ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
«Բժիշկ և բուժառու ընդդեմ տարիք և հիվանդություն» թեմայով կոնֆերանս
«Բուժքրոջ գործառույթները և աշխատանքի ծավալը նախադպրոցական և դպրոցական հաստատություններում»
«Դեղնուկով ընթացող ինֆեկցիաներ»
«Ընտանեկան բժշկի պրակտիկայում հաճախ հանդիպող նյարդաբանական ախտանիշների վարման ժամանակակից մոտեցումները»
«Կերակրափողի և ստամոքսի վիրաբուժության հարցեր»
«Կոլպոսկոպիայի դասընթաց»
«Որովայնի մեծ և հսկա ճողվածքների վիրաբուժական բուժման հարցեր»
«Սպառնացող հիվանդությունները բուժքույրերի պրակտիկայում»
Առողջապահության ֆինանսավորման խորհրդատու, թիմի ղեկավար
Կառավարման փորձագետ 1
Կառավարման փորձագետ 2
Հանրային ֆինանսների կառավարման փորձագետ
«Արգանդի բարորակ նորագոյացությունների բուժման մարտավարություն» թեմայով կոնֆերանս
«Ժամանակակից ֆարմացիա»
«Լաբորանտների կատարելագործում»
«Կերամիկական ադհեզիվ վերականգնումներ»
«Մանկական վարակաբանություն»
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեության կազմակերպումը աղետների վերացման պայմաններում»
«Վարակային հիվանդություններով պացիենտների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները»
«Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ»
«Ատոպիկ մաշկաբորբ» թեմայով կոնֆերանս
«Ատամների հեռացում»
«Մանկական ուրոլոգիայի ժամանակակից հարցեր»
«Մեր օրերում և ճգնաժամային իրավիճակներում հեռաբժշկության աջակցությամբ անապահով աբորտների կանխարգելում՝ ԱՀԿ–ի երաշխավորություններին համապատասխան»
«Պլաստիկ և ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժության հիմնական դրույթները և արդիական խնդիրները»
«Սրտային անբավարարություն, ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները»
«Ցավի կառավարման ժամանակակից մոտեցումներ»
«Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի արդի հարցերը»
«Աղետների բժշկություն»
«Անեսթեզիոլոգիայի և ռեանիմատոլոգիայի արդի հարցեր»
«Ատամի պուլպիտի և պերիօդոնտիտի ժամանակակից մոտեցումներ»
«Ատամի պուլպիտի և պերիօդոնտիտի ժամանակակից մոտեցումներ»
«Արտակարգ իրավիճակներ ծնարանում»
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր»
«Դեղերի որակի ապահովման հիմնական սկզնունքները»
«Ենթաստամոքսային գեղձի համակարգչային շերտագրություն (ՀՇ)»
«Կարելու տեխնիկան վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում»
«Կլինիկական լաբորատոր հետազոտման ժամանակակից մեթոդներ»
«Մակաբուծաբանության հիմնական դրույթները»
«Լյարդաբանությունը կլինիկական դեպքերով» թեմայով գիտաժողով
«Նեյրոտրավմա» թեմայով կոնֆերանս
«Մոլեկուլային կենսաբանության կիրառությունը բժշկական բնագավառում»
«Օրգանիզմի խոռոչներում կուտակվող ախտաբանական հեղուկների բջջաբանական գնահատում»
«Վահանագեղձի ասպիրատի բջջաբանական գնահատում»
«Մանկական վիրաբուժության արդի հարցեր»
«Մանկական թորակալ վիրաբուժության ժամանակակից հարցեր»
«Մանկական թարախասեպտիկ վիրաբուժության ժամանակակից հարցեր»
«Իգական սեռական համակարգի բջջաբանություն»
«Աչքերի կարմրություն» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Անհետաձգելի վիրաբուժական վիճակները երեխաների մոտ»
«Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ատամնատեխնիկների կատարելագործում»
«Օստեոպորոզ՝ ժամանակակից մոտեցումներ»
«Մանկական վարակաբանություն»
«Հազվադեպ հիվանդությունների օր 2023» թեմայով գիտաժողով
«Կինեզիոթերապիա (ԲՖԿ)»
«Դեղաբանության ժամանակակից ասպեկտները, դեղերի ազդեցության և թունավոր հատկությունների մոլեկուլային մեխանիզմները»
«Գինեկոլոգիայի ժամանակակից հարցերը»
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում»
«Ատամնապրոթեզավոման լաբորատոր փուլերի ժամանակակից հարցեր»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 2»
«Դիմային եւ կողմնային ատամների վերականգնման ազատ դիզայն»
«Սրտաբանական խնդիրներով պացիենտների բուժքույրական խնամք»
«Պերինատոլոգիայի՝ ժամանակակից մոտեցումները»
«Մանկաբարձուհիների վերապատրաստում»
«Հենաշարժողական ապարատի ֆիզիկական ռեաբիլիտացիա»
«Կոլպոսկոպիա»
«Կլիմակտերիկ համախտանիշ»
«Ծննդաբերություն՝ արդիական հարցեր»
«Թոքային խնդիրներով պացիենտների բուժքույրական խնամք»
«Գինեկոլոգիական էնդոկրինոլոգիայի ժամանակակից հարցերը»
«Գաստրոէնտերոլոգիական խնդիրներով պացիենտների բուժքույրական խնամք»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակների կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումներ»
«Բարձր ռիսկի հղիների վարման և ծննդալուծման ժամանակակից մոտեցումները»
«Առողջ ապրելակերպի հիմունքներ»
Ֆիզիկական աշխատունակության վերականգնումը սպորտում
«Քթի և հարակից խոռոչների սուր, քրոնիկական հիվանդությունների և վնասվածքների ախտորոշում, բուժում ու անհետաձգելի օգնություն»
«Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա»
«Սատելիտային սիմպոզիում՝ մանկական ռադիոլոգիա» թեմայով սիմպոզիում
«Մանկական ներզատաբանության անհետաձգելի դեպքեր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Հետծննդյան շրջանի խնդիրներ»
Ժամանակակից ծնարան
«Ժամանակակից ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի եղանակները ստոմատոլոգիայում»
«Դեղերի անհամատեղելիություն և կայունություն»
«Աուտոիմուն էնցեֆալիտներ» թեմայով գիտագործական սեմինար
«Անշարժ պրոթեզավորման կլինիկո-լաբորատոր փուլերը ատամնատեխնիկների համար»
«Անհետաձգելի վիճակները թորակալ վիրաբուժության մեջ»
«Նոր տեխնոլոգիաներ ժամանակակից վիրաբուժական գինեկոլոգիայում»
«Մանկաբարձա-գինեկոլոգիական բաժանմունքների բուժքույրերի վերապատրաստում»
«Գլխուղեղի կաթվածի ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով գիտագործական սեմինար
«Վահանաձև գեղձ. գերձայնային հետազոտության ժամանակակից մեթոդները և արձանագրությունները»
«Սեռավարակների վարման ժամանակակից համակողմանի մոտեցումները»
«Կարելու տեխնիկան վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում»
«Դեղագործական աշխատանքի ընդհանուր հիմունքները»
«Դեղագիտական աշխատանքի ընդհանուր հիմունքները»
«Քույրական գործ»
«Տարեցների խնամքի ընդհանուր հարցեր»
«Պտղի անտենատալ պահպանում, պրենատալ ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները»
«Պերինատալ ինֆեկցիաների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները»
«Շագանակագեղձի քաղցկեղի ՄՌՇ ախտորոշումը. Պատկերման հաշվետվություններից և տվյալների համակարգից (PI-RADS 2.1) մինչև բուժման մոնիտորինգ»
«Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ժամանակակից հարցերը»
«Մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքների բուժքույրերի կատարելագործում»
«Կեսարյան հատումը ժամանակակից մանկաբարձությունում: Մանկաբարձական վիրահատություններ»
«Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ընտրյալ հարցեր»
«Գերձայնային հետազոտությունը մանկաբարձությունում և գինեկոլոգիայում»
«Աղիքային վարակներ»
«Պլևրալ խոռոչի պունկցիայի և դրենավորման հիմնական սկզբունքները»
«Ուշադրության դեֆիցիտի և գերակտիվության խանգարում և ուշադրության դեֆիցիտի խանգարում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Մանկական գինեկոլոգիայի արդի խնդիրները երեխաների և դեռահասների խորհրդատվության, հետազոտության, բուժման, կանխարգելման ժամանակակից մեթոդները»
«Մանկաբարձուհիների վերապատրաստում»
Հետվիրահատական շրջանում մանկաբարձա-գինեկոլոգիական դեպքերի վարման ժամանակակից մոտեցումները»
«Կոլպոսկոպիա»
«Ստորին վերջույթների երակային համակարգի դուպլեքս հետազոտություն»
«Մանկական վիրաբուժություն»
«Ժամանակակից ասպեկտները բժշկական օպտիկ-օպտոմետրիստների աշխատանքում»
«Կրծքագեղձերի պատկերման հաշվետվությունների և տվյալների համակարգ (birads)` դպրոց սկսնակների համար»
«Թոքաբանության արդի հարցեր»
«Վաղ տարիքի երեխաների զարգացման շեղումները և հետագա վարումը մասնագիտացված կենտրոններում»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 1»
«Մանկական վերականգնողաբանությունը բժշկության կարևոր ոլորտ: Երեխաների զարգացման գնահատում տարբեր գործիքակազմերի կիրառմամբ: Առավել հաճախ հանդիպող խնդիրներ»
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Բժշկության առաջնորդություն 2023»
«Մանկական ինտենսիվ թերապիա»
«Ստորին վերջույթների երակային համակարգի դուպլեքս հետազոտություն»
«Սպորտային բժշկության հիմնական խնդիրներ, բժշկական հսկողության մեթոդներ»
«Պարկինսոնիզմ և պարկինսոնի հիվանդություն» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Պատշաճ բաշխման գործունեություն»
«Հատուկ վտանգավոր վարակներ»
«Կրծքագեղձերի պատկերման հաշվետվությունների և տվյալների համակարգ (BIRADS)` դպրոց սկսնակների համար»
«Ժամանակակից ասպեկտները բժշկական օպտիկ-օպտոմետրիստների աշխատանքում»
«Էսգ հիմունքները» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Դիմածնոտային շրջանի նևրալգիա և նևրիտ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Բրոնխիտներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Առաջին բուժօգնությունը տարբեր իրավիճակներում բոլոր պրոֆիլի բուժքույրերի համար»
«Քույրական գործի առանձնահատկությունները վիրաբուժությունում»
«Քույրական գործ»
«Քիմիոթերապիա»
«Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի առանձնահատկությունները»
«Սուր որովայն, որովայնի վնասվածքներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Սիրտ-անոթային հիվանդությունների արդի հարցերը»
«Որովայնի ճողվածքներ, ժամանակակից բուժման եղանակները» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Նյարդաբանությունը միջին բուժաշխատողների համար»
«Ներքին հիվանդությունների ժամանակակից բուժման մոտեցումները»
«Ներքին հիվանդությունների առավել տարածված խնդիրները ընտանեկան բժշկի պրակտիկայում»
«Միջին բուժաշխատողների ունակությունները հոգեբուժական և կախվածություններով պացիենտների խնամքի ժամանակ»
«Մեդիաստինոսկոպիայի հիմնական սկզբունքները»
«Մասնակի մանկական վերականգնողաբանության ժամանակակից հայեցակետերը»
«Մանկական ստոմատոլոգիայի առանձնահատկությունները»
«Մանկաբարձական գործ»
«Ճառագայթային ախտորոշման առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում»
«Կերամիկական կոնստրուկցիաներ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Լրացուցիչ ունակություններ միջին բուժաշխատողների համար»
«Էնդոդոնտիայի առանձնահատկությունները»
«Զարկերակային գերճնշման ախտորոշման և վարման մոտեցումներն ըստ միջազգային ուղեցույցների (ESC/ESH/AHA/ACC)» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Երեխայի զարգացման խանգարումների վաղ հայտնաբերման և միջամտության հիմունքները»
«Բուժքրոջ խնամքի առանձնահատկությունները ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեպքում»
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիայում»
«Արյունահոսություն մարսողական ուղիներից» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Ատամի սեգմենտավորմամբ հեռացում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ատամի էսթետիկ վերականգնում»
«Ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կիրառումը ստոմատոլոգիայում»
«Անշարժ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաները ստոմատոլոգիայում»
«ԱԱՊ օղակի կառավարչական հմտությունների համապարփակ զարգացում»
«Վիրաբուժական վարակ. թարախաբորբոքային հիվանդություններ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Վերին վերջույթների կոտրվածքներ»
«Վարակիչ հիվանդություններին արձագանքելու կարողությունների զարգացումը ԱԱՊ օղակում»
«Վահանաձև գեղձի քաղցկեղի նախավիրահատական, վիրահատական և հետվիրահատական վարումը»
«Ուսային հոդի վիրաբուժություն»
«Մինիիմպլանտների կիրառումը օրթոդոնտիկ բուժման ժամանակ»
«Մանկաբարձական գործ»
«Կոգնիտիվ գործընթացներ և աֆազիա»
«Խոշորացումը ստոմատոլոգիայում»
«Թորակոսկոպիկ վիրահատությունների հիմնական սկզբունքները»
«Անեսթեզիոլոգիայի և ռեանիմատոլոգիայի արդի հարցեր»
«ԱԱՊ օղակի կառավարչական հմտությունների համապարփակ զարգացում»
«Երեխայի աճի և զարգացման սկրինինգներ, դժվար երեխաների վարում»
«Ակնակապիճի կեղծ ուռուցքի և ամիլոիդոզի արտասովոր կլինիկական դեպքեր»
«Քրոնիկ հիվանդությունների վարումը կորոնավիրուսային հիվանդության (covid-19) համավարակի ընթացքում»
«Վերականգնողական ստոմատոլոգիա»
«Ստորին վերջույթների վնասվածքներ»
«Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների բուժման, ախտորոշման, կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումները»
«Ռադիոթերապիա»
«Պարօդոնտի և լորձաթաղանթի ախտահարումների համալիր բուժում»
«Շիզոֆրենիա, շիզոտիպիկ եւ զառանցանքային խանգարումներ․ ավանդական եւ արդի մոտեցումներ»
«Շաքարային դիաբետի կանխարգելում, նախադիաբետի և շաքարային դիաբետի կառավարում»
«Ներարկումային կոսմետոլոգիա»
«Ձմեռային սրացումներ 2023» թեմայով գիտաժողով
«Կոնք-ազդրային հոդի վիրաբուժություն»
«Ծնկան հոդի վիրաբուժություն» թեմայով դասընթաց
«Ծնկահոդի պաթոլոգիաների ՈՒՁ - ախտորոշման հիմքերը»
«Լաբորատոր հետազոտությունների պրեանալիտիկ փուլի լավագույն պրակտիկան, նմուշների որակի ապահովում»
«Թերապևտիկ հոգեբանական առաջին օգնության դասընթաց» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Էնդոդոնտիկ բուժումից մինչև պրոթեզավորում․ ժամանակակից ասպեկտները (մոդուլ 1, մոդուլ 2)»
«Դեղագետների և դեղագործների համար դասընթաց»
«Արդի խնդիրները ստոմատոլոգիայում»
«Արդյունավետ հարցազրույցների անցկացում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց
«Ուսուցում եվ զարգացում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Աշխատակիցների մոտիվացիա» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Կլոստրիդիալ վարակ, որպես ներհիվանդանոցային հիմնական վարակ և առողջապահական խնդիր»
«Առաջին բուժօգնությունը տարբեր իրավիճակներում՝ բոլոր պրոֆիլի բուժքույրերի համար» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպումը Հայաստանում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Մաքրման, ախտահանման և մանրէազերծման գործընթացը բոլոր պրոֆիլի բուժքույրերի համար» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բժշկական օգնության և սպասարկման որակի կառավարման համակարգը Հայաստանում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Պոլիկիստոզ ձվարանների համախտանիշ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Վիտամին D-ի դերն ու նշանակությունը COVID 19-ի բուժման և հետքովիդյան շրջանում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Վիրահատարանի և վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Օնկոլոգների և թերապևտների համար ցավային համախտանիշի կառավարման, օփիոիդային ցավազրկողների նշանակման վերաբերյալ»
«Հայաստանյան առողջապահության համակարգի գործունեության իրավական կարգավորումը» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Ռադիոթերապիա» թեմայով դասընթաց
«Կորոնավիրուսային հիվանդության (covid-19) կանխարգելման միջոցառումները, անհատական պաշտպանիչ միջոցներ և պացիենտների խնամք»
«Բրոնխիալ ասթմա» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Վիրաբուժական ուռուցքաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Մարդու իմուն անբավարարության վիրուսի, հեպատիտ C վիրուսի, հեպատիտ B վիրուսի փոխանցման ուղիները, վարակման հնարավորությունները, նախա և հետկոնտակտային կանխարգելում, ախտորոշման և բուժման սկզբունքները»
«Օբսեսիվ-կոմպուլսիվ խանգարումների ախտորոշման առանձնահատկությունները և թերապիայի սկզբունքները մանկական և դեռահասության տարիքում»
«Քույրական գործի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա» թեմայով դասընթաց
«Վիրաբուժության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Սրտային անբավարարություն՝ ձախ փորոքի ցածր, միջին և պահպանված արտամղման ֆրակցիաներով»
«Պսորիատիկ արթրիտ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Հոդային համախտանիշը ռևմատոլոգի պրակտիկայում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Կրծքով կերակրում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Կնոջ կոնք» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Ծնողավարությունը սթրեսային իրավիճակներում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիա։ Պարէնտերալ սնուցում» թեմայով դասընթաց
«Իմունականխարգելումը գործնականում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Էլեկտրասրտագրության ընդհանուր հիմունքները» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» թեմայով դասընթացը
«Գլյուկոկորտիկոստերոիդներ. փաստեր եւ առասպելներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Գլխացավ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Բուժքույրական/ատամնատեխնիկական գործը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Առիթմիաների դասակարգումը։ Սրտային իմպուլսի առաջացման խանգարումների ԷՍԳ ցուցանիշներ»
«Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Պրոթեզավորում իմպլանտների վրա» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ժամանակակից մոտեցումները մանկական ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Անշարժ կերամիկական կոնստրուկցիաներ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Հայկական ուռուցքաբանության 3-րդ կոնգրես» թեմայով դասընթաց
«Օնկոգինեկոլոգիայի դպրոց» թեմայով կոնֆերանս
«Վինիրներ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ռիսկի խմբի երեխաների զարգացումը և վարման առանձնահատկությունները» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 5»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 5»
«Ուռուցքաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Նյարդաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Դեղագործական կենսատեխնոլոգիա։ Ժամանակակից կենսատեխնոլոգիական դեղամիջոցների դերը, նշանակությունը և կիրառությունը դեղագործության ու բժշկության ոլորտներում»
«Դաշտային համաճարակաբանության վերապատրաստման ծրագիր-միջանկյալ» թեմայով դասընթաց
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 4»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 2»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 1»
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. մաս 1»
«Կմախքային հենարան – մինի իմպլանտները օրթոդոնտիայում»
«Ապացուցահեն բժշկություն» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի վարման ուղեցույց» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Ալերգիայի մաշկային դրսևորումները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Սպիրոմետրիա» թեմայով դասընթաց
«Անաֆիլաքսիա» թեմայով դասընթաց
«Դեղորայքային ալերգիա» թեմայով դասընթաց
«Մանկական ատոպիկ հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ալերգիկ հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ալերգիկ հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Էնդոկրին գինեկոլոգիա՝ դաշտանադադարի մենեջմենթ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բազային կոսմետոլոգիա» թեմայով վերապատրաստման Դասընթաց
«Աղետների բժշկություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ականջաբանության հարցերի ընտրանի» թեմայով կատարելագործմաան դասընթաց
«ԱԱՊ օղակի կառավարչական հմտությունների համապարփակ զարգացում» թեմայով դասընթաց
«Արդյո՞ք օնկոհիվանդներն ունեն խնդիր վակցինացիային ենթարկվող ինֆեկցիաների հետ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վակցինոպրոֆիլակտիկայի հնարավորությունները ՄՊՎ-ասոցացված օնկոհիվանդությունների համար» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«SARS-Cov-2-ի մոլեկուլյար դիագնոստիկան ինֆեկցիայի վարակելիության բարձրացման և պաթոգենության իջեցման շրջանում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
"Ինչպե՞ս հաղթահարել անորոշությունը" թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ժամանակակից ինֆեկտոլոգիայի կարևոր դրույթները. զգայունություն, սպեցիֆիկություն, թեստերի կանխագուշակող հատկությունը» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Կրիտիկական մտածելակերպը միջմասնագիտական կլինիկական պրակտիկայում-hետերոգենություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Կրիտիկական մտածելակերպը միջմասնագիտական կլինիկական պրակտիկայում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ժամանակակից ինֆեկտոլոգիայի կարևոր հասկացությունները․ հիվանդության փուլայինություն, ժամանակի անալիզ մինչև իրադարձությունը, կանխատեսման էֆեկտիվությունը և բարդությունների պրոֆիլակտիկան»
«Կանխարգելիչ ատամնաբուժություն» թեմայով դասընթաց
«Բժիշկների ակնաբուժություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Ընտանեկան բժշկության և թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով 6-շաբաթյա դասընթաց
«Դիետոլոգիայի և նուտրիցիոլոգիայի արդի խնդիրներ» թեմայով դասընթաց
«Նորություններ 2022թ․ Միացյալ եվրոպական գաստրոէնտերոլոգիական շաբաթից» թեմայով գիտաժողով
«Երեխաների և դեռահասների հոգեկան առողջության ծառայությունների քարտեզագրման և բարելավման նախաձեռնում տարածաշրջանային մակարդակում» թեմայով սեմինար
«Լյարդի ցիրոզ․ բարդությունները և կառավարումը։ Հեպատոցելյուլյար կարցինոմա․ վաղ ախտորոշումը և ժամանակակից մուլտիդիսցիպլինար մոտեցումները»
«Առաջին բուժօգնության դասընթաց»
«ԶԳՃ և ՇԴ հիվանդների բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով գիտաբժշկական սեմինար
«Բուժքույրական գործ» թեմայով նորարարական դասընթաց
«Ուրոլոգիա» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Դեղերի որակի ապահովման և վերահսկողության ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Նեոնատոլոգիայի և նորածինների անհետաձգելի բուժօգնություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Վարակիչ հիվանդությունների վերահսկումը նախակրթական և կրթական հաստատություններում» թեմայով դասընթաց
«Լաբորատոր ժամանակակից մեթոդների ուսուցում» թեմայով դասընթաց
«Ցավի կառավարում» թեմայով գիտաժողով
«Այցը բժշկին՝ կնոջ առողջության գրավական» թեմայով դասընթաց
«Դիետոլոգիայի և նուտրիցիոլոգիայի արդի խնդիրներ» թեմայով 2 շաբաթյա դասընթաց
«Հենաշարժիչ համակարգի խնդիրների և աուտոիմուն հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումներ ԱԱՊ օղակում»
«Հոդային հիվանդություններ մեծահասակների շրջանում» թեմայով դասընթաց
«Թերապիա և վիրաբուժության» թեմայով կոնֆերանս
«Դեղագիտություն և դեղագործություն մաս 2» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Քիթ-կոկորդ-ականջաբանություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր հիմունքները և մարտահրավերները»
«Բռնության մուլտիդիսցիպլինար ասպեկտները» թեմայով դասընթաց
«Օստեոպորոզի և դաշտանադադարի շրջանում առաջացած ախտանիշների կառավարման համալիր մոտեցում» թեմայով գիտաժողով
«Սրտի բնածին արատների հայտնաբերումը և վարումը սկսած ներարգանդային կյանքից» թեմայով դասընթաց
«Իմունականխարգելման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Հաճախ հանդիպող առանձին սոմատիկ պաթոլոգիաներ երեխաների մոտ, վարման եվ հսկողության առանձնահատկությունները արտահիվանդանոցային պայմաններում» դասաընթաց
«Մանկական վիրաբուժական, օրթոպեդիկ-վնասվածքաբանական եվ ուրոլոգիական առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանությունները եվ դրանց վարումը բուժօգնության կազմակերպման արտահիվանդանոցային մակարդակում»
«Վիրաբուժության և անեսթեզիայի ընդհանուր ունակություններ թեմայով դասընթաց
«Հակամանրէային դեղերի նշանակման արվեստը զարգացող կայունության դարաշրջանում» թեմայով միջգերատեսչական գիտաժողով
«Միավ/Ձիահ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վիրաբուժության և անեսթեզիայի ընդհանուր ունակություններ» թեմայով դասընթաց
«Որքինային մաշկախտները պսորիազն ու պարապսորիազը մաշկաբանի պարակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Սեզոնային գրիպի և կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումների կազմակերպում և իրականացում» թեմայով դասընթաց
«Մանկական վիրաբուժություն․ թարմացումներ» թեմայով պրոֆեսոր Ալբերտ Վանյանի հիշատակին նվիրված սիմպոզիում
«Մանկաբուժություն և ծերաբուժություն» թեմայով կոնֆերանս
«Արյունահոսություն՝ դասակարգումը, դադարեցման եղանակներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ֆարմացիայի արդի հիմնախնդիրները» թեմայով դասընթաց
<<Մանկական նյարդաբանության խնդիրները առաջին օղակում>> թեմայով 6 օրյա դասընթաց
«Ժամանակակից գիտության վրա հիմնված և օպտիմիզացված ալգորիթմներ՝ ատամների ուղղակի կոմպոզիտային վերականգնման համար» թեմայով դասընթաց
«Ատամների վերականգման ճապոնական փիլիսոփայությունը, դպրոցը և տեխնիկան» թեմայով գիտագործական սեմինար
«Մանկաբուժության արդի հարցեր» թեմայով վեբինար
«Նեֆրոտիկ համախտանիշ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«ԿՆՀ ուռուցքներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ատամնատեխնիկական գործ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Իմունոհիստոքիմիական (ԻՀՔ) հետազոտություն։ Մեթոդները, ցուցումները, կիրառումը» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ինֆեկցիաները ուռուցքով հիվանդների շրջանում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Միզուղիների ինֆեկցիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
Բուժքույրերի թեստավորման համար անհրաժեշտ ռուսերեն լեզվով գրականություն
«Ներհիվանդանոցային վարակների կանխում՝ ընդհանուր միջամտություններ, կաթետերիզացիա, կաթետերի և վերքերի հետ աշխատանք» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Սուր գլոմերուլոնեֆրիտները մանկաբուժական պրակտիկայում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Առավել տարածված քնի խանգարումները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
<<Քույրական գործը նեոնոտոլոգիայում>> թեմայով բուժքույրերի համար նախատեսված 5-շաբաթյա դասընթաց
«Հիպերտենզիվ խանգարումներով հղիների վարման ու ծննդալուծման ժամանակակից հայեցակետերը» թեմայով դասընթաց
«Վնասակար սովորությունների ազդեցությունը առողջության վրա» խորագրով բժշկական ամենամյա կոնֆերանս
«Դեղատնային գործունեության վարման արդիական հմտությունների ձևավորում» թեմայով դասընթաց
Բուժքույրերի թեստավորում
«Իմունոհիստոքիմիական (ԻՀՔ) հետազոտություն։ Մեթոդները, ցուցումները, կիրառումը» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Միզուղիների ինֆեկցիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ոսկրային և փափուկ հյուսվածքների ուռուցքներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների Պլանավորումը եվ իրականացումը՝ գործնական հմտությունների Ուսուցանմամբ» թեմայով դասընթաց
«Հիպերտենզիվ խանգարումներով հղիների վարման ու ծննդալուծման ժամանակակից հայեցակետերը» թեմայով դասընթաց
«Ատամնատեխնիկական գործ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
Ատամների վերականգման ճապոնական փիլիսոփայությունը, դպրոցը և տեխնիկան» թեմայով գիտագործական սեմինար
«Նյարդաակնաբանություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ժամանակակից մոտեցումներ ծայրամասային երակային կաթետերավորման» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հավելյալ ունակություններ միջին բուժաշխատողների համար» թեմայով դասընթաց
«Բժիշկ լաբորանտի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Դեզինսեկցիայի, դեռատիզացիայի գործնական հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Լաբորանտի աշխատանքի առանձնահատկությունները թեմայով դասընթաց
«Հետտրավմային աճ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ուլտրաձայնային ուղղորդմամբ ռեգիոնալ անզգայացման հիմունքները» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Սիրտ թոքային վերակենդանացում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Ատամների վերականգման ճապոնական փիլիսոփայությունը, դպրոցը և տեխնիկան» թեմայով գիտագործական սեմինար
«Դեղատնային գործունեության կազմակերպում և հմտությունների ձևավորում» թեմայով դասընթաց
«Առողջությանն ընդառաջ» թեմայով կոնֆերանս
«Արյունաստեղծում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
Անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի հայկական համագումար
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր հիմունքները և մարտահրավերները» թեմայով 5-օրյա դասընթաց
«Սիրտ-թոքային վերակենդանացում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պոլինեյրոպաթիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հոդատապ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Սովորույթային վիժումների հետազոտումը և վարումը» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հաճախ հանդիպող առանձին սոմատիկ պաթոլոգիաներ երեխաների մոտ, վարման եվ հսկողության առանձնահատկությունները արտահիվանդանոցային պայմաններում» դասաընթաց
«Գենետիկան եվ մանկաբուժությունը։ ժառանգական եվ պերինատալ ծագումնաբանությամբ առավել հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները երեխաների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Հայաստանում ԱՀԿ հոգեկան առողջության ոլորտում առկա բացերին ուղղված գործողությունների պլան» թեմայով դասընթաց
«Փափուկ հյուսվածքների պլաստիկա ատամների և իմպլանտների շուրջ» թեմայով դասընթաց
«Քույրական գործը նեոնոտոլոգիայում» թեմայով բուժքույրերի համար նախատեսված 5-շաբաթյա դասընթաց
«Վնասակար սովորությունների ազդեցությունը առողջության վրա» խորագրով բժշկական ամենամյա կոնֆերանս
«Թթվածնային թերապիայի կանոնները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Էպիլեպսիա․ պրոֆեսոր Էդգար Հովսեփյանի անվան առաջին կլինիկական նյարդագիտության» թեմայով սիմպոզիում
«Կրծքային վիրաբուժության առանցքային հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Վերարտադրողական բժշկություն և հարակից մասնագիտություններ» թեմայով Վերարտադրողական բժշկության հայկական ասոցիացիայի XIX կոնֆերանս
«Դեղատնային գործունեության վարման արդիական հմտությունների ձևավորում» թեմայով դասընթաց
«Զարկերակային հիպերտենզիա՝ դասակարգման և ախտորոշման առանձնահատկությունները, կարդիովասկուլյար ռիսկերի գնահատում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Բժշկական արտադրատեսակների վարակազերծում և մանրէազերծում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Փափուկ հյուսվածքների պլաստիկա ատամների և իմպլանտների շուրջ» թեմայով դասընթաց
«Պրենատալ սքրինինգի զարգացման հեռանկարները հայաստանում՝ մուիլտիդիսցիպլինար մոտեցում» թեմայով կոնֆերանս
«Թոքերի ինտերստիցիալ հիվանդություններ, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Թոքերի ինտերստիցիալ հիվանդություններ, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հաճախ հանդիպող առանձին սոմատիկ պաթոլոգիաներ երեխաների մոտ, վարման եվ հսկողության առանձնահատկությունները արտահիվանդանոցային պայմաններում» դասաընթաց
"Սուր գաստրոէնտերիտները և էկզանթեմաները երեխաների մոտ" թեմայով դասընթաց
«Մանկական վիրաբուժական, օրթոպեդիկ-վնասվածքաբանական եվ ուրոլոգիական առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանությունները եվ դրանց վարումը բուժօգնության կազմակերպման արտահիվանդանոցային մակարդակում»
«Հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորոշման հիմունքները ստոմատոլոգիայում և դիմածնոտային վիրաբուժության մեջ» թեմայով սեմինար
«Ստամոքսի ոչ ուռուցքային ախտահարումների ձևաբանություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Շագանակագեղձի հիվանդություններ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վերջույթների բաց կոտրվածքների բուժման ընդհանուր սկզբունքները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Թիրեոտոքսիկ կարդիոմիոպաթիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Փորլուծությունները ներհիվանդանոցային պայմաններում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Թոքաբորբեր» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Զարկերակային հիպերտենզիայի նորագույն բուժական մոտեցումները ըստ միջազգային ուղեցույցների» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Սերմնահեղուկի ընդհանուր հետազոտություն» թեմայով դասընթաց
«Եղջերաթաղանթի ինֆեկցիոն խոցեր» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների պլանավորումը եվ իրականացումը՝ գործնական հմտությունների ուսուցանմամբ» թեմայով հնգօրյա դասընթաց
«Վահանագեղձի պաթոլոգիա՝ ոչ ուռուցքային ախտահարումներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Եղջերաթաղանթի դիստրոֆիաներ և դեգեներացիաներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Լեղապարկի պաթոլոգիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Շագանակագեղձի քաղցկեղ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց,
«Սուր ապենդիցիտ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պարբերական հիվանդություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հեմոդիալիզ և պերիտոնեալ դիալիզ, բուժքույրական գործի կազմակերպումը սուր և խրոնիկ երիկամային անբավարարության ժամանակ» թեմայով դասընթաց
«Ենթաստամոքսային գեղձի չարորակ նորագոյացությունների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից հնարավորությունները» թեմայով սեմինար
«Վահանագեղձի պաթոլոգիա՝ պապիլյար կարցինոմա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Տենդը երեխաների շրջանում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Թոքի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերումը, թոքային հանգույցների ախտորոշման և վարման արդի մոտեցումները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«0-5 տարեկան երեխաների հիվանդությունների ինտեգրված վարում (ՄՀԻՎ)» թեմայով դասընթաց
«Հայկական ակնաբուժության նախագիծ» բարեգործական հիմնադրամի և Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի 20-րդ միջազգային համաժողով
«Առողջությանն ընդառաջ» 5-րդ միջազգային կոնֆերանս
«Իմունականխարգելումը բուժքույրական պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Լյարդի ոչ ալկոհոլային կամ մետաբոլիկ ճարպային հիվանդություն. 21-րդ դարի ոչ ինֆեկցիոն համաճարակ» թեմայով գիտաժողով
«Վարակի հսկողությունը գործնականում» թեմայով դասընթաց
«Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակներ։ ՄՊՎ-ի դեմ պատվաստումներ» թեմայով դասընթաց
«Բնակչության զանգվածային թեստավորման և պատվաստումների արշավների կազմակերպում և իրականացում» թեմայով դասընթաց
Շարժական կլինիկաներում ՄԻԱՎ-ի, հեպատիտներ Բ-ի, Ց-ի և սիֆիլիսի վերաբերյալ խորհրդատվության
«Դաստակի վիրաբուժության դասընթաց Գյումրի 2022» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կատարելագործում՝ պալիատիվ խնամք, Ալցհայմերի հիվանդություն» թեմայով դասընթաց
«Խուճապային խանգարում (կլինիկական և թերապևտիկ ասպեկտները)» թեմայով դասախոսություն
Հայկական ակնաբուժության նախագիծ ԲՀ-ի և Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի 20-րդ միջազգային համաժողով
Հաճախ հանդիպող առանձին սոմատիկ պաթոլոգիաներ երեխաների մոտ, վարման և հսկողության առանձնահատկությունները արտահիվանդանոցային պայմաններում
«ՔԿՃՄ (CBRN) Միջազգային առողջապահական կանոններ, կենսաանվտանգություն և կենսաապահովություն» թեմայով դասընթաց
«Ախտահանում, մանրէազերծում, բժշկական նշանակության գործիքների մշակում, դեզինսեկցիա, դեռատիզացիա» թեմայով դասընթաց
«ԲՑԺ պատվաստում, տեխնիկան» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Բժշկական էնտոմոլոգիա (միջատաբանություն), կենդանի փոխանցողներ և պայքարը նրանց դեմ» թեմայով դասընթաց
«Համաճարակաբանության արդի հարցերը» թեմայով 7-շաբաթյա դասընթաց
«Համաճարակաբանության արդի հարցերը» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթաց
«Համաճարակաբանության արդի հիմնական դրույթները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հեմոկոնտակտային (պարենտերալ) ուղով փոխանցվող վիրուսային հեպատիտների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի համաճարակաբանությունը» թեմայով դասընթաց
«Իմունականխարգելումը գործնականում, պատվաստումային գործընթացի գործնական վարում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Իմունականխարգելումը գործնականում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Մակաբուծաբանության հիմնական դրույթները» թեմայով դասընթաց
«Հակամանրէային կայունության հիմնախնդիրը, համաճարակաբանական վերահսկողության համակարգ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Նոր կորոնավիրուսային վարակի (Քովիդ-19) համաճարակաբանությունը և կանխարգելումը» թեմայով դասընթաց
«Խուճապային խանգարում (կլինիկական և թերապևտիկ ասպեկտները)» թեմայով դասընթաց
«Բիպոլյար աֆեկտիվ և սահմանային անձնային խանգարում (դիֆերենցիալ դիագնոստիկայի, կոմորբիդության և թերապիայի հարցերը)» թեմայով դասախոսություն
«Վարակի հսկողություն, բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակներ» թեմայով դասընթաց
Կրեդիտավորված դասընթաց ավագ և միջին բուժաշխատողների համար
"Արտակարգ իրավիճակներ ծնարանում" թեմայով դասընթաց
«Հայկական ակնաբուժության նախագիծ» ԲՀ-ի եւ Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի 20-րդ միջազգային համաժողով
«Պերիօրալ հատվածի էսթետիկա. Բժշկություն և արվեստ» թեմայով կոնֆերանս
«Կերատոկոնուսի միջազգային օր Հայաստանում» թեմայով կոնֆերանս
«Բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակների կանխարգելման ժամանակակից մոտեցումներ» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործը 21-րդ դարում. կազմակերպում ու կառավարում» թեմայով դասընթաց
«ՆՄԲԿ առիթմոլոգիական ֆորում 2022» թեմայով գիտաժողով
«Ոսկրի վերականգնման ֆիզիոլոգիան և ոսկրանյութի փոխպատվաստում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հեմոդինամիկ խնդիրների վարումը խորը անհաս երեխաների մոտ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի 22-րդ տարեկան կոնգրես
«Սրտային անբավարարությամբ հիվանդների վարման արդի մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Կլինիկական թարմացումներ և նորարարություններ տուբերկուլոզի հայտնաբերման, բուժման և վարման գործընթացում» թեմայով դասընթաց
«Հայ-ռուսական առաջին գիտաժողով սիրտ-անոթային հիվանդների բուժօգնությանը վերաբերող ռազմավարական խնդիրները» թեմայով սեմինար
«Ռիսկի գործոնը ստոմատոլոգիայում»
«Հայկական ակնաբուժության նախագիծ» բարեգործական հիմնադրամի 20-րդ միջազգային համաժողով
«Բուժքույրական գործի կզամակերպում․ մոդուլ 4, մոդուլ 5» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ցավի կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Լաբորանտների կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Շաքարային դիաբետ (ՇԴ) տիպ 2-ի վաղ հայտնաբերման կարևորությունը՝ հիվանդության լիարժեք վերահսկման և հետագա բարդությունների կանխարգելման վերաբերյալ» թեմայով սեմիար
«Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց
Միշել Օդեն Մայր կենտրոնի առաջին ամենամյա հոլիստիկ, մայր-մանուկ առողջության սիմպոզիում
«Շճաբանական հետազոտությունների սկզբունքներ» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործը 21-րդ դարում. կազմակերպում ու կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Ռազմադաշտային վիրաբուժություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վեգոսկրի կոտրվածքներ և հոդախախտեր» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Մանկական վիրաբուժական, օրթոպեդիկ-վնասվածքաբանական եվ ուրոլոգիական առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանությունները եվ դրանց վարումը բուժօգնության կազմակերպման արտահիվանդանոցային մակարդակում» թեմայով դասընթաց
«Ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոն»
«Դպրոցահասակ եվ դեռահաս երեխաների բուժօգնությունը դպրոցում․ դպրոցական բուժքրոջ գործառույթները եվ աշխատանքի ծավալը» թեմայով դասընթաց
«Ստամոքս-աղիքային համակարգի բնածին անանցանելիություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ընդհանուր ստոմատոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Երեխայի աճի և զարգացման սկրինինգներ» թեմայով դասընթաց
«Վաղ հասակի երեխաների սնուցում» թեմայով դասընթաց
«Հեպատիտ Բ և Ց» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Նորություններ սրտանոթային պատկերման մեթոդների և սրտային անբավարարության ոլորտում» թեմայով 2-րդ ամենամյա սրտանոթային սիմպոզիումի ծրագիր
«Ընտանեկան բուժքույրության արդի հարցեր» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
«Անհետաձգելի բուժօգնության հիմունքները տարբեր իրավիճակներում, մաս 2» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պարանոցի տեղագրական անատոմիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Կրծքի տեղագրական անատոմիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վերին վերջույթի տեղագրական անատոմիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Որովայնի տեղագրությունը» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ստորին վերջույթի տեղագրական անատոմիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Խրոնիկ սրտային անբավարարության պաթոգենեզի և բուժման էվոլյուցիաները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Մոլեկուլային ալերգոլոգիայի կիրառումը ամենօրյա պրակտիկայում» թեմայով կոնֆերանս
«Հոգեկան առողջություն, մարդու իրավունք և ապաքինում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Սուր կորոնար համախտանիշ, STEMI, բուժման ուղեցույցներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հանկարծակի սրտային մահ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Օստեոպորոզի կանխարգելում և ոչ դեղորայքային բուժում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
Առավել հաճախ հանդիպող սուր շնչական վարակները երեխաների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Բժշկության առաջնորդություն․2022-2023» նորարական դասընթաց
«Անհապաղ ատամնաալվեոլյար ռեկոնստրուկցիա (IDR) և B2S հեղինակայի մեթոդ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Բժշկության առաջնորդություն․2022-2023» նորարական դասընթաց
«Անհապաղ ատամնաալվեոլյար ռեկոնստրուկցիա (IDR) և B2S հեղինակայի մեթոդ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Հեպատոլոգիա, հետազոտություններն ու առանձնահատկությունները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Փորկապություն, քննարկում կլինիկական դեպքերով» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«ՔՈՎԻԴ-19-ի և այլ վարակիչ հիվանդություների կառավարումը ԱԱՊ հաստատություններում» թեմայով դասընթաց
«Պոլիտրավմա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ընդհանուր թերապիա» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Անհետաձգելի բուժօգնություն տարբեր իրավիճակներում» թեմայով դասընթաց
«Հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները 21-րդ դարում. ի՞նչ է պետք իմանալ հիվանդությունների ճիշտ ախտորոշման և աշխատանքի պատշաճ կազմակերպման համար» թեմայով դասընթաց
«Շաքարային դիաբետի ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Մանկաբուժություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Լաբորատոր ախտորոշում» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Կլինիկական իմունոլոգիա և ալերգոլոգիա» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Հասկանալ ԱՀ ունեցող անձին և իմաստավորել նրա կյանքը» թեմայով դասընթաց
«Որակի կառավարումը լաբորատորիաներում» թեմայով դասընթաց
«Բժշկական իրավունքի արդի խնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Ճանաչողական միջոցառումներ բժշկական աշխատողների համար» թեմայով դասընթաց
«Դեմենցիա 101» թեմայով դասընթաց
«Նեյրոկոգնիտիվ խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Առողջության պահպանում, առողջ ապրելակերպ» թեմայով դասընթաց
«Ուլտրաձայնային հետազոտություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Նյարդաբանություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթաց
«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների պլանավորումը եվ իրականացումը՝ գործնական հմտությունների ուսուցանմամբ» թեմայով հնգօրյա դասընթաց
«Գենետիկան եվ մանկաբուժությունը։ ժառանգական եվ պերինատալ ծագումնաբանությամբ առավել հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները երեխաների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Բուժական մերսում» թեմայով դասընթաց
«Երեխայի աճ և զարգացում (առողջության սկրինինգներ)» թեմայով դասընթաց
«Արտակարգ իրավիճակներ ծնարանում» թեմայով դասընթաց
«Բուժական ֆիզկուլտուրա» թեմայով դասընթաց
«Անհետաձգելի բուժօգնության սկզբունաները» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբուժության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Երեխաների իմունականխարգելում» թեմայով դասընթաց
«Ֆիբրոմիալգիա և պոդագրա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պտղի սեռով պայմանավորված խտրական ընտրության կանխարգելումը՝ բուժաշխատողների վերաբերմունքի փոփոխության և խորհրդատվական հմտությունների բարելավման միջոցով» թեմայով դասընթաց
«Կնոջ վերարտադրողականություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պարօդոնտոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Նորածնի խնամք։ Նորածնային շրջանի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Նոր մոտեցումներ իմպլանտոլոգիայում՝ «Neo Arch» հայեցակարգ: Կերամիկական իմպլանտներ» թեմայով դասընթաց
Դոպլեր հետազոտությունը մանկաբարձությունում, ընկերքի անբավարարություն» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբուժության արդի խնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Վաղ տարիքի երեխաների անվտանգ և համարժեք սնուցում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Հակաբիոտիկային կայունություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«TBmanager նորացված համակարգի կիրառման հմտությունները» թեմայով դասընթաց
«Պրոկտոլոգիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Դեղերի ստեղծման առաջընթացը նախագծումից մինչև սպառում» թեմայով գիտաժողով
«Ընտանեկան միջերկրածովյան տենդ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պրոկտոլոգիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Դեղերի ստեղծման առաջընթացը նախագծումից մինչև սպառում» թեմայով գիտաժողով
«Ընտանեկան միջերկրածովյան տենդ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Արյան ընդհանուր քննություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Իմունաբանություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ուռուցքաբանություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Անհետաձգելի ռադիոլոգիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վաղ տարիքի երեխաների սնուցում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Կրծքագեղձի հիվանդությունները և դրանց վաղ հայտնաբերման հնարավորությունները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հոգեբանասոցիալական աջակցությունը մանկական քաղցկեղի ոլորտում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Էլեկտրասրտագրություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ռևմատոիդ արթրիտ և օստեոարթրիտ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց,
Մարզային ուռուցքաբանական ֆորումներ
«Գենետիկան և մանկաբուժությունը։ Ժառանգական և պերինատալ ծագումնաբանությամբ առավել հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները երեխաների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Շարակցական հյուսվածքի բորբոքային հիվանդություններ» թեմայով դասընթաց
«Մենինգիոմա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Թոքերի գրանուլեմատոզ հիվանդությունների ախտաբանությունը» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Սուր մանրէային էնտերոկոլիտներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Սուր վիրուսային գաստրոէնտերիտներ, վարման սկզբունքները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Նորածնային շրջան» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պարազիտներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Օստեոպորոզ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Անպտղություն և հղիության սքրինինգ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հոմեոստազ, ինֆուզիոն թերապիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հիգիենա և մասնագիտական հիվանդություններ» թեմայով դասընթաց
«Յուվենիլ արգանդային արյունահոսություններ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հեշտոցային արտադրության կարգավորում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հոդերի դեգեներատիվ հիվանդություններ և միկրոկրիստալիկ արթրիտներ» թեմայով դասընթաց
«Սերոնեգատիվ սպոնդիլոարթրոպաթիա և մեջքի ստորին հատվածի ցավեր» թեմայով դասընթաց
«Գաստրոէնտերոլոգիայի և հեպատոլոգիայի հիմնախնդիրները» թեմայով առցանց դասընթաց
«Աղիների ինվագինացիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Բնածին հիպերտրոֆիկ պիլորոստենոզ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Շոկ և կոտրվածքներ փափուկ հյուսվածքների վնասումով» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Կենսահեղուկների կենսաքիմիական, կլինիկական և հեմոտոլոգիական ախտահարումների ամփոփ վերլուծությունը թունավորումների ժամանակ» թեմայով դասընթա
Վերականգնողական բժշկության միջմասնագիտական վերապատրաստում
«Արդյունավետ հանրային խոսք. ներկայացման հմտություններ» թեմայով եռօրյա դասընթաց Դիլիջանում
«Մանկաբուժություն» թեմայով դասընթաց
«Ռևմատիկ հիվանդությունների բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր հիմունքները եվ մարտահրավերները․ կառավարելի մանկական վարակային հիվանդություններ․ իմունիզացիան գործնականում․ կովիդ-19 եվ պատվաստումները» թեմայով դասընթաց
«Ֆիզիկական բժշկության և ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր» թեմայով դասընթաց:
«Ողնաշարի բորբոքային և դեգեներատիվ հիվանդությունների վերականգնողական բուժման արդի խնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների բժշկական ռեաբիլիտոլոգիայի արդի խնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Կապիկի ծաղիկ հիվանդության տարածման կանխարգելումը Հայաստանում» թեմայով դասընթաց
«Ֆիզիկական բժշկության և ռեաբիլիտոլոգիայի արդի հիմնահարցեր և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ» թեմայով դասընթաց
«Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների բժշկական ռեաբիլիտացիայի հիմունքները թեմայով դասընթաց
«Ֆիզիկական բժշկության թիմային աշխատանքի նոր մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Ընդհանուր ստոմատոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Անհետաձգելի բուժօգնության հիմունքները տարբեր իրավիճակներում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հիվանդանոցում աշխատող բուժքույրերի վերապատրասում» թեմայով դասընթաց
«Կոլոռեկտալ ադենոկարցինոմա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Արյան իմունոհեմատոլոգիական հետազոտությունների ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Իզոսեռոլոգիական հետազոտությունների պրակտիկ մեթոդների կիրառելիությունը արյան փոխներարկման և վերարտադրության մեջ» թեմայով դասընթաց
«Որովայնային աորտայի անևրիզմա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վահանաձև գեղձի ախտաբանություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Անեմիաների ախտորոշման ժամանակակից լաբորատոր հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց
«Առողջապահական ծառայությունների որակ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Առավել հաճախ հանդիպող սուր շնչական վարակները երեխաների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Արյունաստեղծ ցողունային բջիջների փոխպատվաստումը մանկական հասակում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ծանր հիվանդների խնամքը վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով դասընթաց
«Պատվաստումների հակացուցումներ, պատվաստումներ հատուկ դեպքերում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պատվաստումներ․ առասպելներ, իրականություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Մանկաբուժական զննում, գնահատում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
Մանկաբուժական զննում, գնահատում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Նյարդաբանական բաժանմունքների բուժքույրերի կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Նյարդաբանության ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա» թեմայով դասընթաց
«Գործնական ստոմատոլոգիա․ մաս 1» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Մակաբուծային հիվանդություններ» թեմայով դասընթաց
«Վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգը ՀՀ-ում» թեմայով դասընթաց
«Վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգը ՀՀ-ում» թեմայով դասընթաց
«Զոոնոզ հիվանդություններ և «Մեկ առողջություն»» թեմայով դասընթաց
«Իմունականխարգելման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակների կանխարգելման արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Մանկական վիրաբուժական, օրթոպեդիկ-վնասվածքաբանական և ուրոլոգիական առավել հաճախ հանդիպող ախտաբանությունները» թեմայով դասընթաց
«Պայքար ներհիվանդանոցային վարակի դեմ» թեմայով դասընթաց
«Սիֆիլիսը հղիների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Կոգնիտիվ խանգարումներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Թոքի չարորակ նորագոյացությունների ճառագայթային ախտորոշում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Արդի ստոմատոլոգիա. Մոդուլ 1, 2, 3, 4» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Էնդոմետրիումի կարցինոմա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Խոցային հիվանդության բարդությունները, ԱՍՏ սուր արյունահոսությունները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Անբավարար փարթամություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Դեղագործության ընդհանուր հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Մաշկի չարորակ ուռուցքներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վահանագեղձի հիվանդություններ և Մետաբոլիկ համախտանիշ» թեմայով սեմինար
«Վերին ծնոտային ծոցի ախտահարումներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է medu.am հղումով
«Ատամնային իմպլանտացիայի արդյունավետության բարձրացման ուղիները» թեմայով դասընթաց
«Ալերգիկ մաշկախտներ» թեմայով դասընթաց
«Նյարդային մաշկախտներ» թեմայով դասընթաց
«Ինտենսիվ թերապիայի բուժքույրերի կատարելագործում» թեմայով դասընթաց
«Վիտամինների դերը և նշանակությունը ֆիզիոլոգիական, ախտաբանական վիճակներում, գենետիկ հիվանդություններում, պտղի, երեխաների, հղիների, մեծահասակների օրաբաժիններում, նրանց կլինիկական որոշումների անհրաժեշտությունը» թեմայով դասընթաց
«Մակարդիչ, հակամակարդիչ և ֆիբրինոլիտիկ համակարգերի լաբորատոր ախտորոշումը» թեմայով դասընթաց
«Իմունանբավարարություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վիտամին Բ-12 և ֆոլատ պակասորդային անեմիաներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Առողջ և հիվանդ նորածինների խնամք» թեմայով դասընթաց
«Սակավարյունություն, երկաթի անբավարարություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Սիրտ-թոքային վերակենդանացում։ Հիմնական կենսապահովման միջոցառումներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Առաջին բուժօգնություն» թեմայով դասընթաց
«Սիրտ-թոքային վերակենդանացում։ Հիմնական կենսապահովման միջոցառումներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անեսթեզիստների կատարելագործում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Առաջին բուժօգնություն» թեմայով դասընթաց
«Շնչական թերապիան և թոքերի արհեստական շնչառությամբ պացիենտների խնամքը ԻԹԲ-ում» թեմայով դասընթաց
«Սթրեսոլոգիա. կլինիկական դեպքեր» թեմայով միջազգային գիտագործնական սեմինար
«Պալիատիվ (ամոքիչ) բուժօգնության ժամանակակից մոտեցումները ոչ օնկոլոգիական հիվանդությունների ժամանակ» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպումը ստոմատոլոգիայում (մոդուլ 1, մոդուլ 2, մոդուլ 3)» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Կանանց ակումբ» ԳՀԿ կողմից կազմակերպվող «Ընտանիքի առողջություն» թեմայով սեմինար
«Պալիատիվ (ամոքիչ) բուժօգնության ժամանակակից մոտեցումներն օնկոլոգիական հիվանդությունների ժամանակ» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ դերը պալիատիվ (ամոքիչ) բժշկության և խնամքի հարցերում» թեմայով դասընթաց
«Անկողնային ռեժիմի բարդությունների կանխարգելում» թեմայով դասընթաց
«Դեղորայքային միջոցների ներմուծման ուղիները» թեմայով դասընթաց
«Անհետաձգելի բուժօգնություն» թեմայով դասընթաց
«Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիա։ պարէնտերալ սնուցում» թեմայով դասընթաց
(Նորածինների վերակենդանացման ծրագիր) թեմայով դասընթաց
«Հոգեբուժություն և կախվածություններ» թեմայով դասընթաց:
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները թերապիայում» թեմայով դասընթաց
«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների Պլանավորումը եվ իրականացումը՝ գործնական հմտությունների Ուսուցանմամբ» թեմայով հնգօրյա դասընթաց
«Երևան-Շիրակ ուռուցքաբանական ֆորում» թեմայով դասընթաց
«Ատամների սպիտակեցում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Լաբորատոր գործունեություն» թեմայով դասընթաց
«Ցավի կառավարման ժամանակակից մոտեցումներ» թեմայով դասընթաց
«Կյանքի պահպանման և բուժական միջամտությունների դադարեցում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պալիատիվ խնամքի թիմ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Խորացված էլեկտրասրտագրություն․ տեսական և գործնական ասպեկտներ» թեմայով դասընթաց
գլաուկոմա (մաս 1, մաս 2)» թեմայով դասընթաց
«Զառացանք, դելիրիում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Վատ լուրերի հայտնում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Շաքարային դիաբետ տիպ 2-ի բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով գիտաբժշկական սեմինար
«Ստամոքս-աղիքային խնդիրներ պալիատիվ խնամքի պացիենտների մոտ․ սրտխառնոց, փսխում, լուծ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Մուկոզիտներ, արդյունավետ ցավազրկման խոչընդոտները Հայաստանում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Կյանքի վերջին ժամեր» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պալիատիվ խնամք և ՔՈՎԻԴ- 19» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Անհանգստություն, տագնապ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Պալիատիվ հիվանդների մաշկի խնամք» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Անորեքսիա, կախեքսիա» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Այրման համախտանիշ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ցավային համախտանիշի առանձնահատկությունները և կառավարումը տարեցների մոտ և քաղցկեղային ցավ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Գնահատում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է https://cme.am հղումով
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Դենտալ լուսանկարչություն» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Խոշորացման դերը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Նեոնատոլոգիայի արդի հարցեր» թեմայով գիտաթեմատիկ սեմինար
«Մանկական ուղեղային կաթվածի և զարգացման բժշկության Արևելաեվրոպական Միջերկրածովյան կոնֆերանս 2022»
«Հևոց» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Ցավերի կառավարման սկզբունքները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է https://cme.am հղումով
«Ցավի կառավարման դեղորայքային միջոցներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Գոտկացավ՝ առաջնային օղակի մասնագետների դերը» թեմայով սեմինար
«Մինչև 2 ամսական հիվանդ նորածնի վարումը ԱԱՊ հաստատություններում» թեմայով դասընթաց
«Դեպրեսիա և անքնություն» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հաճախ հանդիպող հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման թերապևտիկ և վիրաբուժական արդի մեթոդները» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Դպրոցահասակ եվ դեռահաս երեխաների բուժօգնությունը դպրոցում․ դպրոցական բուժքրոջ գործառույթները եվ աշխատանքի ծավալը» թեմայով դասընթաց
«Առավել տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում և վարում» թեմայով դասընթաց
«Դեղագիտական աշխատանքի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշումը» թեմայով դասընթաց
Անձի խանգարումների հոգեդինամիկ հոգեթերապիայի առաձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Դեռահասության հոգեախտաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի որակի վերահսկման և դեղագործության կազմակերպման արդի հիմնախնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Ատամնային իմպլանտացիայի ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Վահանաձև գեղձի քաղցկեղի նախավիրահատական, վիրահատական և հետվիրահատական վարումը» թեմայով դասընթաց
«Տեսողության օրգանի ուռուցքներ և ոչ ուռուցքային հիվանդություններ» թեմայով միջազգային կոնֆերանս
«Դոնորական արյան սքրինինգային հետազոտություններ» թեմայով դասընթաց
«Ոչ վարակային հիվանդությունների կանխարգելումը և առավել տարածված սրտանոթային հիվանդությունների վարումը» թեմայով դասընթաց
«Դեղաբանության ժամանակակից ասպեկտները, դեղերի ազդեցության և թունավոր հատկությունների մոլեկուլային մեխանիզմները» թեմայով դասընթաց
«Ստամոքսի և հաստ աղու քաղցկեղ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Երիկամների և միզապարկի չարորակ ուռուցքներ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Բուժքույրական գործը 21-րդ դարում - կազմակերպում և կառավարում» թեմայով առցանց դասընթաց
«Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Օրթոդոնտիայի հիմունքները» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր Հիմունքները եվ մարտահրավերները․ կառավարելի մանկական վարակային Հիվանդություններ․ իմունիզացիան գործնականում․ կովիդ-19 եվ Պատվաստումները» թեմայով տասնօրյա դասընթացի
«Կլինիկական հետազոտության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Ածխաջրային և լիպիդային փոխանակության խանգարումների լաբորատոր ախտորոշում» թեմայով դասընթաց
«Դեղագործական աշխատանքի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Վերին և ստորին վերջույթների վերականգնողական միկրովիրաբուժություն» թեմայով դասընթաց
«Ինյեկցիոն ֆիլլերների, բոտուլոտոքսինի և մեզոթերապիայի կիրառումը էսթետիկ վիրաբուժության և կոսմետոլոգիայի մեջ» թեմայով դասընթաց
«Պլաստիկ և ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժության հիմնական դրույթները և արդիական խնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Կրծքագեղձերի ձևի և չափի շտկում, ռեկոնստրուկցիա» թեմայով դասընթաց
«Կանխարգելիչ բժշկության ժամանակակից մոտեցումները բիոէլեմենտների կարևորությունը» թեմայով կոնֆերանս
«ՔՈՎԻԴ-19-ի վարման բարեփոխումն ԱԱՊ ոլորտում» թեմայով դասընթաց
«Վերարտադրողական բժշկություն՝ հայացք դեպի ապագա» թեմայով Վերարտադրողական բժշկության հայկական ասոցիացիայի XVIII կոնֆերանս
«ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱՅԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ, ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ՝ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑԱՆՄԱՄԲ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՀՆԳՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
«Թոքերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով դասընթաց
«Ատամների տրավմատիկ վնասվածքներ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Գաստրոէնտերոլոգիայի և էնդոսկոպիայի հայկական գիտաժողով»
«Մանկաբուժական դպրոց» թեմայով դասընթաց
«Ատամների կոմպոզիտային վերականգնում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Պուլմոնոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Արգանդի վզիկի և ձվարանների չարորակ ուռուցքներ»
«Անշարժ կերամիկական կոնստրուկցիաներ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ժամանակակից խնդիրները, հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման նորագույն մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«ԼՕՌ օրգանների հիվանդությունների ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները» թեմայով դասընթաց
«Զարգացման մանկաբուժություն» թեմայով 3-օրյա գիտագործնական սեմինար
««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Դեղագիտություն և դեղագործություն» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ժամանակակից խնդիրները, հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման նորագույն մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«ԼՕՌ օրգանների հիվանդությունների ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները» թեմայով դասընթաց
«Զարգացման մանկաբուժություն» թեմայով 3-օրյա գիտագործնական սեմինար
««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Դեղագիտություն և դեղագործություն» թեմայով դասընթաց
«Ռեֆլոքսաթերապիան (ակուպունկտուրան) կլինիկական բժշկությունում» թեմայով դասընթաց
«Ռադիոլոգների հայկական չորրորդ համագումար»
«Բժշկասոցիալական փորձաքննություն։ Հիմունքները, կազմակերպումը» թեմայով դասընթաց
«Բուժօգնության որակ։ Բուժօգնության որակի կառավարման համակարգ» թեմայով դասընթաց
«Կենսավիճակագրության հիմունքները առողջապահական համակարգում» թեմայով դասընթաց
«Սպորտային բժշկության հիմնական խնդիրներ, բժշկական հսկողության մեթոդներ» թեմայով դասընթաց
«Սերմնահեղուկի և սեռական օրգաններից արտադրության հետազոտում» թեմայով դասընթաց
«Սուր սիրտ-անոթային պաթոլոգիաների առաջին գիտաժողով» թեմայով գիտաժողով
«Հաճախ հանդիպող հոգեմարմնական խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Հոգեմարմնական խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Նարկոլոգիայի ժամանակակից հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Չարորակ ուռուցքների ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Նեֆրոլոգիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Քույրական գործ» թեմայով դասընթաց
«Որակի կառավարման համակարգը լաբորատորիայում. ԻՍՕ 15189։2012» թեմայով դասընթաց
«Նեյրոռադիոլոգիայի դերը կաթվածի ախտորոշման և բուժման մեջ» թեմայով վեբինար
«Գերձայնային ախտորոշման արդիական հիմունքները վերարտադրողական բժշկությունում» թեմայով դասընթաց
«Դպրոցական և դեռահասային առողջությունը բուժքրոջ գործելակարգում» թեմայով դասընթաց
«Կանխարգելումից մինչև բուժում՝ կարևորելով բիոէլեմենտների դերը․ մաս 1, մաս 2» թեմայով կոնֆերանս
«Զարկերակային հիպերտենզիայի դերը սիրտանոթային հիվանդությունների զարգացման մեջ, ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Բիզնես տնտեսագիտություն» Կրեդիտավորված դասընթաց
«Ֆունկցիոնալ և էսթետիկ ռինովիրաբուժություն» թեմայով դասընթաց
«Սրտի իշեմիկ հիվանդություն, ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները և բուժման նոր մոտեցումներ» թեմայով դասընթաց
«Նորածինների խնամքը և սնուցումը հատուկ վիճակներում» թեմայով սեմինար
«Անպտղության ախտորոշման և բուժման արդի մոտեցումները» թեմայով սեմինար
«Ձեռքի ցավոտ խնդիրներ» թեմայով վեբինար
«Մոլեկուլային իմունոլոգիայի և ալերգոլոգիայի տարեկան համագումար»
«Կոմպետենտությունների վրա հիմնված կառավարումը ԲԿ-ներում» թեմայով դասընթաց
«Ժամանակակից վիրաբուժական հեպատոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Միջին բուժանձնակազմի գործունեությունը արտակարգ իրավաճակներում» թեմայով դասընթաց
«Սրտային անբավարարություն, ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Աղետների բժշկություն» թեմայով դասընթաց
«Պրոկտոլոգիա» թեմայով դասընթաց
«Կոմպետենտությունների վրա հիմնված կառավարումը ԲԿ-ներում» թեմայով դասընթաց
«Հեպատոցելուլյար կարցինոմայի ախտորոշման և բուժման նորագույն նվաճումները» թեմայով կոնֆերանս
«Հոմեոպաթիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Ռազմաբժշկական փորձաքննություն» թեմայով դասընթաց
«Նորագույն տեխնոլոգիաները ստոմատոլոգիայում» թեմայով ստոմատոլոգների հայ-ռուսական առաջին վեհաժողով
«Մանրէաբանական լաբորատորիաների լաբորանտների աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Զորակոչիկների բժշկական հետազոտության և փորձաքննության հիմնախնդիրները» թեմայով դասընթաց
«Նևրոտիկ, սթրեսով պայմանավորված և սոմատոֆորմ խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Հիվանդների խնամքի կազմակերպումը» թեմայով դասընթաց
«Հոգեմետ դեղամիջոցների հիմնական խմբերը» թեմայով դասընթաց
«Աֆեկտիվ խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Հետքովիդային բազմահամակարգային ախտահարումները, թերապիա և ռեաբիլիտացիա» թեմայով կոնֆերանս
«Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցացիա»-ի կողմից կազմակերպվող «Ընտանիքի առողջություն. մաս 2» թեմայով կոնֆերանս
«Էնդոդոնտիկ պաթոլոգիաների ռենտգեն և տոմոգրաֆիկ ախտորոշումը՝ որպես արդյունավետ բուժման գրավական» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ընտանեկան բժշկության արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Վիրահատարանի և վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Անոթային վիրաբուժության արդի խնդիրներն ու ժամանակակից ուղեցույցները» թեմայով դասընթաց
«Դեռահասային բժշկություն» թեմայով դասընթաց
«Շարժական պրոթեզներով օրթոպեդիկ բուժման հիմնական սկզբունքները» թեմայով դասընթաց
«Շարժական պրոթեզներով օրթոպեդիկ բուժման հիմնական սկզբունքները» թեմայով դասընթաց
«Ռաբերդամի տեղադրման և տարբեր դասերի կարիոզ խոռոչների մեխանիկական մշակման և գեղարվեստական վերականգնման սկզբունքները ժամանակակից ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց
«Ատամների հղկման սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր տեսակի արհեստական պսակների և կամուրջների պատրաստման ժամանակ» թեմայով դասընթաց
«Անշարժ պրոթեզներով օրթոպեդիկ բուժման հիմնական դրույթները» թեմայով դասընթաց
«Վերջին նորությունները օստեոպորոզի ոլորտում» թեմայով գիտաժողով
«Տեղային անզգայացման, ատամների հեռացման, կարերի տեղադրման, ապեկէկտոմիայի, ռետենցված ատամների հեռացման, պերիօստալ թարախակույտի բացահատման, դրենավորման կատարման հիմքերը և առանձնահատկությունները վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում» թեմայով ստոմատոլոգիական գերազանցության դասընթաց
«Ներքին հիվանդությունների արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Ընտանիքի առողջություն, մաս 1» թեմայով կոնֆերանս
«Հոգեմարմնական խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Չարորակ նորագոյացությունների իմունոլոգիական և բջջաբանական պատկերը» թեմայով դասընթաց
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Ամբուլատոր պայմաններում դիմածնոտային հիվանդությունների ախտորոշումը և վիրաբուժական մեթոդներով բուժումը» թեմայով դասընթաց
«Օրգանական, ներառյալ ախտանշային հոգեկան խանգարումներ» թեմայով դասընթաց
«Սիրտ-անոթային հիվանդությունների վարման գլխավոր հայեցակետերը (մաս 1, մաս 2)» թեմայով սեմինար
«Մանկաբուժության ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Թերապիայի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Գաստրոէնտերոլոգիայի արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց
«Առողջ ապրելակերպի սկզբունքներ» թեմայով դասընթաց
«Պատշաճ արտադրական գործունեություն, հիմնական հասկացությունները» թեմայով դասընթաց
«Պատշաճ բաշման գործունեություն, հիմնական հասկացությունները» թեմայով դասընթաց
«Պատշաճ բաշխման գործունեություն» թեմայով դասընթաց
«Ընտանեկան բժշկության և թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Միզուղիների վարակներ» թեմայով դասընթաց
«Հասուն անձի և մեծահասակի վարքի խանգարումները» թեմայով դասընթաց
«Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդություններ» թեմայով դասընթաց
«Ատամի կարծր հյուսվածքների կարիեսային և ոչ կարիեսային ախտահարումներ» թեմայով դասընթաց
«Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրություն՝ ԲԱՀՔ» թեմայով դասընթաց
«Դիետոլոգիայի և նուտրիցիոլոգիայի արդի խնդիրներ» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի անհամատեղելիություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Հոգեկան հիվանդությունների բուժումը» թեմայով դասընթաց
«Կարդիոմետաբոլիկ ռիսկի գնահատում և վարում ԱԱՊ պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Առավել տարածված մանկական հիվանդությունների վարում ԱԱՊ օղակում» թեմայով դասընթաց
«Արդիական թոքաբանություն ԱԱՊ օղակում» թեմայով դասընթաց
«Զուգակցված դեղերի անհամատեղելիություն» թեմայով դասընթաց
«Դեղերի անհամատեղելիություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Ընդհանուր հոգեախտաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Ընդհանուր հոգեախտաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Լյարդի հիվանդությունների ախտորոշման և վիրահատական բուժման ժամանակակից մոտեցումները (մաս 1, մաս 2)» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Էլեկտրասրտագրություն» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքը էլեկտրասրտագրման կաբինետում» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ դերը սրտաբանության ուրգենտ դեպքերում» թեմայով դասընթաց:
«Տուբերկուլոզը և զուգորդող հիվանդությունները» թեմայով դասընթաց
«Բուժաշխատողների համար տուբերկուլոզի կառավարման հմտությունների ամրապնդում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Հայկական միջազգային ակնաբուժական 4-րդ գիտաժողով»
«Օստեոպորոզի բուժման և կանխարգելման նորագույն մեթոդները» թեմայով դասընթաց
«Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի սկզբունքները պոլիտրավմայով հիվանդների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Սիրտ–անոթային հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Ռեսպիրատոր թերապիա։ Արհեստական շնչառության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Ռեսպիրատոր թերապիա։ Արհեստական շնչառության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Առաջին օգնության հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Ինտերվենցիոն անոթաբանության ժամանակակից հարցերը» թեմայով կատարելագործման դասընթաց
«Անոթաբանություն և անոթային վիրաբուժություն» թեմայով դասընթաց
«Բժշկության առաջնորդություն» թեմայով դասընթաց
«Առաջին օգնություն» թեմայով դասընթաց
«Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Ներքին հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց
«Առողջապահության մարքեթինգ» թեմայով դասընթաց
«Կաթվածի նյարդաբանություն» թեմայով դասընթաց
«Գործառնական կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Ֆինանսական կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Կազմակեչպչական վարքագիծ և առաջնորդություն» թեմայով դասընթաց
«Բուժհաստատությունների մարքեթինգի հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կառավարման համակարգեր» թեմայով դասընթաց
«Բժիշկների առաջնորդման հմտությունների զարգացում» թեմայով դասընթաց
«Ընտանեկան բժշկության վերապատրաստման դասընթաց» (վեբինար)
