ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մակաբուծաբանության հիմնական դրույթները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Համաճարակաբանության ամբիոն, Կորյուն 2) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Մակաբուծաբանության հիմնական դրույթները» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 17 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր