ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հոմեոպաթիայի արդի հարցերը»

2023թ.-ից կրկնողաբար Երևան քաղաքում Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «Հոմեոպաթիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բժիշկ-հոմեոպաթներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 58 տեսական և 58 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր