ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վարակի հսկողությունը գործնականում» թեմայով դասընթաց

2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ը կրկնողաբար Երևանում («ԵՊԲՀ-ի համաճարակաբանության ամբիոն») տեղի է ունենալու «Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»-ի կողմից կազմակերպվող «Վարակի հսկողությունը գործնականում» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 9 տեսական և ՇՄԶ 21 գործնական կրետիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր