ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Տուբերկուլոզը և զուգորդող հիվանդությունները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Աբովյան (ԵՊԲՀ Ֆթիզիատրիայի ամբիոն՝ ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն») տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Տուբերկուլոզը և զուգորդող հիվանդությունները» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 24 տեսական և 21 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Մարինա Սաֆարյանին՝ ՇՄԶ 21 տեսական կրեդիտ, Տաթևիկ Օլեյանին՝ ՇՄԶ 21 գործնական կրեդիտ, Օլգա Սոցկայային՝ ՇՄԶ 3 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101:

Ծրագիր