ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Առողջապահական տվյալների հավաքագրման եվ վերլուծության խորհրդատու 2

Առողջության Համապարփակ Ապահովագրության ներդրման հետ կապված առողջապահական տվյալների հավաքագրման և վերլուծության խորհրդատվության տրամադրում

Ծրագիր