ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Էնդոդոնտիայի ամանորյա կոնգրես»

Դեկտեմբերի 2-3, 2023թ․, առցանց (Մեդիտրինա ՈՒԿ՝ ուղիղ հեռարձակում Պրահայից «Զում» հարթակով) «Մեդիտրինա» ուսումնական կենտրոն ՍՊԸ • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-ստոմատոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 30-50 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 12 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ 033003201

Ծրագիր