ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղատնային գործունեության կազմակերպում և հմտությունների ձևավորում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ին առցանց (Զում հարթակ) տեղի կունենա «Ֆարմ Թրեյնինգ Սենթր» ՍՊԸ-ի կողմից կազմակերպվող «Դեղատնային գործունեության կազմակերպում և հմտությունների ձևավորում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 45 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր