ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սրտի բնածին արատների հայտնաբերումը և վարումը սկսած ներարգանդային կյանքից» թեմայով դասընթաց

2022 թվականի նոյեմբերի 26-ին կրկնողաբար Գյումրի քաղաքում («Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ) տեղի կունենա «Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ կողմից կազմակերպվող «Սրտի բնածին արատների հայտնաբերումը և վարումը սկսած ներարգանդային կյանքից» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր