ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղագործության ընդհանուր հիմունքներ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից հուլիսի 26-27-ը առցանց՝ («Զում» հարթակ) տեղի կունենա «Կանանց ակումբ» ԳՀԿ-ի կողմից «Դեղագործության ընդհանուր հիմունքներ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 8 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 091 254 557:

Ծրագիր