«Մանկական ակնաբուժական հմտությունների զարգացում բուժքույրերի համար» թեմայով դասընթաց
«Մանկական ակնաբուժական հմտությունների զարգացում ընտանեկան բժիշկների համար» թեմայով դասընթաց
«Կանանց տարբեր խմբերի վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքի իրացումն ու ոչ խտրական մոտեցման կիրարկումը բուժաշխատողների կողմից» թեմայով դասընթաց
«Ապացուցողական բժշկության և ապացուցողական առողջապահության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Վաղ տարիքի երեխաների զարգացման գնահատումը, շեղումների վաղ հայտնաբերումը և հետագա վարումը» թեմայով դասընթաց
«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» Կրեդիտավորված դասընթաց
<<Առողջապահական հաստատությունների կառավարում>> վերապատրաստման կրեդիտավորված ծրագիր
«Պտղի սեռով պայմանավորված խտրական ընտրության եվ սելեկտիվ աբորտների կանխարգելումը՝ բուժաշխատողների վերաբերմունքի փոփոխության եվ խորհրդատվական հմտությունների բարելավման միջոցով» թեմայով քննարկում
«Ակնաբուժական գիտելիքների և հմտությունների կատարելագործման հայ-ֆրանսիական դպրոց» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ աշխատանքը էլեկտրասրտագրման կաբինետում» թեմայով դասընթաց
«Բուժքրոջ դերը սրտաբանության ուրգենտ դեպքերում» թեմայով դասընթաց
«Բարդությունների բուժումը վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Տուբերկուլոզը և զուգորդող հիվանդությունները» թեմայով դասընթաց
«Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզավորում» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզավորում. բուժքույրական գործ 2022» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Բուժաշխատողների համար տուբերկուլոզի կառավարման հմտությունների ամրապնդում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց
«Օստեոպորոզի բուժման և կանխարգելման նորագույն մեթոդները» թեմայով դասընթաց
«Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի սկզբունքները պոլիտրավմայով հիվանդների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Ընդհանուր մոտեցումներ և պատկերացումներ էխոսրտագրության վերլուծության ասպարեզում» թեմայով դասընթաց
«Ինվազիվ սրտաբանության ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց
«Ռեսպիրատոր թերապիա։ Արհեստական շնչառության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Կարդիոռեսպիրատոր խանգարումների էթիոպաթոգենետիկ բուժումը ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով դասընթաց
«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների պլանավորումը և իրականացումը՝ գործնական հմտությունների ուսուցմամբ»
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր հիմունքները և մարտահրավերները. կառավարելի մանկական վարակային հիվանդություններ. իմունիզացիան գործնականում. ԿՈՎԻԴ-19 և պատվաստումները»
«Բուժօգնության որակի կառավարման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Առողջապահության մարքեթինգ» թեմայով դասընթաց
«Աղեստամոքսային համակարգի հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մեթոդները» թեմայով դասընթաց
«Գործառնական կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Բուժհաստատությունների հավատարմագրում» թեմայով դասընթաց
«Առաջին օգնություն» թեմայով դասընթաց
«Առաջին օգնության հիմունքներ» թեմայով դասընթաց
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթաց
«Վարիկոզ հիվանդության բուժման ժամանակակից էնդովենոզ եղանակները» թեմայով դասընթաց
«Բժշկության առաջնորդություն» թեմայով դասընթաց
«Առաջին օգնություն» թեմայով դասընթաց
«Թմրաբանական (նարկոլոգիական) հիվանդությունների բուժման արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր հիմունքները և մարտահրավերները. կառավարելի մանկական վարակային հիվանդություններ. իմունիզացիան գործնականում. ԿՈՎԻԴ-19 և պատվաստումները»
«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների պլանավորումը և իրականացումը՝ գործնական հմտությունների ուսուցմամբ»
<<Հիմնական վարակային հիվանդությունները մեծահասակների մոտ, մաս 1, ՄԻԱՎ-վարակի և վիրուսային հեպատիտների արդիական հարցեր>>
«Վաղ տարիքի երեխաների զարգացման գնահատումը, շեղումների վաղ հայտնաբերումը և հետագա վարումը» թեմայով վերապատրաստման մեկշաբաթյա (5 աշխատանքային օր) ՇՄԶ կրեդիատավորված դասընթաց
«Առավել հաճախ հանդիպող սուր շնչական վարակները եվ քովիդը երեխաների մոտ» թեմայով դասընթաց
«Նորածնի խնամք և հիվանդությունների վարում առողջության առաջնային պահպանման օղակում» թեմայով վերապատրաստման երկշաբաթյա դասընթաց
«Երեխայի սնուցումը, աճը և զարգացումը վաղ մանկության շրջանում» թեմայով ՇՄԶ կրեդիատավորված վերապատրաստման դասընթաց
«Հղիությունը և մայրությունը՝ COVID-19 համավարակի համատեքստում»
«Ստոմատոլոգիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Ներածություն փսիխոսոմատիկա. ախտորոշում և թերապիա» թեմայով դասընթաց
«Նախադիաբետ և շաքարային դիաբետ. կանխարգելման և կառավարման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով եռօրյա դասընթաց
«Դիմածնոտային վիրաբուժության արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց
«Առավել հաճախ հանդիպող նյարդաբանական հիվանդությունների վարումը ԱԱՊ օղակում» թեմայով դասընթաց
«Լյարդի փոխպատվաստման հիմնահարցերը» թեմայով կոնֆերանս
«Նորածնի խնամք և հիվանդությունների վարում առողջության առաջնային պահպանման օղակում» թեմայով դասընթաց
«Կանանց տարբեր խմբերի վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքի իրացումն ու ոչ խտրական մոտեցման կիրարկումը բուժաշխատողների կողմից» թեմայով դասընթաց
«Հոգեմարմնական հիվանդությունների հայտնաբերման, ախտորոշման և բուժման կազմակերպում» թեմայով դասընթաց
«Մանկական ակնաբուժական հմտությունների զարգացում ընտանեկան բժիշկների համար» թեմայով դասընթաց
«Ընտանեկան բժշկության վերապատրաստման դասընթաց» (վեբինար)
«Բուժքույրական գործի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով վեբինար
«Հոսպիտալ մենեջմենթ» թեմայով դասընթաց
Տնային տնտեսությունների կողմից ՀՀ առողջապահական ծառայությունների և դեղերի ու բժշկական նշանակության ապրանքների վրա կատարված ծախսերի գնահատման ընտրանքային հետազոտություն
Sample survey of the assessment of expenses made by households on the RA health care services, medicines and medical related products
19-րդ միջազգային համաժողով (Նեոնատոլոգիայի նիստ)
«Առողջ և հիվանդ նորածինների վարումը առողջության առաջնային պահպանման օղակում» թեմայով 8-օրյա դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կառավարում (Nurse Management)» թեմայով դասընթաց
«Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման» ընտրանքային հետազոտության իրականացման մրցույթի հրավեր:
«Ապացուցողական բժշկության և ապացուցողական առողջապահության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Սեռական խանգարումների հոգեկան և սոմատիկ ասպեկտները» թեմայով գիտաժողով
Նորածնի խնամք և հիվանդությունների վարում առողջության առաջնային պահպանման օղակում
Օստեոպորոզի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտաժողով
Ներքին և ընտանեկան բժշկության կոնգրես
«Ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության արդի խնդիրները» թեմայով գիտաժողով
Գերիատրայի և գերոնտոլոգիայի 3–րդ միջազգային կոնգրես (մաս 1, մաս 2)
IV միջազգային մուլտիդիսցիպլինար բժշկության կոնգրես
«Օտորինոլարինգոլոգիայի արդիական խնդիրները» թեմայով միջազգային կոնֆերանս
Անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի հայկական համագումար
«Դաստակի վիրաբուժություն» թեմայով գիտագործնական սեմինար
«Կրծքագեղձի քաղցկեղի և կրծքագեղձի մամոգրաֆիկ սքրինինգի պիլոտային ծրագիր իրականացնելու նպատակով առողջության առաջնային պահպանման օղակի (ԱԱՊ) մասնագետների համար» դասընթաց
«Հիվանդանոցային պայմաններում կորոնավիրուսային հիվանդության (ՔՈՎԻԴ-19) միջին ծանրությամբ պացիենտների վարում» թեմայով դասընթաց
«Կրծքագեղձի քաղցկեղի և կրծքագեղձի մամոգրաֆիկ սքրինինգի պիլոտային ծրագիր իրականացնելու նպատակով առողջության առաջնային պահպանման օղակի (ԱԱՊ) մասնագետների համար» դասընթաց
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում» թեմայով դասընթաց
«Զոոնոզ հիվանդություններ և «Մեկ առողջություն»» թեմայով դասընթաց
«Հետպատերազմյան վերականգնողական բուժում» թեմայով վիրտուալ սիմպոզիում
Հայաստանի սրտաբանների ասոցիացիայի 13-րդ վեհաժողով
«Ժամանակակից մոտեցումները էնդոդոնտիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
երեխաների` այդ թվում ԱՐՑԱԽԻՑ տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվողների առողջության մոնիտորինգ
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում» թեմայով դասընթաց
«Օրթոդոնտիկ մինիիմպլանտների կիրառումը ատամնածնոտային անոմալիաների բուժման ընթացքում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Օրթոդոնտի դերը միջդիսցիպլինար թիմի աշխատանքում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Անշարժ պրոթեզավորում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Վաղ տարիքի երեխաների սնուցումը, աճը և զարգացումը» թեմայով 3-օրյա դասընթաց
«Պրոթեզավորում իմպլանտներ վրա» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Իմպլանտոլոգիա․ բազային կուրս» թեմայով դասընթաց
«Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա․ լաթային վիրահատություններ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Ատամնային իմպլանտացիա՝ զուգորդված կարծր և փափուկ հյուսվածքների վիրահատություններով» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Համայնքային բուժքույրերի ունակությունների բարձրացում» թեմայով 12-օրյա դասընթաց
«Երեխայի զարգացման խանգարումների վաղ հայտնաբերման և միջամտության հիմունքները» թեմայով դասընթաց
«Իմունիզացիան գործնականում՝ իմունականխարգելման գործընթացում ընդգրկված բուժքույրերի համար» թեմայով դասընթաց
«Կոգնիտիվ-վարքային հոգեթերապիա․ տեսական հիմունքները» թեմայով 2-շաբաթյա դասընթաց
«Անձի տեսակներ և խանգարումներ. արդի մոտեցումները: Անձի խանգարումների հոգեդինամիկ հոգեթերապիայի առանձնահատկությունները» թեմայով 1-շաբաթյա դասընթաց
«Երեխայի վաղ մանկական զարգացում. հոգեկան, հոգեբանական և հոգեսոմատիկ խանգարումներ» թեմայով 1-շաբաթյա դասընթաց
«Դատական հոգեբուժության առարկան, խնդիրները և ԴՀՓ կազմակերպումը» թեմայով 1-շաբաթյա դասընթաց
«Նեյրոկոգնիտիվ խանգարումների ժամանակակից դասակարգումը, ախտորոշումը և բուժական մոտեցումները» թեմայով 1 շաբաթյա դասընթաց
«Սեքսուալ ոլորտի խանգարումներ» թեմայով 1-շաբաթյա դասընթաց
«Անձի խանգարումներ․ ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով 1 շաբաթյա դասընթաց
«Վաղ տարիքի երեխաների սուր շնչառական հիվանդությունների և թոքաբորբի վարումը ՔՈՎԻԴ-19 համատեքստում: ՔՈՎԻԴ-19 դեմ պատվաստումները» թեմայով 3-օրյա դասընթաց
«Առողջապահության կառավարման արդիական հարցեր. առողջապահության մարդկային ռեսուրսների կառավարում, բժշկական ծառայությունների որակի կառավարման հիմունքներ և կազմակերպական վարքի հարակից հարցեր»
«Ի՞նչ է տիպ 1 շաքարային դիաբետը, և առաջին բուժօգնություն շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաներին» թեմայով դասընթաց
«Բուժքույրական/ատամնատեխնիկական գործը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Իմունիզացիան գործնականում իմունականխարգելման գործընթացում չընդգրկված բժիշկների համար» թեմայով դասընթաց
Հայաստանում Լաբորատորիաների ղեկավարների և առաջնորդների համար նախատեսված գլոբալ ծրագրի (GLLP) մենթորների և մասնակիցների մրցույթի վերաբերյալ
«Ատամների կոմպոզիտներով վերականգնման ժամանակակից մոտեցումները» Թեմայով դասընթաց
«Oստեոպորոզի բուժումը կովիդ-19 վարակի ժամանակ» թեմայով դասընթաց
«Բժշկական լաբորատորիաներ | որակին եվ կոմպետենտությանը ներկայացվող Պահանջներ» իսօ 15189 ստանդարտի հիմունքները թեմայով դասընթաց
«Սրտի իշեմիկ հիվանդության վարման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով սեմինար
«Բուժհաստատությունների կառավարում» թեմայով դասընթաց
«Ի՞նչ է տիպ 1 շաքարային դիաբետը, և առաջին բուժօգնություն շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաներին» թեմայով դասընթաց
«Էսթետիկայի եվ ֆունկցիայի ներդաշնակությունը ստոմատոլոգիական համալիր վերականգնման ժամանակ» թեմայով կոնֆերանս
«Բուժքույրական/ատամնատեխնիկական գործը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց
«Քնի խանգարումները բժշկական պրակտիկայում» թեմայով սեմինար
«Իմունիզացիան գործնականում իմունականխարգելման գործընթացում չընդգրկված բժիշկների համար» թեմայով դասընթաց
Հայաստանում տուբերկուլոզի, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և մալարիայի դեմ ուղղված միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցության հրավեր
ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ Համաճարակաբանության և մանրէաբանության ամբիոնի կողմից կազմակերպվող «Կենսանվտանգության հիմնահարցերը բուժքույրական պրակտիկայում» թեմայով 10-օրյա դասընթաց։
«Նորածնի առաջնային թիմային վերակենդանացման խորացված հմտությունների ձեռքբերում սիմուլյացիոն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ» թեմայով երկօրյա դասընթաց
«Պալիատիվ խնամք» թեմայով դասընթաց
«Հոգեբուժություն ընտանեկան բժիշկների համար» թեմայով դասընթաց
«Մանկաբուժության արդի հարցերը ընտանեկան բժշկության պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց
«Պալիատիվ խնամք» թեմայով բուժքույրերի համար դասընթաց
«Պացիենտի իրավունքներ և խտրականության բացառումը բուժօգնություն տրամադրելիս» թեմայով դասընթաց
«Նյարդաբանության և նյարդավիրաբուժության արդի խնդիրները» թեմայով կոնֆերանս
«Թվային Ստոմատոլոգիայի Հայկական Ասոցիացիայի VI կոնգրեսը»
«Կրծքով սնուցում» թեմայով մեկօրյա դասընթաց
«Մանկական հոգեբուժության զարգացման հեռանկարները. միջմասնագիտական համագործակցություն» թեմայով գիտաժողով
«Ստորին միզուղիների ախտանիշների դեղորայքային կորեկցիա» թեմայով սեմինար
‹‹ՄԻԱՎ վարակ›› թեմայով դասընթացի դասընթացավար-լաբորանտի ընտրության մրցույթ
«ՄԻԱՎ վարակ» թեմայով դասընթացի դասընթացավար-վարակաբանի ընտրության մրցույթ
‹‹ՄԻԱՎ վարակ›› թեմայով դասընթացի դասընթացավար-համաճարակաբանի ընտրության մրցույթ
«Նորածինների վերակենդանացման և հետվերակենդանացման խնամք և նախատեղափոխման կայունացում» թեմայով եռօրյա դասընթաց
«Հոգեբանական խնդիրների շտկումը նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման միջոցով» թեմայով 24-օրյա դասընթաց
«Բուժաշխատողների համար տուբերկուլոզի, հեպատիտ Բ-ի և Ց-ի կառավարման հմտությունների ամրապնդում» թեմայով դասընթաց
«Մինչհղիության, հղիության, հետծննդյան խնամք» թեմայով մանկաբարձների համար 2-օրյա դասընթաց
«Մարդու գենոմի և գենային մուտացիաների բնութագիրը և մոլեկուլային հիմքերը» թեմայով 2-շաբաթյա դասընթաց
«Դեռահասություն՝ նորմա և պաթոլոգիա: Մետամորֆոզներ. սեռական հասունացման սկզբից մինչև դեռահասություն» թեմայով սեմինար
«Հետծննդյան դեպրեսիայի հայտնաբերում և վարում» թեմայով մեկօրյա դասընթաց
«Մոլեկուլային կենսաբանություն» թեմայով 5-օրյա դասընթաց
«Նյարդամկանային հիվանդությունների, մտավոր հետամնացության գենետիկական հետազոտություն և ախտորոշում» թեմայով 2-շաբաթյա դասընթաց
«Ոսկրամկանային համակարգ և էնդոկրին հիվանդություններ» թեմայով սեմինար
«Ներքին հիվանդությունների արդի խնդիրները և բուժման ժամանակակից մոտեցումները ներքին հիվանդությունների կլինիկայում» թեմայով գիտագործնական կոնֆերանս
«Վիրահատարանի, վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով 4-շաբաթյա վերապատրաստման դասընթաց
«Ոսկրամկանային համակարգ և էնդոկրին հիվանդություններ» թեմայով սեմինար
«Վիրաբուժական բաժանմունքների աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով 3-շաբաթյա վերապատրաստման դասընթացի ծրագիր
«Աղջիկների, կանանց և մայրերի առողջության հարցեր» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Նորություններ օստեոպորոզի կանխարգելման և բուժման վերաբերյալ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ընտանեկան բժշկության գիտական կոնֆերանսի» ծրագիր
«Ձմեռային սրացումներ» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Հելիկոբակտեր-կախյալ հիվանդությունների վարման տակտիկան առաջնային օղակի բժշկի պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Հոսպիտալ մենեջմենթ» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Ժառանգական անգիոայտուց. նոր հայացք հազվադեպ հանդիպող հիվանդությանը» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Ցավի կառավարում ժամանակակից բժշկության մեջ» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«Նորություններ 2019թ. միջազգային գաստրոէնտերոլոգիական համաժողովներից» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«Պտղի նեյրոսոնոգրաֆիա» թեմայով գիտագործնական կոնֆերանսի ծրագիր
«Ի՞նչ է տիպ 1 շաքարային դիաբետը և առաջին բուժօգնություն շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաներին» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Հողային հելմինթոզների լաբորատոր ախտորոշում» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Մանկաբուժությունը ընտանեկան բժշկության պրակտիկայում» թեմայով գիտագործնական դասընթացի ծրագիր
«Անոմալիաների նվազագույն ինվազիվ բուժումը կաթնային և խառը կծվածքի փուլերում։ Ժամանակակից մոտեցում» թեմայով վարպետաց դասի ծրագիր
«Անոմալիաների նվազագույն ինվազիվ բուժումը կաթնային և խառը կծվածքի փուլերում։ Ժամանակակից մոտեցում» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Քույրական գործընթացն անհետաձգելի իրավիճակներում» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Սուր և քրոնիկ սրտային անբավարարություն՝ ժամանակակից ախտորոշման և բուժման մոտեցումներ» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Սրտի ռիթմի և հաղորդչականության խանգարումների ժամանակակից ախտորոշման, դասակարգման և բուժման հարցեր» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Արդիական հարցերն ուրոլոգիայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Նորագույն մեթոդների և տեխնոլոգիաների կիրառումը ժամանակակից ստոմատոլոգիական պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Սրտի իշեմիկ հիվանդության ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մարտավարությունը» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Արտագնա ուսուցում դասախոսությունների և պացիենտների ուսուցողական ընդունելության ձևով. Տավուշի մարզ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Զարկերակային հիպերտենզիայի ախտորոշման, դասակարգման և բուժման ժամանակակից հարցեր» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Տուբերկուլոզի (ՏԲ) կառավարման 2016-2020թթ. ծրագրի ռազմավարությունը: ՀՀ-ում ՏԲ հայտնաբերման, բուժման և ընթացիկ վերահսկողության վարման արդի մոտեցումները և նրանց ներդրումը թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Թիմային աշխատանք մանկական ռեաբիլիտացիայում՝ հիմնված ՖՄԴ-ի վրա» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Օտորինոլարինգոլոգիայի արդիական խնդիրները» թեմայով միջազգային կոնֆերանսի ծրագիր
Ա.Ն. Րյախովսկու «Պրոթետիկ համալիր վերականգնման համար նախատեսված թվային լուծումներ՝ օրթոդոնտիկ կապպա-էլայներների կիրառմամբ» հեղինակային դասընթացի ծրագիր
«Թիմային աշխատանք մանկական ռեաբիլիտացիայում՝ հիմնված ՖՄԴ-ի վրա» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«ՊՎԷՎՀԱ 12-րդ միջազգային կոնգրեսի և պլաստիկ վիրաբուժության միջազգային գիտաժողովի (կենդանի վիրաբուժություն)» ծրագիր
«Համակարգային և տեղային դեղորայքային բուժումը էնդոդոնտիկ պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ընտանիքի առողջություն» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«Նորարարական տեխնոլոգիաները ամենօրյա էնդոդոնտիկ պրակտիկայում» թեմայով վարպետության դասընթացի ծրագիր
«Զարկերակային գերճնշման և գլխուղեղի անոթների ախտահարումների կլինիկական հարաբերակցությունը» թեմայով գիտաբժշկական սեմինարի ծրագիր
«Ժամանակակից լաբորատոր հետազոտությունների կլինիկական կիրառությունը» թեմայով դասընթացի ծրագիր«Ժամանակակից լաբորատոր հետազոտությունների կլինիկական կիրառությունը» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Լիմֆոիդ նորագոյացություններ» թեմայով միջազգային գիտաժողովի ծրագիր
«Պրե- և պոստմենոպաուզալ տարիքի կանանց առողջության հարցեր» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Ընտանեկան բժշկության առաջին շրջանավարտների 20-ամյակին նվիրված գիտական կոնֆերանսի» ծրագիր
«Մարսողական համակարգի օրգանների հիվանդությունների (լյարդ, ենթաստամոքսային գեղձ) և «սուր որովայն» համախտանիշի ախտորոշման ժամանակակից տեխնոլոգիաները (ՀՏ, ՄՌՏ)» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Սեռական և վերարտադրողական առողջության մուլտիդիսցիպլինար ասպեկտները» թեմայով գիտաժողովի և գիտաժողովի շրջանակներում իրականացվող «Սթրես, հորմոններ և սեքս» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Աղիների բորբոքային հիվանդությունների ախտորոշման ռացիոնալ մոտեցում» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Շաքարախտային ոտնաթաթի հիվանդության արդիական հարցեր» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Կլինիկական լաբորատորիաների հիմնական վիճակագրությունը և որակի հսկումը» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Քնի գիտություն և քնի բժշկություն» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Հասկանալով դեմենցիա ունեցող մարդուն» թեմայով դասախոսության ծրագիր
«ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության հմտությունների զարգացում» սեմինար-վարժանքի ծրագիր
«Հասկանալով դեմենցիա ունեցող մարդուն» թեմայով դասախոսության ծրագիր
«Ռեստավրացիայի արվեստը» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ռեստավրացիայի արվեստը» թեմայով վարպետաց դասի ծրագիր
«ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության հմտությունների զարգացում» սեմինար-վարժանքի ծրագիր
«Շարունակական կրթություն, որակյալ բուժքույրություն» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Կանանց տարբեր խմբերի վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքի իրացումն ու ոչ խտրական մոտեցման կիրարկումը բուժաշխատողների կողմից» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի հայկական համագումարի» ծրագիր
«Գերիատրիայի երկրորդ միջազգային կոնգրեսի» ծրագիր
«Գնաթոլոգիական գիտելիքների կիրառման կարևորությունը բժիշկ-ստոմատոլոգի առօրյա պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Էսթետիկ և ֆունկցիոնալ կերամիկական վերականգնումներ» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«Կանանց տարբեր խմբերի վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքի իրացումն ու ոչ խտրական մոտեցման կիրարկումը բուժաշխատողների կողմից» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Մանրէաբանություն, միջավայրերի պատրաստում, ընտրություն և օգտագործում» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Շաքարային դիաբետի ախտորոշման և բուժման ուղեցուցային մոտեցումները» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«ՄԻԱՎ վարակ» թեմայով դասընթացի «ՄԻԱՎ վարակի հիմնահարցեր» թեմատիկ ցիկլի ծրագիր
«ՄԻԱՎ վարակ» թեմայով դասընթացի «ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտություններ» թեմատիկ ցիկլի ծրագիր
«ՄԻԱՎ վարակ» թեմայով դասընթացի «ՄԻԱՎ վարակի արդիական հարցեր» թեմատիկ ցիկլի ծրագիր
«Դիֆուզ տոքսիկ խպիպ. ախտածագումը, կլինիկական առանձնահատկությունների, ախտորոշման և բուժման ֆունդամենտալ հարցեր» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Օստեոպորոզի 13-րդ միջազգային գիտաժողովի» ծրագիր
«Հեպատիտ Բ վիրուսային ինֆեկցիա» թեմայով Անդրկովկասյան II գիտաժողովի ծրագիր
«Քաղցկեղի բուժման ժամանակակից մեթոդների վերլուծություն» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Հողային հելմինթոզների համաճարակաբանական հսկողությունը Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Փոխանցողով պայմանավորված հիվանդությունները «մեկ առողջություն» համատեքստում» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Միջդիսցիպլինար մոտեցումը որպես ուռուցքաբանության հիմնահարց (մաս 1, մաս 2)» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Ատամնային օկլյուզիա. անցյալն ու ապագան և նրա նշանակությունը այսօրվա թվային դարում» թեմայով III միջազգային մուլտիդիսցիպլինար բժշկության կոնգրեսի ծրագիր
«ՈՒռուցքաբանության ազգային ծրագրերի իրականացում և կառավարում» թեմայով միջազգային կոնֆերանսի ծրագիր
ՀՀ մարզերում և Արցախում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «Մանկաբուժություն» թեմայով 12-օրյա դասընթացի ծրագիր
ՀՀ մարզերում և Արցախում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «Ընդհանուր թերապիա» թեմայով 12-օրյա դասընթացի» ծրագիր
ՀՀ մարզերում և Արցախում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման «Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա» թեմայով 12-oրյա դասընթացի» ծրագիր
«Միզասեռական ուղիների դիսֆունկցիաներ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Միզասեռական ուղիների դիսֆունկցիաներ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Աշխատանք փափուկ հյուսվածքների հետ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
Մեթադոնային բուժման ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական աշխատանքներ իրականացնելու մասնագետ (Փորձագետ) –ի թափուր հաստիք
Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ ուղղված միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ
«Բռնկումների վարում և արագ արձագանքում» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Ակնաբուժությանը, նեոնատոլոգիային և ներզատաբանությանը նվիրված 17-րդ միջազգային համաժողովի» ծրագիրը «Ակնաբուժությանը, նեոնատոլոգիային և ներզատաբանությանը նվիրված 17-րդ միջազգային համաժողովի» ծրագիր
«Ակնաբուժությանը, նեոնատոլոգիային և ներզատաբանությանը նվիրված 17-րդ միջազգային համաժողովի (Ակնաբուժության նիստ)» ծրագիր
«Ակնաբուժությանը, նեոնատոլոգիային և ներզատաբանությանը նվիրված 17-րդ միջազգային համաժողովի (Նեոնատոլոգիայի նիստ)» ծրագիր
«Դեպրեսիա. ԱԱՊ օղակի բժիշկների համար վերապատրաստման դասընթացի» ծրագիր
«Ծրագիր «Հայաստանի 5-րդ միջազգային բժշկական համագումարի» ծրագիր
«Բժշկական գենետիկա և անհատականացված (գենոմային) բժշկություն» թեմայով սիմպոզիումի ծրագիր
«Համակցված համախտանիշների և հիվանդությունների արդի խնդիրները ներքին հիվանդությունների կլինիկայում» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«2-րդ համահայկական արյունաբանական սիմպոզիումի» ծրագիր
«Վերարտադրողական բժշկություն՝ այսօր և վաղը» թեմայով XVII կոնֆերանսի ծրագիր
«Սովորել սովորեցնել. բուժքույրական գործի պրակտիկայի դասավանդում» թեմայով դասընթացի ծրագիրը
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ներզատաբանների համար մեկօրյա դասընթացի ծրագիր
«Հայաստան-Արցախ հանուն առողջության» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«Հայաստանի 5-րդ միջազգային բժշկական համագումարի անէսթեզիոլոգիայի գիտաժողովի» ծրագիր
«Այլընտրանքային և լրացուցիչ հաղորդակցում» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Ալերգիկ և շնչառական հիվանդությունների ժամանակակից բուժման մեթոդները պրակտիկ բժշկության մեջ» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Օստեոպորոզի և հարակից հիվանդությունների բուժման նորագույն մեթոդները» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«Ուղեցուցային մոտեցումները շրջանային բժշկի պրակտիկայում. գոտկացավ, քրոնիկ հազ, թոքաբորբ» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Պացիենտի իրավունքներ և խտրականության բացառումը բուժօգնություն տրամադրելիս» թեմայով էլեկտրոնային դասընթացի ծրագիր
«ՄԻԱՎ վարակ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթացի ծրագիր
«Միկրոսկոպիկ կլինիկական հետազոտություններ» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Վարակային մաշկավեներաբանություն» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ռադիոլոգիայի հայկական համագումարի» ծրագիր
«Ցավի կառավարումը պալիատիվ խնամքում․ ոլորտի բարեփոխումների կիրառումը Հայաստանում» թեմայով միջազգային գիտաժողովի ծրագիր
«Ստորին միզուղիների հիվանդությունների սիմպտոմատիկան և բուժումը» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Նորածինների վերակենդանացման ծրագիր», «Նորածինների հետվերակենդանացման խնամք և նախատեղափոխման կայունացում» և «Սրտային մոդուլ» թեմաներով դասընթացի ծրագիր
«Առողջ ապրելակերպի և բժշկական խորհրդատվության հիմունքներ դեռահասային տարիքում» թեմայով ուսուցողական դասընթացի ծրագիր
«Պտղի զարգացման բնածին արատների և քրոմոսոմային հիվանդությունների պերինատալ ախտորոշման ժամանակակից հնարավորությունները» թեմայով Կատյա Նեկրասովայի երկօրյա հեղինակային դասընթացի ծրագիր
«Ճառագայթային ախտորոշման խորացված գիտաժողովի» ծրագիր
«Շաքարային դիաբետի կառավարում» թեմայով մեկօրյա դասընթացի ծրագիր
«Առողջությանն ընդառաջ» թեմայով երրորդ միջազգային կոնֆերանսի ծրագիր
«Ցավի և հարակից հիվանդությունների բուժման նորագույն մեթոդները» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Բարձր պերինատալ ռիսկի հղիության ուլտրաձայնային և դոպլեր մոնիտորինգ» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Անհետաձգելի բուժօգնությունը վնասվածքների ժամանակ» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Սրտի իշեմիկ հիվանդության ախտորոշման և վարման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով 9-օրյա գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Տուբերկուլոզի հիվանդակենտրոն բուժում» թեմայով բուժքույրերի համար դասընթացի ծրագիր
«Տուբերկուլոզի հիվանդակենտրոն բուժում» թեմայով բժիշկների համար դասընթացի ծրագիր
«Հայկական միջազգային ակնաբուժական երկրորդ գիտաժողովի (AIOC II)» ծրագիր
«Պացիենտների համար որակի բարելավման և ծախսերի նվազեցման համակցման մարտահրավերի լուծումը ՀՀ-ում».
«Որակի կառավարումը բժշկական լաբորատորիաներում՝ ISO 15189 ստանդարտին համապատասխան» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների բուժսպասարկման հիմունքները» թեմայով երկօրյա գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Շաքարային դիաբետ» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Առողջապահության մարքեթինգ» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Մանկաբուժական դպրոց» ամենամյա դասընթացի ծրագիր
«Օստեոպորոզի և ուղեկցվող ախտանիշների բուժման նորագույն մեթոդները» թեմայով սեմինարի ծրագիր
Հոգեբուժություն և հոգեվերլուծություն» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Ընտանեկան բժշկության արդի մոտեցումները հոգեֆիզիկական հիվանդությունների վաղ ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման մեջ» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Ամբողջ անձի վրա կենտրոնացված բուժքույրական խնամք» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ռևմատոլոգների V ազգային գիտաժողովի» ծրագիր
«Շաքարային ոտնաթաթի համախտանիշի ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Սեպսիս՝ նորություններ և մարտահրավերներ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ակնաբուժական որակավորման կատարելագործում» թեմայով երկօրյա դասընթացի ծրագիր
«Համալսարանական մանկաբուժության արդի խնդիրները» թեմայով համաժողովի ծրագիր
«Լաբորատորիաների կառավարում» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Հայաստանում խուսափելի կուրության արագ գնահատում» թեմայով եռօրյա դասընթացի ծրագիր
«Սուիցիդները որպես բժշկական և սոցիալ-հոգեբանական խնդիր» թեմայով վեցօրյա դասընթացի ծրագիրը
«Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումները որպես բժշկական և սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիր» թեմայով վեցօրյա դասընթացի ծրագիր
«Աուտիզմը և զարգացման ընդհանուր խանգարումները հոգեբուժության և հոգեթերապիայի տեսանկյունից» թեմայով երկօրյա դասընթացի ծրագիր
«Բրոնխիալ ասթմա. բազմակողմանի հայացք բազմաբաղադրիչ խնդրին» թեմայով դասախոսության ծրագիր
«Հայաստանի ընտանեկան բժիշկների տարեկան կոնֆերանսի» ծրագիր
«Մանկաբարձագինեկոլոգիական պրակտիկայում կիրառվող գերձայնային հետազոտությունների արդիական մոտեցումներ» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաների բուժման առանձնահատկությունները: Ինչ նորություններ կան» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Պրոֆեսիոնալ էնդոդոնտիա» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Պրոֆեսիոնալ առօրյա էնդոդոնտիա» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Միզապարկի դիսֆունկցիաները գինեկոլոգների պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիրը։
«Բուժհաստատությունների կառավարում» թեմայով դասընթացի ծրագիրը։
«Մանկական հոգեախտաբանության տարբեր ասպեկտներ՝ ներարգանդային կյանքից մինչև լատենտ փուլ» թեմայով սեմինարի ծրագիրը։
«Մանկական հոգեախտաբանության տարբեր ասպեկտներ՝ ներարգանդային կյանքից մինչև լատենտ փուլ» թեմայով սեմինարի ծրագիրը։
«Մանկական հոգեախտաբանության տարբեր ասպեկտներ՝ ներարգանդային կյանքից մինչև լատենտ փուլ» թեմայով սեմինարի ծրագիրը։
«Հակաբիոտիկների կայունության կանխարգելումը և մանկաբուժական պրակտիկայում դրանց ռացիոնալ կիրառումը» թեմայով սիմպոզիումի ծրագիրը։
«Հակաբիոտիկներ, հակաբիոտիկակայունություն, առաջացման մեխանիզմները և հաղթահարման ուղիները» թեմայով դասախոսության ծրագիր
Կրկնողաբար ք. Երևանում Օստեոպորոզի հայկական ասոցիացիայի կողմից կազմակերպվող «Կանանց առողջության պահպանում դաշտանադադարից առաջ և հետո» թեմայով սեմինարի ծրագիր
ՀՀ մարզերում եվ Արցախում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման մանկական ակնաբուժություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթացի ծրագիր»
«Ծխախոտային կախվածության բուժում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթացի ծրագիր»
«Ադհեզիվային կերամիկական ռեստավրացիա» թեմայով գիտաբժշկական սեմինարի ծրագիր
«Հատուկ վտանգավոր վարակների և կենսանվտանգության հիմնահարցերը բուժքույրական պրակտիկայում» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Զարկերակային գերճնշման ախտորոշման և վարման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Մեջքի ցավը նյարդաբանի տեսանկյունից: Օստեոպորոզ և այլ պատճառներ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Նորածինների շարունակական խնամք և նորածնային տարիքում առավել հաճախ հանդիպող վիճակներ» թեմայով երկօրյա դասընթացի ծրագիր
«Փոխներարկումային բուժօգնության արդի խնդիրները» թեմայով միջազգային գիտաժողովի ծրագիր
«Հակամակարդիչների կիրառումը և նրանց ազդեցության լաբորատոր վերահսկման հնարավորությունները» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ռոտացիոն գործիքների կիրառումը էնդոդոնտիկ պրակտիկայում» թեմայով վարպետության դասընթացի ծրագիր
«Էնդոմետրիալ հիպերպլազիայի վարման կլինիկական ուղեցույց» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Ընդլայնված սիրտ-թոքային վերակենդանացման կլինիկական ուղեցույց» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Գոտկացավերով մեծահասակ պացիենտների վարման գործելակարգ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Մեջքի ցավը ռևմատոլոգի տեսանկյունից: Օստեոպորոզ և այլ պատճառներ» թեմայով սեմինարի ծրագիր
«Սիրտ-անոթային հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով երկօրյա սեմինարի ծրագիր
«Սեքսոպաթոլոգիայի նվաճումները վերջին 20 տարում» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«Տարիք և ուղեղ» թեմայով գիտաբժշկական սեմինարի ծրագիր
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ակնաբույժների համար եռօրյա դասընթացի ծրագիր
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ընտանեկան բժիշկների համար մեկօրյա դասընթացի ծրագիր
«Վերարտադրողական առումով նշանակալի ինֆեկցիաներ։ Ախտորոշման, վարման և բուժման ժամանակակից մոտեցումներ» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ներզատաբանների համար մեկօրյա դասընթացի ծրագիր
«Բուժքրոջ դերը առողջապահության համակարգում» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Օստեոպորոզի 12-րդ ամենամյա սիմպոզիում»-ի ծրագիր
«Թերապիայի արդիական խնդիրները» թեմայով սեմինարի ծրագիր
Հայաստանի վնասվածքաբանների և օրթոպեդների 7-րդ միջազգային մասնակցությամբ համագումարի ծրագիր
«Իրական վինիրներ» թեմայով գիտաբժշկական սեմինարի ծրագիր
Վերականգնողական ստոմատոլոգիայի երկրորդ ազգային կոնգրեսի» շրջանակներում իրականացվող վարպետաց դասընթացների ծրագիր
Երկրորդ միջազգային մաշկավեներաբանական կոնֆերանսի ծրագիր
«Օկլյուզիոն խնդիրների լուծումը առօրյա ստոմատոլոգիական պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր
Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիայի կողմից կազմակերպվող Հայաստանի մանկական բժիշկների 6-րդ ազգային կոնֆերանսի ծրագիր
«Ուրոգինեկոլոգիա եվ վիրաբուժական գինեկոլոգիա» թեմայով դասընթացի ծրագիր
«Երևան սրտաբանական ֆորում 2018» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
Պրոֆ. Յու.Գ. Զոհրաբյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի XX միջազգային կոնգրեսի ծրագիր
«ԲՐԵՅՆ 2018» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր
«Կոնցեպտուալ մոտեցումները ընդհանուր ստոմատոլոգիական պրակտիկայում» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր
«Հակամիկրոբային կայունություն» թեմայով դասախոսության ծրագիր
Գերիատրիայի առաջին համահայկական միջազգային կոնգրես
Ակնաբուժությանը, նեոնատոլոգիային և ներզատաբանությանը նվիրված 16-րդ միջազգային համաժողովի «Ներզատաբանություն» թեմայով նիստ
Ակնաբուժությանը, նեոնատոլոգիային և ներզատաբանությանը նվիրված 16-րդ միջազգային համաժողովի «Մանկական ակնաբուժություն» թեմայով նիստ
«Ակնաբուժությանը, նեոնատոլոգիային և ներզատաբանությանը նվիրված 16-րդ միջազգային համաժողովի «նեոնատոլոգիա» թեմայով նիստ
«ԵԲՀԱ 5-րդ տարեկան գիտաժողովի «ներքին հիվանդություններ» սեկցիա
«Հենաշարժողական համակարգի ախտաբանական վիճակների ախտորոշումը և ռեաբիլիտացիայի սկզբունքները» թեմայով 9-օրյա գիտագործնական սեմինար
«ԵԲՀԱ 5-րդ տարեկան գիտաժողովի «Ստոմատոլոգիա և դիմածնոտային վիրաբուժություն» սեկցիա
«Վաղ տարիքի երեխաների պատրոնաժ խնամք/պրոգրեսիվ պատրոնաժ» թեմայով 5-օրյա դասընթացի ծրագիր»
«Շաքարային դիաբետի արդի խնդիրները համակցված հիվանդությունների թիրախում թեմայով սեմինարի ծրագիր»
«Բուժհաստատությունների կառավարում» թեմայով վերապատրաստման դասընթացի ծրագիրը (մայիսի 3–հունիսի 22, հոկտեմբերի 4–նոյեմբերի 23, 2018թ.)
«Հակամիկրոբային կայունություն» թեմայով միջոցառում
Սույն թվականի հոկտեմբերի 8-12-ը, Երևան քաղաքում (Դայմոնդ Հաուզ՝ Արամի 86) տեղի կունենա բ․գ․դ․ պրոֆեսոր Իլյա Եգորովի հեղինակային սերտիֆիկացված դպրոցը թերապևտների համար:
«Պատշաճ դեղատնային գործունեություն. արդիականությունը ՀՀ դեղագործության համար և առաջադեմ միջազգային փորձի ներկայացում» թեմայով դասախոսության ծրագիր
«Սեռավարակներ և ապացուցողական բժշկություն» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր
«Շաքարային դիաբետի արդի խնդիրները համակցված հիվանդությունների թիրախում թեմայով սեմինար»
«Միջդիսցիպլինար մոտեցում– քայլ դեպի ապագա» թեմայով II միջազգային մուլտիդիսցիպլինար կոնգրեսի ծրագիր
Մանկական վիրաբուժության և նյարդավիրաբուժության միջազգային կոնֆերանսի ծրագիր
«Միզապարկի դիսֆունկցիաները գինեկոլոգների պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիրը
«Նեոնատոլոգիայի ժամանակակից տեսակետները։ Մեռուկային էնտերոկոլիտը նորածինների մոտ՝ ախտորոշման նոր ճանապարհներ, բուժում և կանխարգելում» թեմայով սատելիտային սիմպոզիումի ծրագիրը
«Անհաս և հիվանդ նորածինների խնամքի հիմունքներ» թեմայով երկօրյա դասընթացի ծրագիրը
«Թոքերի պարենքիմայի փոփոխություններն ըստ Ֆլեշների դասակարգման։ Միջողնային սկավառակների դեգեներատիվ ճողվածքները և դրանց արտահայտվածության դասակարգումը» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիրը
«Մանկական օրթոպեդիկ հիվանդությունների հայտնաբերման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասախոսության ծրագիրը (2018թ. սեպտեմբեր – 2019թ. սեպտեմբեր)
«Տիպ 1 շաքարային դիաբետ» թեմայով 5-օրյա դասընթացի ծրագիրը (հուլիս-հոկտեմբեր, 2018թ.)
«Լեյշմանիոզի դեպքի վարում և համաճարակաբանական հսկողություն» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիրը (հուլիս-օգոստոս, 2018թ.)
«Լեյշմանիոզի լաբորատոր ախտորոշում» թեմայով 2-օրյա գիտագործնական սեմինարի ծրագիրը (օգոստոսի 8-9, 13-14, 2018թ.)
«Դոմենիկո Մասսիրոնիի հեղինակային դասընթացի» ծրագիրը (հունիսի 15, 2018թ.)
«Ընտանիքակենտրոն նեոնատալ խնամք» թեմայով երկօրյա դասընթացի ծրագիրը (հունիս-սեպտեմբեր, 2018թ.)
«Ցավ և քուն. բուժման արդի մոտեցումները» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (հունիսի 5, 2018)
«Ցավ և քուն. բուժման արդի մոտեցումները» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (հունիսի 13, 2018)
«Սիրտ-անոթային համակարգի ժամանակակից տեսությունն ու պրակտիկան բուժքույրական գործում» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիրը (հունիսի 8, 2018թ.)
«Կոտրվածքի բուժման հիմնական սկզբունքները» թեմայով եռօրյա դասընթացի ծրագիրը (մայիսի 31–հունիսի 2, 2018թ.)
«Կանխարգելիչ պատվաստումների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում» թեմայով եռօրյա դասընթացի ծրագիրը (հունիս – հուլիս, 2018թ.)
«Էլեկտրոնային առողջապահություն. Գործնական հմտությունների հիմունքները» թեմայով դասընթացի ծրագիրը (մայիս – նոյեմբեր, 2018թ.)
«Երեխաների հոգեկան առողջության առավել տարածված խնդիրների վարման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով եռօրյա դասընթացի ծրագիրը (հունիս-օգոստոս, 2018թ.)
«Մանկաբուժական դպրոց» ամենամյա դասընթացի ծրագիրը (հունիսի 1-2, 2018թ.)
«Առողջ հասարակության ապագան...» թեմայով գիտաժողովի ծրագիրը (մայիսի 25-26, 2018թ.)
«Իրավական հարցերն անէսթեզիոլոգիայում և ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով դասընթացի «Սահմանադրական և քաղաքացիական իրավունք» մասի ծրագիրը (մայիսի 4, 11, 21, 25, հունիսի 8, 15, 2018թ.)
«Կրծքագեղձի քաղցկեղի հիմնախնդիրները Գերմանիայում: Ընթացիկ իրավիճակը և վերջնական զարգացումները» թեմայով համաժողովի ծրագիրը (մայիսի 2, 2018թ.)
«Ծխելը դադարեցնելու վարքաբանական և դեղորայքային բուժման մեթոդներ» թեմայով երկօրյա դասընթացի ծրագիրը (մայիսի 18-19, մայիսի 25-26, հունիսի 1-2, 2018թ.)
«Դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների բուժսպասարկման հիմունքները» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիրը (ապրիլի 20-հունիսի 16, 2018թ.)
«Իմունաախտորոշման և իմունաթերապիայի արդի հիմնախնդիրները» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիրը (ապրիլի 16-17, 2018թ.)
«Առողջապահական կիրառական հետազոտություններ և քաղցկեղի ռեգիստրներ» թեմայով միջազգային կոնֆերանսի ծրագիրը (ապրիլի 12, 2018թ.)
«Նորածինների ինտենսիվ խնամք» թեմայով 5-օրյա դասընթացի ծրագիրը (ապրիլ-հունիս, 2018թ.)
«Քաղցկեղի ախտորոշման և բուժման ներկայիս չափանիշները» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիրը (ապրիլի 9-11, 2018թ.)
«Խնդիրների լուծումը օրթոդոնտիայում» թեմայով դասընթացի ծրագիրը (ապրիլի 13, 2018թ.)
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ակնաբույժների համար եռօրյա դասընթացի ծրագիրը (ապրիլի 16, 17, մայիսի 3, 4, 14, 2018թ.)
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ընտանեկան բժիշկների համար մեկօրյա դասընթացի ծրագիրը (մայիսի 3, 4, 14, 2018թ.)
«Դեպրեսիվ խանգարումների հաղթահարման միջոցները» թեմայով վեցօրյա դասընթացի ծրագիրը (ապրիլի 30, մայիսի 1, 7, 8, 14, 15, նոյեմբերի 19, 20, 26, 27, դեկտեմբերի 3, 4, 2018թ.)
«Ընդհանուր բժշկական պրակտիկայի պացիենտների հոգեախտաբանական դրսևորումների բնութագիրը և վարման բժշկահոգեբանական ասպեկտները» թեմայով հնգօրյա դասընթացի ծրագիրը (հունիսի 4-8, 2018թ.)
«Նորածինների հետվերակենդանացման և նախատեղափոխման կայունացում + սրտային մոդուլ» թեմայով եռօրյա դասընթացի ծրագիրը (ապրիլի 5-7, 12-14, 2018թ.)
«Հուսալի օրթոպեդիա էնդոդոնտիկ բուժումից հետո» թեմայով սեմինարի ծրագիրը (ապրիլի 21, 2018թ.)
«Թվային ստոմատոլոգիայի IV կոնգրես»-ի ծրագիրը (ապրիլի 7, 2018թ.)
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ներզատաբանների համար մեկօրյա դասընթացի ծրագիրը (ապրիլի 16, 2018թ.)