ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վիտամինների դերը և նշանակությունը ֆիզիոլոգիական, ախտաբանական վիճակներում, գենետիկ հիվանդություններում, պտղի, երեխաների, հղիների, մեծահասակների օրաբաժիններում, նրանց կլինիկական որոշումների անհրաժեշտությունը» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում («Միքաjելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» ՓԲԸ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Վիտամինների դերը և նշանակությունը ֆիզիոլոգիական, ախտաբանական վիճակներում, գենետիկ հիվանդություններում, պտղի, երեխաների, հղիների, մեծահասակների օրաբաժիններում, նրանց կլինիկական որոշումների անհրաժեշտությունը» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակից ավագ բուժաշխատողներին կշնորհվի ՇՄԶ 23 տեսական և 7 գործնական կրեդիտ, մասանակից միջին բուժաշխատողներին՝ ՇՄԶ 16 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Լևոն Երիցյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Գայանե Պետրոսյանին՝ ՇՄԶ 7 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101:

Ծրագիր