ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բարդությունների բուժումը վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

2022թ. ապրիլի 28-29–ը Երևանում («Մեդիտրինա» ուսումնական կենտրոն) տեղի կունենա «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ կողմից կազմակերպվող «Բարդությունների բուժումը վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 4 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավար Լիլիթ Թորոսյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր