ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վարակիչ հիվանդությունների վերահսկումը նախակրթական և կրթական հաստատություններում» թեմայով դասընթաց

2022 թ. դեկտեմբերի 2-3-ը, 9-10-ը (կրկնողաբար) Երևանում տեղի կունենա Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Ժիրայր և Փաթրիշա Թրփանճեան առողջապահական գիտությունների ֆակուլտետի Ավետիսեան Օնանեան Առողջապահական ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոնի (ԱԾՀԶԿ) կողմից կազմակերպվող «Վարակիչ հիվանդությունների վերահսկումը նախակրթական և կրթական հաստատություններում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 8 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Աննա Մխոյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Թալին Գուլգուլյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, Արմեն Օհանյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր