ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան («ԱԿՌԱ» ստոմատոլոգիական կենտրոն) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամ • Գրություն՝ 18.09-29.09 • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-ստոմատոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1–10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 15 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Գագիկ Խաչատրյանին՝ ՇՄԶ 15 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, Հրաչյա Սահակյանին՝ ՇՄԶ 15 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր