ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Լաբորանտների կատարելագործում» թեմայով դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան («Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» ՓԲԸ) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոն • Գրություն՝ 30.10-17.11 • Թիրախային լսարան՝ լաբորանտներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-15 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 30 տեսական և 17 գործնական կրեդիտ. դասընթացավար Գայանե Յարալովային` ՇՄԶ 30 տեսական և 16 գործնական կրեդիտ, Զարուհի Գևորգյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ 010 58 31 01

Ծրագիր