ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժօգնության որակի կառավարման համակարգ։ քույրական մենեջմենթ (ավագ եվ գլխավոր բուժքույրերի համար)» թեմայով դասընթաց

2024թ.-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան («Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի Ընտանեկան բժշկության ամբիոն) և առցանց («Զում» հարթակ) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 24.06-08.07. • Թիրախային լսարան՝ ավագ և գլխավոր բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-50 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 21 տեսական և 19 գործնական կրեդիտ. դասընթացավար Լիլիա Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 21 տեսական և 19 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010583101

Ծրագիր