ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղերի կայունության ապահովում եվ փաստաթղթավորում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023 թ.-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ Ֆարմացիայի ամբիոն՝ Կորյունի փող․ 2) և առցանց (Zoom հարթակ) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 29․04-24․05 • Թիրախային լսարան՝ դեղագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 5-20 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 90 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավար Արուսյակ Ժամհարյանին՝ ՇՄԶ 90 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, Լիաննա Պստիկյանին՝ ՇՄԶ 90 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, Միլենա Խաչատուրյանին՝ ՇՄԶ 90 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, Լիլիթ Սողբաթյանին՝ ՇՄԶ 90 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ և Գայանե Սահրադյանին՝ ՇՄԶ 90 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010583101

Ծրագիր