասընթաց
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Ամբուլատոր պայմաններում դիմածնոտային հիվանդությունների ախտորոշումը և վիրաբուժական մեթոդներով բուժումը» թեմայով դասընթաց
«Օրգանական, ներառյալ ախտանշային հոգեկան խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Սիրտ-անոթային հիվանդությունների վարման գլխավոր հայեցակետերը (մաս 1, մաս 2)» թեմայով սեմինար
«Մանկաբուժության ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Թերապիայի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Գաստրոէնտերոլոգիայի արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Առողջ ապրելակերպի սկզբունքներ» թեմայով դասընթաց
«Պատշաճ արտադրական գործունեություն, հիմնական հասկացությունները» թեմայով դասընթաց
«Պատշաճ բաշման գործունեություն, հիմնական հասկացությունները» թեմայով դասընթաց
«Պատշաճ բաշխման գործունեություն» թեմայով դասընթաց
«Ընտանեկան բժշկության և թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Միզուղիների վարակներ» թեմայով դասընթաց
«Հասուն անձի և մեծահասակի վարքի խանգարումները» թեմայով դասընթաց
«Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդություններ» թեմայով դասընթաց
«Ատամի կարծր հյուսվածքների կարիեսային և ոչ կարիեսային ախտահարումներ» թեմայով դասընթաց
«Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրություն՝ ԲԱՀՔ» թեմայով դասընթաց
«Դիետոլոգիայի և նուտրիցիոլոգիայի արդի խնդիրներ» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի անհամատեղելիություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հոգեկան հիվանդությունների բուժումը» թեմայով դասընթաց
«Կարդիոմետաբոլիկ ռիսկի գնահատում և վարում ԱԱՊ պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Առավել տարածված մանկական հիվանդությունների վարում ԱԱՊ օղակում» թեմայով դասընթաց
«Արդիական թոքաբանություն ԱԱՊ օղակում» թեմայով դասընթաց
«Զուգակցված դեղերի անհամատեղելիություն» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի անհամատեղելիություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ընդհանուր հոգեախտաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Ընդհանուր հոգեախտաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Լյարդի հիվանդությունների ախտորոշման և վիրահատական բուժման ժամանակակից մոտեցումները (մաս 1, մաս 2)» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Էլեկտրասրտագրություն» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքը էլեկտրասրտագրման կաբինետում» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ դերը սրտաբանության ուրգենտ դեպքերում» թեմայով դասընթաց:
«Տուբերկուլոզը և զուգորդող հիվանդությունները» թեմայով դասընթաց
«Բուժաշխատողների համար տուբերկուլոզի կառավարման հմտությունների ամրապնդում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հայկական միջազգային ակնաբուժական 4-րդ գիտաժողով»
«Օստեոպորոզի բուժման և կանխարգելման նորագույն մեթոդները» թեմայով դասընթաց
«Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի սկզբունքները պոլիտրավմայով հիվանդների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Սիրտ–անոթային հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Ռեսպիրատոր թերապիա։ Արհեստական շնչառության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Ռեսպիրատոր թերապիա։ Արհեստական շնչառության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Առաջին օգնության հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Ինտերվենցիոն անոթաբանության ժամանակակից հարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անոթաբանություն և անոթային վիրաբուժություն» թեմայով դասընթաց
«Բժշկության առաջնորդություն» թեմայով դասընթաց
«Առաջին օգնություն» թեմայով դասընթաց
«Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Ներքին հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Առողջապահության մարքեթինգ» թեմայով դասընթաց
«Կաթվածի նյարդաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Գործառնական կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Ֆինանսական կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Կազմակեչպչական վարքագիծ և առաջնորդություն» թեմայով դասընթաց
«Բուժհաստատությունների մարքեթինգի հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կառավարման համակարգեր» թեմայով դասընթաց
«Բժիշկների առաջնորդման հմտությունների զարգացում» թեմայով դասընթաց
«Ընտանեկան բժշկության վերապատրաստման դասընթաց» (վեբինար)
«Մանկական ակնաբուժական հմտությունների զարգացում բուժքույրերի համար» թեմայով դասընթաց
«Մանկական ակնաբուժական հմտությունների զարգացում ընտանեկան բժիշկների համար» թեմայով դասընթաց
«Կանանց տարբեր խմբերի վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքի իրացումն ու ոչ խտրական մոտեցման կիրարկումը բուժաշխատողների կողմից» թեմայով դասընթաց
«Ապացուցողական բժշկության և ապացուցողական առողջապահության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Վաղ տարիքի երեխաների զարգացման գնահատումը, շեղումների վաղ հայտնաբերումը և հետագա վարումը» թեմայով դասընթաց
«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» Կրեդիտավորված դասընթաց
<<Առողջապահական հաստատությունների կառավարում>> վերապատրաստման կրեդիտավորված ծրագիր
«Պտղի սեռով պայմանավորված խտրական ընտրության եվ սելեկտիվ աբորտների կանխարգելումը՝ բուժաշխատողների վերաբերմունքի փոփոխության եվ խորհրդատվական հմտությունների բարելավման միջոցով» թեմայով քննարկում
«Ակնաբուժական գիտելիքների և հմտությունների կատարելագործման հայ-ֆրանսիական դպրոց» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքը էլեկտրասրտագրման կաբինետում» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ դերը սրտաբանության ուրգենտ դեպքերում» թեմայով դասընթաց
«Բարդությունների բուժումը վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Տուբերկուլոզը և զուգորդող հիվանդությունները» թեմայով դասընթաց
«Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզավորում» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզավորում. բուժքույրական գործ 2022» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Բուժաշխատողների համար տուբերկուլոզի կառավարման հմտությունների ամրապնդում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Օստեոպորոզի բուժման և կանխարգելման նորագույն մեթոդները» թեմայով դասընթաց
«Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի սկզբունքները պոլիտրավմայով հիվանդների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Ընդհանուր մոտեցումներ և պատկերացումներ էխոսրտագրության վերլուծության ասպարեզում» թեմայով դասընթաց
«Ինվազիվ սրտաբանության ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Ռեսպիրատոր թերապիա։ Արհեստական շնչառության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Կարդիոռեսպիրատոր խանգարումների էթիոպաթոգենետիկ բուժումը ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով դասընթաց
«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների պլանավորումը և իրականացումը՝ գործնական հմտությունների ուսուցմամբ»
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր հիմունքները և մարտահրավերները. կառավարելի մանկական վարակային հիվանդություններ. իմունիզացիան գործնականում. ԿՈՎԻԴ-19 և պատվաստումները»
«Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Առողջապահության մարքեթինգ» թեմայով դասընթաց
«Աղեստամոքսային համակարգի հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մեթոդները» թեմայով դասընթաց
«Գործառնական կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Բուժհաստատությունների հավատարմագրում» թեմայով դասընթաց
«Առաջին օգնություն» թեմայով դասընթաց
«Առաջին օգնության հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց
«Վարիկոզ հիվանդության բուժման ժամանակակից էնդովենոզ եղանակները» թեմայով դասընթաց
«Բժշկության առաջնորդություն» թեմայով դասընթաց
«Առաջին օգնություն» թեմայով դասընթաց
«Թմրաբանական (նարկոլոգիական) հիվանդությունների բուժման արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր հիմունքները և մարտահրավերները. կառավարելի մանկական վարակային հիվանդություններ. իմունիզացիան գործնականում. ԿՈՎԻԴ-19 և պատվաստումները»
«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների պլանավորումը և իրականացումը՝ գործնական հմտությունների ուսուցմամբ»
<<Հիմնական վարակային հիվանդությունները մեծահասակների մոտ, մաս 1, ՄԻԱՎ-վարակի և վիրուսային հեպատիտների արդիական հարցեր>>
«Վաղ տարիքի երեխաների զարգացման գնահատումը, շեղումների վաղ հայտնաբերումը և հետագա վարումը» թեմայով վերապատրաստման մեկշաբաթյա (5 աշխատանքային օր) ՇՄԶ կրեդիատավորված դասընթաց
«Առավել հաճախ հանդիպող սուր շնչական վարակները եվ քովիդը երեխաների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Նորածնի խնամք և հիվանդությունների վարում առողջության առաջնային պահպանման օղակում» թեմայով վերապատրաստման երկշաբաթյա դասընթաց
«Երեխայի սնուցումը, աճը և զարգացումը վաղ մանկության շրջանում» թեմայով ՇՄԶ կրեդիատավորված վերապատրաստման դասընթաց
«Հղիությունը և մայրությունը՝ COVID-19 համավարակի համատեքստում»
«Ստոմատոլոգիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Ներածություն փսիխոսոմատիկա. ախտորոշում և թերապիա» թեմայով դասընթաց
«Նախադիաբետ և շաքարային դիաբետ. կանխարգելման և կառավարման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով եռօրյա դասընթաց
«Դիմածնոտային վիրաբուժության արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Առավել հաճախ հանդիպող նյարդաբանական հիվանդությունների վարումը ԱԱՊ օղակում» թեմայով դասընթաց
«Լյարդի փոխպատվաստման հիմնահարցերը» թեմայով կոնֆերանս
«Նորածնի խնամք և հիվանդությունների վարում առողջության առաջնային պահպանման օղակում» թեմայով դասընթաց
«Կանանց տարբեր խմբերի վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքի իրացումն ու ոչ խտրական մոտեցման կիրարկումը բուժաշխատողների կողմից» թեմայով դասընթաց
«Հոգեմարմնական հիվանդությունների հայտնաբերման, ախտորոշման և բուժման կազմակերպում» թեմայով դասընթաց
«Մանկական ակնաբուժական հմտությունների զարգացում ընտանեկան բժիշկների համար» թեմայով դասընթաց
«Ընտանեկան բժշկության վերապատրաստման դասընթաց» (վեբինար)
«Բուժքույրական գործի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով վեբինար
«Հոսպիտալ մենեջմենթ» թեմայով դասընթաց
Տնային տնտեսությունների կողմից ՀՀ առողջապահական ծառայությունների և դեղերի ու բժշկական նշանակության ապրանքների վրա կատարված ծախսերի գնահատման ընտրանքային հետազոտություն
Sample survey of the assessment of expenses made by households on the RA health care services, medicines and medical related products
19-րդ միջազգային համաժողով (Նեոնատոլոգիայի նիստ)
«Առողջ և հիվանդ նորածինների վարումը առողջության առաջնային պահպանման օղակում» թեմայով 8-օրյա դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կառավարում (Nurse Management)» թեմայով դասընթաց
«Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման» ընտրանքային հետազոտության իրականացման մրցույթի հրավեր:
«Ապացուցողական բժշկության և ապացուցողական առողջապահության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Սեռական խանգարումների հոգեկան և սոմատիկ ասպեկտները» թեմայով գիտաժողով
Նորածնի խնամք և հիվանդությունների վարում առողջության առաջնային պահպանման օղակում
Օստեոպորոզի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտաժողով
Ներքին և ընտանեկան բժշկության կոնգրես
«Ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության արդի խնդիրները» թեմայով գիտաժողով
Գերիատրայի և գերոնտոլոգիայի 3–րդ միջազգային կոնգրես (մաս 1, մաս 2)
IV միջազգային մուլտիդիսցիպլինար բժշկության կոնգրես
«Օտորինոլարինգոլոգիայի արդիական խնդիրները» թեմայով միջազգային կոնֆերանս
Անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի հայկական համագումար
«Դաստակի վիրաբուժություն» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Կրծքագեղձի քաղցկեղի և կրծքագեղձի մամոգրաֆիկ սքրինինգի պիլոտային ծրագիր իրականացնելու նպատակով առողջության առաջնային պահպանման օղակի (ԱԱՊ) մասնագետների համար» դասընթաց
«Հիվանդանոցային պայմաններում կորոնավիրուսային հիվանդության (ՔՈՎԻԴ-19) միջին ծանրությամբ պացիենտների վարում» թեմայով դասընթաց
«Կրծքագեղձի քաղցկեղի և կրծքագեղձի մամոգրաֆիկ սքրինինգի պիլոտային ծրագիր իրականացնելու նպատակով առողջության առաջնային պահպանման օղակի (ԱԱՊ) մասնագետների համար» դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում» թեմայով դասընթաց
«Զոոնոզ հիվանդություններ և «Մեկ առողջություն»» թեմայով դասընթաց
«Հետպատերազմյան վերականգնողական բուժում» թեմայով վիրտուալ սիմպոզիում
Հայաստանի սրտաբանների ասոցիացիայի 13-րդ վեհաժողով
«Ժամանակակից մոտեցումները էնդոդոնտիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
երեխաների` այդ թվում ԱՐՑԱԽԻՑ տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվողների առողջության մոնիտորինգ
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում» թեմայով դասընթաց
«Օրթոդոնտիկ մինիիմպլանտների կիրառումը ատամնածնոտային անոմալիաների բուժման ընթացքում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Օրթոդոնտի դերը միջդիսցիպլինար թիմի աշխատանքում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Անշարժ պրոթեզավորում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Վաղ տարիքի երեխաների սնուցումը, աճը և զարգացումը» թեմայով 3-օրյա դասընթաց
«Պրոթեզավորում իմպլանտներ վրա» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Իմպլանտոլոգիա․ բազային կուրս» թեմայով դասընթաց
«Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա․ լաթային վիրահատություններ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ատամնային իմպլանտացիա՝ զուգորդված կարծր և փափուկ հյուսվածքների վիրահատություններով» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Համայնքային բուժքույրերի ունակությունների բարձրացում» թեմայով 12-օրյա դասընթաց
«Երեխայի զարգացման խանգարումների վաղ հայտնաբերման և միջամտության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Իմունիզացիան գործնականում՝ իմունականխարգելման գործընթացում ընդգրկված բուժքույրերի համար» թեմայով դասընթաց
«Կոգնիտիվ-վարքային հոգեթերապիա․ տեսական հիմունքները» թեմայով 2-շաբաթյա դասընթաց
«Անձի տեսակներ և խանգարումներ. արդի մոտեցումները: Անձի խանգարումների հոգեդինամիկ հոգեթերապիայի առանձնահատկությունները» թեմայով 1-շաբաթյա դասընթաց
«Երեխայի վաղ մանկական զարգացում. հոգեկան, հոգեբանական և հոգեսոմատիկ խանգարումներ» թեմայով 1-շաբաթյա դասընթաց
«Դատական հոգեբուժության առարկան, խնդիրները և ԴՀՓ կազմակերպումը» թեմայով 1-շաբաթյա դասընթաց
«Նեյրոկոգնիտիվ խանգարումների ժամանակակից դասակարգումը, ախտորոշումը և բուժական մոտեցումները» թեմայով 1 շաբաթյա դասընթաց
«Սեքսուալ ոլորտի խանգարումներ» թեմայով 1-շաբաթյա դասընթաց
«Անձի խանգարումներ․ ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով 1 շաբաթյա դասընթաց
«Վաղ տարիքի երեխաների սուր շնչառական հիվանդությունների և թոքաբորբի վարումը ՔՈՎԻԴ-19 համատեքստում: ՔՈՎԻԴ-19 դեմ պատվաստումները» թեմայով 3-օրյա դասընթաց
«Առողջապահության կառավարման արդիական հարցեր. առողջապահության մարդկային ռեսուրսների կառավարում, բժշկական ծառայությունների որակի կառավարման հիմունքներ և կազմակերպական վարքի հարակից հարցեր»
«Ի՞նչ է տիպ 1 շաքարային դիաբետը, և առաջին բուժօգնություն շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաներին» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական/ատամնատեխնիկական գործը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Իմունիզացիան գործնականում իմունականխարգելման գործընթացում չընդգրկված բժիշկների համար» թեմայով դասընթաց
Հայաստանում Լաբորատորիաների ղեկավարների և առաջնորդների համար նախատեսված գլոբալ ծրագրի (GLLP) մենթորների և մասնակիցների մրցույթի վերաբերյալ
«Ատամների կոմպոզիտներով վերականգնման ժամանակակից մոտեցումները» Թեմայով դասընթաց
«Oստեոպորոզի բուժումը կովիդ-19 վարակի ժամանակ» թեմայով դասընթաց
«Բժշկական լաբորատորիաներ | որակին եվ կոմպետենտությանը ներկայացվող Պահանջներ» իսօ 15189 ստանդարտի հիմունքները թեմայով դասընթաց
«Սրտի իշեմիկ հիվանդության վարման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով սեմինար
«Բուժհաստատությունների կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Ի՞նչ է տիպ 1 շաքարային դիաբետը, և առաջին բուժօգնություն շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաներին» թեմայով դասընթաց
«Էսթետիկայի եվ ֆունկցիայի ներդաշնակությունը ստոմատոլոգիական համալիր վերականգնման ժամանակ» թեմայով կոնֆերանս
«Բուժքույրական/ատամնատեխնիկական գործը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Քնի խանգարումները բժշկական պրակտիկայում» թեմայով սեմինար
«Իմունիզացիան գործնականում իմունականխարգելման գործընթացում չընդգրկված բժիշկների համար» թեմայով դասընթաց
Հայաստանում տուբերկուլոզի, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և մալարիայի դեմ ուղղված միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցության հրավեր
ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ Համաճարակաբանության և մանրէաբանության ամբիոնի կողմից կազմակերպվող «Կենսանվտանգության հիմնահարցերը բուժքույրական պրակտիկայում» թեմայով 10-օրյա դասընթաց։
«Նորածնի առաջնային թիմային վերակենդանացման խորացված հմտությունների ձեռքբերում սիմուլյացիոն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ» թեմայով երկօրյա դասընթաց
«Պալիատիվ խնամք» թեմայով դասընթաց
«Հոգեբուժություն ընտանեկան բժիշկների համար» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբուժության արդի հարցերը ընտանեկան բժշկության պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Պալիատիվ խնամք» թեմայով բուժքույրերի համար դասընթաց
«Պացիենտի իրավունքներ և խտրականության բացառումը բուժօգնություն տրամադրելիս» թեմայով դասընթաց
«Նյարդաբանության և նյարդավիրաբուժության արդի խնդիրները» թեմայով կոնֆերանս
«Թվային Ստոմատոլոգիայի Հայկական Ասոցիացիայի VI կոնգրեսը»
«Կրծքով սնուցում» թեմայով մեկօրյա դասընթաց
«Մանկական հոգեբուժության զարգացման հեռանկարները. միջմասնագիտական համագործակցություն» թեմայով գիտաժողով
«Ստորին միզուղիների ախտանիշների դեղորայքային կորեկցիա» թեմայով սեմինար
‹‹ՄԻԱՎ վարակ›› թեմայով դասընթացի դասընթացավար-լաբորանտի ընտրության մրցույթ
«ՄԻԱՎ վարակ» թեմայով դասընթացի դասընթացավար-վարակաբանի ընտրության մրցույթ
‹‹ՄԻԱՎ վարակ›› թեմայով դասընթացի դասընթացավար-համաճարակաբանի ընտրության մրցույթ
«Նորածինների վերակենդանացման և հետվերակենդանացման խնամք և նախատեղափոխման կայունացում» թեմայով եռօրյա դասընթաց
«Հոգեբանական խնդիրների շտկումը նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման միջոցով» թեմայով 24-օրյա դասընթաց
«Բուժաշխատողների համար տուբերկուլոզի, հեպատիտ Բ-ի և Ց-ի կառավարման հմտությունների ամրապնդում» թեմայով դասընթաց
«Մինչհղիության, հղիության, հետծննդյան խնամք» թեմայով մանկաբարձների համար 2-օրյա դասընթաց
«Մարդու գենոմի և գենային մուտացիաների բնութագիրը և մոլեկուլային հիմքերը» թեմայով 2-շաբաթյա դասընթաց
«Դեռահասություն՝ նորմա և պաթոլոգիա: Մետամորֆոզներ. սեռական հասունացման սկզբից մինչև դեռահասություն» թեմայով սեմինար
«Հետծննդյան դեպրեսիայի հայտնաբերում և վարում» թեմայով մեկօրյա դասընթաց
«Մոլեկուլային կենսաբանություն» թեմայով 5-օրյա դասընթաց
«Նյարդամկանային հիվանդությունների, մտավոր հետամնացության գենետիկական հետազոտություն և ախտորոշում» թեմայով 2-շաբաթյա դասընթաց
«Ոսկրամկանային համակարգ և էնդոկրին հիվանդություններ» թեմայով սեմինար
«Ներքին հիվանդությունների արդի խնդիրները և բուժման ժամանակակից մոտեցումները ներքին հիվանդությունների կլինիկայում» թեմայով գիտագործնական կոնֆերանս
«Վիրահատարանի, վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով 4-շաբաթյա վերապատրաստման դասընթաց
«Ոսկրամկանային համակարգ և էնդոկրին հիվանդություններ» թեմայով սեմինար
«Վիրաբուժական բաժանմունքների աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով 3-շաբաթյա վերապատրաստման դասընթացի ծրագիր
«Աղջիկների, կանանց և մայրերի առողջության հարցեր» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Նորություններ օստեոպորոզի կանխարգելման և բուժման վերաբերյալ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ընտանեկան բժշկության գիտական կոնֆերանսի» ծրագիր
«Ձմեռային սրացումներ» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Հելիկոբակտեր-կախյալ հիվանդությունների վարման տակտիկան առաջնային օղակի բժշկի պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Հոսպիտալ մենեջմենթ» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Ժառանգական անգիոայտուց. նոր հայացք հազվադեպ հանդիպող հիվանդությանը» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Ցավի կառավարում ժամանակակից բժշկության մեջ» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«Նորություններ 2019թ. միջազգային գաստրոէնտերոլոգիական համաժողովներից» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«Պտղի նեյրոսոնոգրաֆիա» թեմայով գիտագործնական կոնֆերանսի ծրագիր
«Ի՞նչ է տիպ 1 շաքարային դիաբետը և առաջին բուժօգնություն շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաներին» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Հողային հելմինթոզների լաբորատոր ախտորոշում» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Մանկաբուժությունը ընտանեկան բժշկության պրակտիկայում» թեմայով գիտագործնական դասընթացի ծրագիր
«Անոմալիաների նվազագույն ինվազիվ բուժումը կաթնային և խառը կծվածքի փուլերում։ Ժամանակակից մոտեցում» թեմայով վարպետաց դասի ծրագիր
«Անոմալիաների նվազագույն ինվազիվ բուժումը կաթնային և խառը կծվածքի փուլերում։ Ժամանակակից մոտեցում» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Քույրական գործընթացն անհետաձգելի իրավիճակներում» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Սուր և քրոնիկ սրտային անբավարարություն՝ ժամանակակից ախտորոշման և բուժման մոտեցումներ» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Սրտի ռիթմի և հաղորդչականության խանգարումների ժամանակակից ախտորոշման, դասակարգման և բուժման հարցեր» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Արդիական հարցերն ուրոլոգիայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Նորագույն մեթոդների և տեխնոլոգիաների կիրառումը ժամանակակից ստոմատոլոգիական պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Սրտի իշեմիկ հիվանդության ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մարտավարությունը» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Արտագնա ուսուցում դասախոսությունների և պացիենտների ուսուցողական ընդունելության ձևով. Տավուշի մարզ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Զարկերակային հիպերտենզիայի ախտորոշման, դասակարգման և բուժման ժամանակակից հարցեր» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Տուբերկուլոզի (ՏԲ) կառավարման 2016-2020թթ. ծրագրի ռազմավարությունը: ՀՀ-ում ՏԲ հայտնաբերման, բուժման և ընթացիկ վերահսկողության վարման արդի մոտեցումները և նրանց ներդրումը թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Թիմային աշխատանք մանկական ռեաբիլիտացիայում՝ հիմնված ՖՄԴ-ի վրա» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Օտորինոլարինգոլոգիայի արդիական խնդիրները» թեմայով միջազգային կոնֆերանսի ծրագիր
Ա.Ն. Րյախովսկու «Պրոթետիկ համալիր վերականգնման համար նախատեսված թվային լուծումներ՝ օրթոդոնտիկ կապպա-էլայներների կիրառմամբ» հեղինակային դասընթացի ծրագիր
«Թիմային աշխատանք մանկական ռեաբիլիտացիայում՝ հիմնված ՖՄԴ-ի վրա» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«ՊՎԷՎՀԱ 12-րդ միջազգային կոնգրեսի և պլաստիկ վիրաբուժության միջազգային գիտաժողովի (կենդանի վիրաբուժություն)» ծրագիր
«Համակարգային և տեղային դեղորայքային բուժումը էնդոդոնտիկ պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ընտանիքի առողջություն» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«Նորարարական տեխնոլոգիաները ամենօրյա էնդոդոնտիկ պրակտիկայում» թեմայով վարպետության դասընթացի ծրագիր
«Զարկերակային գերճնշման և գլխուղեղի անոթների ախտահարումների կլինիկական հարաբերակցությունը» թեմայով գիտաբժշկական սեմինարի ծրագիր
«Ժամանակակից լաբորատոր հետազոտությունների կլինիկական կիրառությունը» թեմայով դասընթացի ծրագիր«Ժամանակակից լաբորատոր հետազոտությունների կլինիկական կիրառությունը» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Լիմֆոիդ նորագոյացություններ» թեմայով միջազգային գիտաժողովի ծրագիր
«Պրե- և պոստմենոպաուզալ տարիքի կանանց առողջության հարցեր» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Ընտանեկան բժշկության առաջին շրջանավարտների 20-ամյակին նվիրված գիտական կոնֆերանսի» ծրագիր
«Մարսողական համակարգի օրգանների հիվանդությունների (լյարդ, ենթաստամոքսային գեղձ) և «սուր որովայն» համախտանիշի ախտորոշման ժամանակակից տեխնոլոգիաները (ՀՏ, ՄՌՏ)» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Սեռական և վերարտադրողական առողջության մուլտիդիսցիպլինար ասպեկտները» թեմայով գիտաժողովի և գիտաժողովի շրջանակներում իրականացվող «Սթրես, հորմոններ և սեքս» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Աղիների բորբոքային հիվանդությունների ախտորոշման ռացիոնալ մոտեցում» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Շաքարախտային ոտնաթաթի հիվանդության արդիական հարցեր» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Կլինիկական լաբորատորիաների հիմնական վիճակագրությունը և որակի հսկումը» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Քնի գիտություն և քնի բժշկություն» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Հասկանալով դեմենցիա ունեցող մարդուն» թեմայով դասախոսության ծրագիր
«ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության հմտությունների զարգացում» սեմինար-վարժանքի ծրագիր
«Հասկանալով դեմենցիա ունեցող մարդուն» թեմայով դասախոսության ծրագիր
«Ռեստավրացիայի արվեստը» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ռեստավրացիայի արվեստը» թեմայով վարպետաց դասի ծրագիր
«ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության հմտությունների զարգացում» սեմինար-վարժանքի ծրագիր
«Շարունակական կրթություն, որակյալ բուժքույրություն» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Կանանց տարբեր խմբերի վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքի իրացումն ու ոչ խտրական մոտեցման կիրարկումը բուժաշխատողների կողմից» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի հայկական համագումարի» ծրագիր
«Գերիատրիայի երկրորդ միջազգային կոնգրեսի» ծրագիր
«Գնաթոլոգիական գիտելիքների կիրառման կարևորությունը բժիշկ-ստոմատոլոգի առօրյա պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Էսթետիկ և ֆունկցիոնալ կերամիկական վերականգնումներ» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«Կանանց տարբեր խմբերի վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքի իրացումն ու ոչ խտրական մոտեցման կիրարկումը բուժաշխատողների կողմից» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Մանրէաբանություն, միջավայրերի պատրաստում, ընտրություն և օգտագործում» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Շաքարային դիաբետի ախտորոշման և բուժման ուղեցուցային մոտեցումները» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«ՄԻԱՎ վարակ» թեմայով դասընթացի «ՄԻԱՎ վարակի հիմնահարցեր» թեմատիկ ցիկլի ծրագիր
«ՄԻԱՎ վարակ» թեմայով դասընթացի «ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտություններ» թեմատիկ ցիկլի ծրագիր
«ՄԻԱՎ վարակ» թեմայով դասընթացի «ՄԻԱՎ վարակի արդիական հարցեր» թեմատիկ ցիկլի ծրագիր
«Դիֆուզ տոքսիկ խպիպ. ախտածագումը, կլինիկական առանձնահատկությունների, ախտորոշման և բուժման ֆունդամենտալ հարցեր» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Օստեոպորոզի 13-րդ միջազգային գիտաժողովի» ծրագիր
«Հեպատիտ Բ վիրուսային ինֆեկցիա» թեմայով Անդրկովկասյան II գիտաժողովի ծրագիր
«Քաղցկեղի բուժման ժամանակակից մեթոդների վերլուծություն» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Հողային հելմինթոզների համաճարակաբանական հսկողությունը Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Փոխանցողով պայմանավորված հիվանդությունները «մեկ առողջություն» համատեքստում» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Միջդիսցիպլինար մոտեցումը որպես ուռուցքաբանության հիմնահարց (մաս 1, մաս 2)» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Ատամնային օկլյուզիա. անցյալն ու ապագան և նրա նշանակությունը այսօրվա թվային դարում» թեմայով III միջազգային մուլտիդիսցիպլինար բժշկության կոնգրեսի ծրագիր
«ՈՒռուցքաբանության ազգային ծրագրերի իրականացում և կառավարում» թեմայով միջազգային կոնֆերանսի ծրագիր
ՀՀ մարզերում և Արցախում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «Մանկաբուժություն» թեմայով 12-օրյա դասընթացի ծրագիր
ՀՀ մարզերում և Արցախում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «Ընդհանուր թերապիա» թեմայով 12-օրյա դասընթացի» ծրագիր
ՀՀ մարզերում և Արցախում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա» թեմայով 12-oրյա դասընթացի» ծրագիր
«Միզասեռական ուղիների դիսֆունկցիաներ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Միզասեռական ուղիների դիսֆունկցիաներ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Աշխատանք փափուկ հյուսվածքների հետ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
Մեթադոնային բուժման ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական աշխատանքներ իրականացնելու մասնագետ (Փորձագետ) –ի թափուր հաստիք
Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ ուղղված միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ
«Բռնկումների վարում և արագ արձագանքում» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Ակնաբուժությանը, նեոնատոլոգիային և ներզատաբանությանը նվիրված 17-րդ միջազգային համաժողովի» ծրագիրը «Ակնաբուժությանը, նեոնատոլոգիային և ներզատաբանությանը նվիրված 17-րդ միջազգային համաժողովի» ծրագիր
«Ակնաբուժությանը, նեոնատոլոգիային և ներզատաբանությանը նվիրված 17-րդ միջազգային համաժողովի (Ակնաբուժության նիստ)» ծրագիր
«Ակնաբուժությանը, նեոնատոլոգիային և ներզատաբանությանը նվիրված 17-րդ միջազգային համաժողովի (Նեոնատոլոգիայի նիստ)» ծրագիր
«Դեպրեսիա. ԱԱՊ օղակի բժիշկների համար վերապատրաստման դասընթացի» ծրագիր
«Ծրագիր «Հայաստանի 5-րդ միջազգային բժշկական համագումարի» ծրագիր
«Բժշկական գենետիկա և անհատականացված (գենոմային) բժշկություն» թեմայով սիմպոզիումի ծրագիր
«Համակցված համախտանիշների և հիվանդությունների արդի խնդիրները ներքին հիվանդությունների կլինիկայում» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«2-րդ համահայկական արյունաբանական սիմպոզիումի» ծրագիր
«Վերարտադրողական բժշկություն՝ այսօր և վաղը» թեմայով XVII կոնֆերանսի ծրագիր
«Սովորել սովորեցնել. բուժքույրական գործի պրակտիկայի դասավանդում» թեմայով դասընթացի ծրագիրը
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ներզատաբանների համար մեկօրյա դասընթացի ծրագիր
«Հայաստան-Արցախ հանուն առողջության» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«Հայաստանի 5-րդ միջազգային բժշկական համագումարի անէսթեզիոլոգիայի գիտաժողովի» ծրագիր
«Այլընտրանքային և լրացուցիչ հաղորդակցում» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Ալերգիկ և շնչառական հիվանդությունների ժամանակակից բուժման մեթոդները պրակտիկ բժշկության մեջ» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Օստեոպորոզի և հարակից հիվանդությունների բուժման նորագույն մեթոդները» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«Ուղեցուցային մոտեցումները շրջանային բժշկի պրակտիկայում. գոտկացավ, քրոնիկ հազ, թոքաբորբ» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Պացիենտի իրավունքներ և խտրականության բացառումը բուժօգնություն տրամադրելիս» թեմայով էլեկտրոնային դասընթացի ծրագիր
«ՄԻԱՎ վարակ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթացի ծրագիր
«Միկրոսկոպիկ կլինիկական հետազոտություններ» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Վարակային մաշկավեներաբանություն» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ռադիոլոգիայի հայկական համագումարի» ծրագիր
«Ցավի կառավարումը պալիատիվ խնամքում․ ոլորտի բարեփոխումների կիրառումը Հայաստանում» թեմայով միջազգային գիտաժողովի ծրագիր
«Ստորին միզուղիների հիվանդությունների սիմպտոմատիկան և բուժումը» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Նորածինների վերակենդանացման ծրագիր», «Նորածինների հետվերակենդանացման խնամք և նախատեղափոխման կայունացում» և «Սրտային մոդուլ» թեմաներով դասընթացի ծրագիր
«Առողջ ապրելակերպի և բժշկական խորհրդատվության հիմունքներ դեռահասային տարիքում» թեմայով ուսուցողական դասընթացի ծրագիր
«Պտղի զարգացման բնածին արատների և քրոմոսոմային հիվանդությունների պերինատալ ախտորոշման ժամանակակից հնարավորությունները» թեմայով Կատյա Նեկրասովայի երկօրյա հեղինակային դասընթացի ծրագիր
«Ճառագայթային ախտորոշման խորացված գիտաժողովի» ծրագիր
«Շաքարային դիաբետի կառավարում» թեմայով մեկօրյա դասընթացի ծրագիր
«Առողջությանն ընդառաջ» թեմայով երրորդ միջազգային կոնֆերանսի ծրագիր
«Ցավի և հարակից հիվանդությունների բուժման նորագույն մեթոդները» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Բարձր պերինատալ ռիսկի հղիության ուլտրաձայնային և դոպլեր մոնիտորինգ» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Անհետաձգելի բուժօգնությունը վնասվածքների ժամանակ» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Սրտի իշեմիկ հիվանդության ախտորոշման և վարման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով 9-օրյա գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Տուբերկուլոզի հիվանդակենտրոն բուժում» թեմայով բուժքույրերի համար դասընթացի ծրագիր
«Տուբերկուլոզի հիվանդակենտրոն բուժում» թեմայով բժիշկների համար դասընթացի ծրագիր
«Հայկական միջազգային ակնաբուժական երկրորդ գիտաժողովի (AIOC II)» ծրագիր
«Պացիենտների համար որակի բարելավման և ծախսերի նվազեցման համակցման մարտահրավերի լուծումը ՀՀ-ում».
«Որակի կառավարումը բժշկական լաբորատորիաներում՝ ISO 15189 ստանդարտին համապատասխան» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների բուժսպասարկման հիմունքները» թեմայով երկօրյա գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Շաքարային դիաբետ» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Առողջապահության մարքեթինգ» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Մանկաբուժական դպրոց» ամենամյա դասընթացի ծրագիր
«Օստեոպորոզի և ուղեկցվող ախտանիշների բուժման նորագույն մեթոդները» թեմայով սեմինարի ծրագիր
Հոգեբուժություն և հոգեվերլուծություն» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Ընտանեկան բժշկության արդի մոտեցումները հոգեֆիզիկական հիվանդությունների վաղ ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման մեջ» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Ամբողջ անձի վրա կենտրոնացված բուժքույրական խնամք» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ռևմատոլոգների V ազգային գիտաժողովի» ծրագիր
«Շաքարային ոտնաթաթի համախտանիշի ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Սեպսիս՝ նորություններ և մարտահրավերներ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ակնաբուժական որակավորման կատարելագործում» թեմայով երկօրյա դասընթացի ծրագիր
«Համալսարանական մանկաբուժության արդի խնդիրները» թեմայով համաժողովի ծրագիր
«Լաբորատորիաների կառավարում» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Հայաստանում խուսափելի կուրության արագ գնահատում» թեմայով եռօրյա դասընթացի ծրագիր
«Սուիցիդները որպես բժշկական և սոցիալ-հոգեբանական խնդիր» թեմայով վեցօրյա դասընթացի ծրագիրը
«Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումները որպես բժշկական և սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիր» թեմայով վեցօրյա դասընթացի ծրագիր
«Աուտիզմը և զարգացման ընդհանուր խանգարումները հոգեբուժության և հոգեթերապիայի տեսանկյունից» թեմայով երկօրյա դասընթացի ծրագիր
«Բրոնխիալ ասթմա. բազմակողմանի հայացք բազմաբաղադրիչ խնդրին» թեմայով դասախոսության ծրագիր
«Հայաստանի ընտանեկան բժիշկների տարեկան կոնֆերանսի» ծրագիր
«Մանկաբարձագինեկոլոգիական պրակտիկայում կիրառվող գերձայնային հետազոտությունների արդիական մոտեցումներ» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաների բուժման առանձնահատկությունները: Ինչ նորություններ կան» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Պրոֆեսիոնալ էնդոդոնտիա» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Պրոֆեսիոնալ առօրյա էնդոդոնտիա» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Միզապարկի դիսֆունկցիաները գինեկոլոգների պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիրը։
«Բուժհաստատությունների կառավարում» թեմայով դասընթացի ծրագիրը։
«Մանկական հոգեախտաբանության տարբեր ասպեկտներ՝ ներարգանդային կյանքից մինչև լատենտ փուլ» թեմայով սեմինարի ծրագիրը։
«Մանկական հոգեախտաբանության տարբեր ասպեկտներ՝ ներարգանդային կյանքից մինչև լատենտ փուլ» թեմայով սեմինարի ծրագիրը։
«Մանկական հոգեախտաբանության տարբեր ասպեկտներ՝ ներարգանդային կյանքից մինչև լատենտ փուլ» թեմայով սեմինարի ծրագիրը։
«Հակաբիոտիկների կայունության կանխարգելումը և մանկաբուժական պրակտիկայում դրանց ռացիոնալ կիրառումը» թեմայով սիմպոզիումի ծրագիրը։
«Հակաբիոտիկներ, հակաբիոտիկակայունություն, առաջացման մեխանիզմները և հաղթահարման ուղիները» թեմայով դասախոսության ծրագիր
Կրկնողաբար ք. Երևանում Օստեոպորոզի հայկական ասոցիացիայի կողմից կազմակերպվող «Կանանց առողջության պահպանում դաշտանադադարից առաջ և հետո» թեմայով սեմինարի ծրագիր
ՀՀ մարզերում եվ Արցախում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման մանկական ակնաբուժություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթացի ծրագիր»
«Ծխախոտային կախվածության բուժում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթացի ծրագիր»
«Ադհեզիվային կերամիկական ռեստավրացիա» թեմայով գիտաբժշկական սեմինարի ծրագիր
«Հատուկ վտանգավոր վարակների և կենսանվտանգության հիմնահարցերը բուժքույրական պրակտիկայում» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Զարկերակային գերճնշման ախտորոշման և վարման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Մեջքի ցավը նյարդաբանի տեսանկյունից: Օստեոպորոզ և այլ պատճառներ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Նորածինների շարունակական խնամք և նորածնային տարիքում առավել հաճախ հանդիպող վիճակներ» թեմայով երկօրյա դասընթացի ծրագիր
«Փոխներարկումային բուժօգնության արդի խնդիրները» թեմայով միջազգային գիտաժողովի ծրագիր
«Հակամակարդիչների կիրառումը և նրանց ազդեցության լաբորատոր վերահսկման հնարավորությունները» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ռոտացիոն գործիքների կիրառումը էնդոդոնտիկ պրակտիկայում» թեմայով վարպետության դասընթացի ծրագիր
«Էնդոմետրիալ հիպերպլազիայի վարման կլինիկական ուղեցույց» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ընդլայնված սիրտ-թոքային վերակենդանացման կլինիկական ուղեցույց» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Գոտկացավերով մեծահասակ պացիենտների վարման գործելակարգ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Մեջքի ցավը ռևմատոլոգի տեսանկյունից: Օստեոպորոզ և այլ պատճառներ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Սիրտ-անոթային հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով երկօրյա սեմինարի ծրագիր
«Սեքսոպաթոլոգիայի նվաճումները վերջին 20 տարում» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«Տարիք և ուղեղ» թեմայով գիտաբժշկական սեմինարի ծրագիր
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ակնաբույժների համար եռօրյա դասընթացի ծրագիր
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ընտանեկան բժիշկների համար մեկօրյա դասընթացի ծրագիր
«Վերարտադրողական առումով նշանակալի ինֆեկցիաներ։ Ախտորոշման, վարման և բուժման ժամանակակից մոտեցումներ» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ներզատաբանների համար մեկօրյա դասընթացի ծրագիր
«Բուժքրոջ դերը առողջապահության համակարգում» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Օստեոպորոզի 12-րդ ամենամյա սիմպոզիում»-ի ծրագիր
«Թերապիայի արդիական խնդիրները» թեմայով սեմինարի ծրագիր
Հայաստանի վնասվածքաբանների և օրթոպեդների 7-րդ միջազգային մասնակցությամբ համագումարի ծրագիր
«Իրական վինիրներ» թեմայով գիտաբժշկական սեմինարի ծրագիր
Վերականգնողական ստոմատոլոգիայի երկրորդ ազգային կոնգրեսի» շրջանակներում իրականացվող վարպետաց դասընթացների ծրագիր
Երկրորդ միջազգային մաշկավեներաբանական կոնֆերանսի ծրագիր
«Օկլյուզիոն խնդիրների լուծումը առօրյա ստոմատոլոգիական պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր
Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիայի կողմից կազմակերպվող Հայաստանի մանկական բժիշկների 6-րդ ազգային կոնֆերանսի ծրագիր
«Ուրոգինեկոլոգիա եվ վիրաբուժական գինեկոլոգիա» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Երևան սրտաբանական ֆորում 2018» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
Պրոֆ. Յու.Գ. Զոհրաբյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի XX միջազգային կոնգրեսի ծրագիր
«ԲՐԵՅՆ 2018» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«Կոնցեպտուալ մոտեցումները ընդհանուր ստոմատոլոգիական պրակտիկայում» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Հակամիկրոբային կայունություն» թեմայով դասախոսության ծրագիր
Գերիատրիայի առաջին համահայկական միջազգային կոնգրես
Ակնաբուժությանը, նեոնատոլոգիային և ներզատաբանությանը նվիրված 16-րդ միջազգային համաժողովի «Ներզատաբանություն» թեմայով նիստ
Ակնաբուժությանը, նեոնատոլոգիային և ներզատաբանությանը նվիրված 16-րդ միջազգային համաժողովի «Մանկական ակնաբուժություն» թեմայով նիստ
«Ակնաբուժությանը, նեոնատոլոգիային և ներզատաբանությանը նվիրված 16-րդ միջազգային համաժողովի «նեոնատոլոգիա» թեմայով նիստ
«ԵԲՀԱ 5-րդ տարեկան գիտաժողովի «ներքին հիվանդություններ» սեկցիա
«Հենաշարժողական համակարգի ախտաբանական վիճակների ախտորոշումը և ռեաբիլիտացիայի սկզբունքները» թեմայով 9-օրյա գիտագործնական սեմինար
«ԵԲՀԱ 5-րդ տարեկան գիտաժողովի «Ստոմատոլոգիա և դիմածնոտային վիրաբուժություն» սեկցիա
«Վաղ տարիքի երեխաների պատրոնաժ խնամք/պրոգրեսիվ պատրոնաժ» թեմայով 5-օրյա դասընթացի ծրագիր»
«Շաքարային դիաբետի արդի խնդիրները համակցված հիվանդությունների թիրախում թեմայով սեմինարի ծրագիր»
«Բուժհաստատությունների կառավարում» թեմայով վերապատրաստման դասընթացի ծրագիրը (մայիսի 3–հունիսի 22, հոկտեմբերի 4–նոյեմբերի 23, 2018թ.)
«Հակամիկրոբային կայունություն» թեմայով միջոցառում
Սույն թվականի հոկտեմբերի 8-12-ը, Երևան քաղաքում (Դայմոնդ Հաուզ՝ Արամի 86) տեղի կունենա բ․գ․դ․ պրոֆեսոր Իլյա Եգորովի հեղինակային սերտիֆիկացված դպրոցը թերապևտների համար:
«Պատշաճ դեղատնային գործունեություն. արդիականությունը ՀՀ դեղագործության համար և առաջադեմ միջազգային փորձի ներկայացում» թեմայով դասախոսության ծրագիր
«Սեռավարակներ և ապացուցողական բժշկություն» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Շաքարային դիաբետի արդի խնդիրները համակցված հիվանդությունների թիրախում թեմայով սեմինար»
«Միջդիսցիպլինար մոտեցում– քայլ դեպի ապագա» թեմայով II միջազգային մուլտիդիսցիպլինար կոնգրեսի ծրագիր
Մանկական վիրաբուժության և նյարդավիրաբուժության միջազգային կոնֆերանսի ծրագիր
«Միզապարկի դիսֆունկցիաները գինեկոլոգների պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիրը
«Նեոնատոլոգիայի ժամանակակից տեսակետները։ Մեռուկային էնտերոկոլիտը նորածինների մոտ՝ ախտորոշման նոր ճանապարհներ, բուժում և կանխարգելում» թեմայով սատելիտային սիմպոզիումի ծրագիրը
«Անհաս և հիվանդ նորածինների խնամքի հիմունքներ» թեմայով երկօրյա դասընթացի ծրագիրը
«Թոքերի պարենքիմայի փոփոխություններն ըստ Ֆլեշների դասակարգման։ Միջողնային սկավառակների դեգեներատիվ ճողվածքները և դրանց արտահայտվածության դասակարգումը» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիրը
«Մանկական օրթոպեդիկ հիվանդությունների հայտնաբերման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասախոսության ծրագիրը (2018թ. սեպտեմբեր – 2019թ. սեպտեմբեր)
«Տիպ 1 շաքարային դիաբետ» թեմայով 5-օրյա դասընթացի ծրագիրը (հուլիս-հոկտեմբեր, 2018թ.)
«Լեյշմանիոզի դեպքի վարում և համաճարակաբանական հսկողություն» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիրը (հուլիս-օգոստոս, 2018թ.)
«Լեյշմանիոզի լաբորատոր ախտորոշում» թեմայով 2-օրյա գիտագործնական սեմինարի ծրագիրը (օգոստոսի 8-9, 13-14, 2018թ.)
«Դոմենիկո Մասսիրոնիի հեղինակային դասընթացի» ծրագիրը (հունիսի 15, 2018թ.)
«Ընտանիքակենտրոն նեոնատալ խնամք» թեմայով երկօրյա դասընթացի ծրագիրը (հունիս-սեպտեմբեր, 2018թ.)
«Ցավ և քուն. բուժման արդի մոտեցումները» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (հունիսի 5, 2018)
«Ցավ և քուն. բուժման արդի մոտեցումները» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (հունիսի 13, 2018)
«Սիրտ-անոթային համակարգի ժամանակակից տեսությունն ու պրակտիկան բուժքույրական գործում» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիրը (հունիսի 8, 2018թ.)
«Կոտրվածքի բուժման հիմնական սկզբունքները» թեմայով եռօրյա դասընթացի ծրագիրը (մայիսի 31–հունիսի 2, 2018թ.)
«Կանխարգելիչ պատվաստումների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում» թեմայով եռօրյա դասընթացի ծրագիրը (հունիս – հուլիս, 2018թ.)
«Էլեկտրոնային առողջապահություն. Գործնական հմտությունների հիմունքները» թեմայով դասընթացի ծրագիրը (մայիս – նոյեմբեր, 2018թ.)
«Երեխաների հոգեկան առողջության առավել տարածված խնդիրների վարման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով եռօրյա դասընթացի ծրագիրը (հունիս-օգոստոս, 2018թ.)
«Մանկաբուժական դպրոց» ամենամյա դասընթացի ծրագիրը (հունիսի 1-2, 2018թ.)
«Առողջ հասարակության ապագան...» թեմայով գիտաժողովի ծրագիրը (մայիսի 25-26, 2018թ.)
«Իրավական հարցերն անէսթեզիոլոգիայում և ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով դասընթացի «Սահմանադրական և քաղաքացիական իրավունք» մասի ծրագիրը (մայիսի 4, 11, 21, 25, հունիսի 8, 15, 2018թ.)
«Կրծքագեղձի քաղցկեղի հիմնախնդիրները Գերմանիայում: Ընթացիկ իրավիճակը և վերջնական զարգացումները» թեմայով համաժողովի ծրագիրը (մայիսի 2, 2018թ.)
«Ծխելը դադարեցնելու վարքաբանական և դեղորայքային բուժման մեթոդներ» թեմայով երկօրյա դասընթացի ծրագիրը (մայիսի 18-19, մայիսի 25-26, հունիսի 1-2, 2018թ.)
«Դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների բուժսպասարկման հիմունքները» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիրը (ապրիլի 20-հունիսի 16, 2018թ.)
«Իմունաախտորոշման և իմունաթերապիայի արդի հիմնախնդիրները» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիրը (ապրիլի 16-17, 2018թ.)
«Առողջապահական կիրառական հետազոտություններ և քաղցկեղի ռեգիստրներ» թեմայով միջազգային կոնֆերանսի ծրագիրը (ապրիլի 12, 2018թ.)
«Նորածինների ինտենսիվ խնամք» թեմայով 5-օրյա դասընթացի ծրագիրը (ապրիլ-հունիս, 2018թ.)
«Քաղցկեղի ախտորոշման և բուժման ներկայիս չափանիշները» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիրը (ապրիլի 9-11, 2018թ.)
«Խնդիրների լուծումը օրթոդոնտիայում» թեմայով դասընթացի ծրագիրը (ապրիլի 13, 2018թ.)
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ակնաբույժների համար եռօրյա դասընթացի ծրագիրը (ապրիլի 16, 17, մայիսի 3, 4, 14, 2018թ.)
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ընտանեկան բժիշկների համար մեկօրյա դասընթացի ծրագիրը (մայիսի 3, 4, 14, 2018թ.)
«Դեպրեսիվ խանգարումների հաղթահարման միջոցները» թեմայով վեցօրյա դասընթացի ծրագիրը (ապրիլի 30, մայիսի 1, 7, 8, 14, 15, նոյեմբերի 19, 20, 26, 27, դեկտեմբերի 3, 4, 2018թ.)
«Ընդհանուր բժշկական պրակտիկայի պացիենտների հոգեախտաբանական դրսևորումների բնութագիրը և վարման բժշկահոգեբանական ասպեկտները» թեմայով հնգօրյա դասընթացի ծրագիրը (հունիսի 4-8, 2018թ.)
«Նորածինների հետվերակենդանացման և նախատեղափոխման կայունացում + սրտային մոդուլ» թեմայով եռօրյա դասընթացի ծրագիրը (ապրիլի 5-7, 12-14, 2018թ.)
«Հուսալի օրթոպեդիա էնդոդոնտիկ բուժումից հետո» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (ապրիլի 21, 2018թ.)
«Թվային ստոմատոլոգիայի IV կոնգրես»-ի ծրագիրը (ապրիլի 7, 2018թ.)
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ներզատաբանների համար մեկօրյա դասընթացի ծրագիրը (ապրիլի 16, 2018թ.)