ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Երեխաների տեսողական օրգանի ֆունկցիոնալ հետազոտման սկզբունքները եվ առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից, կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ Մանկական ակնաբանության ամբիոն՝ Աբովյան փողոց 60/1) Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ • Գրություն՝ 18.09-22.09 • Թիրախային լսարան՝ մանկական ակնաբույժներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 10 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Ահարոն Գաբրիելյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ, Լիլիթ Աղայանին՝ ՇՄԶ 7 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, Թամարա Գևորգյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ և Ինգա Սարգսյանին՝ 1 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր