ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմպլանտացիոն բարդությունների կանխարգելում, բաց սինուս լիֆտ» թեմայով գիտագործնական սեմինար

2023թ․ մայիսի 6-ին Երևան քաղաքում, Հայաստանի պերիօդոնտոլոգների ասոցիացիայի կողմից կանցկացվի «Իմպլանտացիոն բարդությունների կանխարգելում, բաց սինուս լիֆտ» թեմայով գիտագործնական սեմինար: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ստոմատոլոգներ, դիմածնոտային վիրաբույժներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 09147135 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր