ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական/ատամնատեխնիկական գործը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

Սույն թ-ի հունվարի 30-ից մարտի 2-ը Երևան քաղաքում, «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ կողմից պարբերաբար կանցկացվի «Բուժքույրական/ատամնատեխնիկական գործը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթացը: Ծրագի¬¬րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարան՝ ստոմատոլոգիական բուժքույրեր, ատամնատեխնիկներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 56 տեսական և 84 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 033 003201 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր