ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Խորացված էլեկտրասրտագրության և տարածված ոչ վարակային հիվանդությունների վարում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում Հայ օգնության ֆոնդի կողմից կանցկացվի «Խորացված էլեկտրասրտագրության և տարածված ոչ վարակային հիվանդությունների վարում» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ընտանեկան բժիշկներ, թերապևտներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 21 տեսական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 091 414822 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր